Strona główna  |  Wiadomości  |  Rok 2016 upłynął pod znakiem stłuczek

Rok 2016 upłynął pod znakiem stłuczek

Data publikacji: 2017-05-24
Miniony rok cechował się znacznie większą liczbą stłuczek niż poprzednie lata. Ta negatywna zmiana z pewnością odbije się na składkach ubezpieczeń OC.

Stłuczka drogowa Niedawno ukazały się dane świadczące o spadku bezpieczeństwa na polskich drogach. Te statystyki dotyczą liczby kolizji, czyli zdarzeń drogowych, których skutkiem były wyłącznie szkody materialne.

Dane Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) wskazują niestety, że w 2016 r. mieliśmy do czynienia ze wzrostem liczby kolizji o 12%. Taka zmiana na pewno była jedną z przyczyn gwałtownej podwyżki składek w obowiązkowym ubezpieczeniu OC dla kierowców.

Liczba stłuczek wróciła do poziomu sprzed 6 lat

Zmiany bezpieczeństwa na polskich drogach warto przeanalizować w dłuższej perspektywie czasowej (np. dziesięcioletniej). Taka analiza jest możliwa dzięki danym Policji oraz KRBRD (patrz poniższa tabela). Wypadki drogowe w 2016 Statystyki dotyczące kolizji drogowych (stłuczek) wskazują, że w 2016 r. nastąpił wzrost liczby takich zdarzeń drogowych o 12,2% (z 362 265 do 406 622). Negatywne zmiany odnotowano również w przypadku:

  • liczby wypadków drogowych, czyli zdarzeń powodujących szkody materialne i osobowe (+2,1%)
  • liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych (+3,0%)
  • liczby osób rannych w wypadkach drogowych (+2,5%)

Kolizje na ogół pociągają za sobą wypłatę mniejszych odszkodowań niż wypadki.

„Tym niemniej można przypuszczać, że ubiegłoroczny wzrost liczby stłuczek miał pewien wpływ na wyniki finansowe ubezpieczycieli oraz podwyżki składek za OC” - uważa Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Z zaprezentowanych informacji wynika również, że ubiegłoroczna liczba kolizji drogowych była dość zbliżona do złego wyniku z 2010 r. (patrz poniższa tabela).

„Jeżeli główną przyczyną większej częstotliwości kolizji w 2016 r. było zatłoczenie dróg związane ze wzrostem liczby pojazdów, to ponowne obniżenie liczby stłuczek do 350 000 rocznie może stanowić problem” - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Kolizje i wypadki w latach 2006-2016

Rok ↓ Liczba kolizji drogowych Liczba wypadków drogowych
2006 r. 411 727 46 876
2007 r. 386 934 49 536
2008 r. 381 520 49 054
2009 r. 381 769 44 196
2010 r. 416 075 38 832
2011 r. 366 520 40 065
2012 r. 339 581 37 046
2013 r. 355 917 35 847
2014 r. 348 028 34 970
2015 r. 362 265 32 967
2016 r. 406 622 33 664
Zmiana 2016 r./2015 r. +12,2% +2,1%


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Policji oraz KRBRD

Ofiary wypadków w latach 2006-2016

Rok ↓ Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych Liczba osób odnoszących obrażenia ciała na wskutek wypadku drogowego
2006 r. 5 243 59 123
2007 r. 5 583 63 224
2008 r. 5 437 62 097
2009 r. 4 572 56 046
2010 r. 3 907 48 952
2011 r. 4 189 49 501
2012 r. 3 571 45 792
2013 r. 3 357 44 059
2014 r. 3 202 42 545
2015 r. 2 938 39 778
2016 r. 3 026 40 766
Zmiana 2016 r./2015 r. +3,0% +2,5%


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Policji oraz KRBRD

Poprawa bezpieczeństwa sposobem na tańsze OC

W nawiązaniu do wzrostu liczby wypadków oraz kolizji drogowych warto zwrócić uwagę na pewną kwestię, która jest mało eksponowana podczas debaty o coraz wyższych składkach OC. Propozycje rozwiązania problemu drożejących ubezpieczeń koncentrują się na standaryzacji lub obniżeniu świadczeń za szkody osobowe oraz lepszej ocenie ryzyka ubezpieczeniowego (np. poprzez zapewnienie ubezpieczycielom dostępu do danych o mandatach).

Można odnieść wrażenie, że w kontekście cen OC wielu ekspertów mówi tylko o doraźnych rozwiązaniach i pomija wpływ wypadkowości na koszty obowiązkowych polis.

„Działania skutkujące poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego są najlepszym sposobem na długookresowe ograniczenie składek OC bez negatywnych konsekwencji dla ofiar wypadków (np. kontrowersyjnego obniżenia zadośćuczynień za śmierć lub kalectwo)” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-11-07

Barometr Ubea.pl: ceny OC w październiku 2021 r.

Wrześniowa podwyżka cen OC zaniepokoiła kierowców. W październiku koszty obowiązkowych polis nieco spadły. Nie oznacza to jednak, że następne podwyżki są wykluczone.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2018-03-12

Młody kierowca i wypadek to gwarancja drogiego OC

Każdy kierowca po spowodowaniu wypadku odczuje wzrost kosztów ubezpieczenia OC. Ile wyniesie zwyżka składki po szkodzie w przypadku młodego kierowcy?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-24

Jaka jest zniżka na OC za bezszkodową jazdę?

Osoba posiadająca dłuższy okres jazdy bez szkód, może liczyć na obniżkę kosztu ubezpieczenia OC. Warto sprawdzić, na jaką dokładnie nagrodę może liczyć doświadczony kierowca z bezszkodową historią...

Czytaj więcej
Komentarze