Strona główna  |  Wiadomości  |  Ranking ubezpieczeń samochodu - ilość skarg na ubezpieczycieli

Ranking ubezpieczeń samochodu - ilość skarg na ubezpieczycieli

Data publikacji: 2015-04-23
Rzecznik Ubezpieczonych (RU) regularnie informuje o liczbie napływających skarg. Dzięki danym z ostatniego raportu RU można sprawdzić, ile zgłoszeń o nieprawidłowościach wysłali klienci oraz interesanci poszczególnych ubezpieczycieli.

Takie informacje trzeba porównać z udziałem rynkowym każdej firmy. Wtedy okaże się, czy duża liczba skarg wynika tylko ze skali działalności ubezpieczyciela.

W dziale II najlepsze wyniki uzyskała AXA oraz Concordia

Rzecznik Ubezpieczonych prezentuje informacje na temat skarg z uwzględnieniem rodzaju polis, których dotyczą takie zgłoszenia. Poniższa tabela prezentuje wyniki związane z działem II ubezpieczeń gospodarczych. Należą do niego polisy wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (np. OC dla kierowców) i ubezpieczenia mienia (m.in. polisy mieszkaniowe). Statystyki dotyczące liczby skarg nie uwzględniają opinii Rzecznika Ubezpieczonych. Stanowią one jednak informację na temat sposobu, w jaki poszkodowani ocenili likwidację szkód i jakość obsługi.

Skarga na ubezpieczyciela W 2014 r. największą liczbę skarg dotyczących ubezpieczeń z działu II (2747) przesłali klienci oraz interesanci PZU. Po uwzględnieniu udziału rynkowego wspomnianego ubezpieczyciela (ponad 31% przypisanej składki) można jednak stwierdzić, że częstość skarg na inne towarzystwa jest większa. W grupie porównywanych firm najlepiej prezentuje się AXA. Na 1% udziału rynkowego tego ubezpieczyciela w 2014 r. przypadały ponad 32 skargi (zobacz poniższe zestawienie). Bardzo dobry wynik (ok. 40) osiągnęła też Concordia. Wśród bardziej popularnych ubezpieczycieli pozytywnie wyróżnia się Allianz (wynik: 71) oraz PZU (wynik: 87). Zdecydowanie najwyższą wartość odnotowano dla InterRisk – ponad 205 skarg przypadających na 1% udziału w rynku.

Poniższe zestawienie zawiera też informacje o liczbie skarg na firmy będące oddziałami zagranicznych ubezpieczycieli (Proama, Liberty Ubezpieczenia i AXA Direct). Komisja Nadzoru Finansowego nie prezentuje danych, dzięki którym można by określić udział rynkowy wspomnianych towarzystw.

Liczba skarg na największe zakłady ubezpieczeniowe w 2014 r. (ubezpieczenia z działu II)

Nazwa ubezpieczyciela Liczba skarg dotyczących ubezpieczeń z działu II Udział w rynku mierzony wartością składki przypisanej brutto (dział II) Liczba skarg w przeliczeniu na 1% udziału rynkowego
Allianz 480 6,73% 71,32
Aviva 122 1,24% 98,39
AXA 39 1,21% 32,23
Benefia 123 0,88% 139,77
BRE Ubezpieczenia 113 0,93% 121,51
Compensa 447 4,16% 107,45
Concordia 49 1,24% 39,52
ERGO Hestia (w tym MTU) 1310 13,12% 99,85
Generali 659 3,33% 197,90
Gothaer 307 2,17% 141,47
InterRisk 789 3,84% 205,47
Link4 241 1,59% 151,57
PZU 2747 31,47% 87,29
TUW TUW 263 1,84% 142,93
TUW TUZ 187 1,15% 162,61
Uniqa 444 4,11% 108,03
Warta 1287 12,76% 100,86
AXA Direct 350 - -
Proama 513 - -
Liberty Ubezpieczenia 173 - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rzecznika Ubezpieczonych i KNF

Trzej rynkowi liderzy dość dobrze obsługują kierowców

Ubezpieczenia komunikacyjne są najbardziej popularnym rodzajem polis. Zatem warto dokładnie sprawdzić liczbę skarg związanych z takimi produktami (zobacz kolejna tabela). Po przeanalizowaniu danych Rzecznika Ubezpieczonych z 2014 r. okazuje się, że ponad 46% zgłoszeń o nieprawidłowościach dotyczyło właśnie polis dla kierowców. Ten wynik jest związany z popularnością polis komunikacyjnych (zwłaszcza OC) i dużą liczbą likwidowanych szkód.

Liczba skarg na największe zakłady ubezpieczeniowe w 2014 r. (ubezpieczenia komunikacyjne)

Nazwa ubezpieczyciela Liczba skarg dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych Udział w rynku mierzony wartością składki przypisanej brutto (polisy komunikacyjne) Liczba skarg w przeliczeniu na 1% udziału rynkowego
Allianz 323 6,92% 46,70
Aviva 97 1,41% 68,64
AXA 4 0,45% 8,97
Benefia 116 1,27% 91,17
BRE Ubezpieczenia 99 0,55% 178,99
Compensa 264 5,58% 47,34
Concordia 23 0,59% 38,98
ERGO Hestia (w tym MTU) 945 14,44% 65,44
Generali 456 3,45% 132,17
Gothaer 218 2,79% 78,17
InterRisk 350 3,22% 108,66
Link4 223 2,55% 87,45
PZU 1818 34,84% 52,18
TUW TUW 173 2,36% 73,31
TUW TUZ 96 1,07% 89,72
Uniqa 214 3,90% 54,87
Warta 824 14,37% 57,34
AXA Direct 339 - -
Proama 492 - -
Liberty Ubezpieczenia 166 - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rzecznika Ubezpieczonych i KNF

Dane Rzecznika Ubezpieczonych i KNF-u wskazują, że w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych najmniejszą częstością skarg wyróżnia się AXA (nie mylić z AXA Direct). Dobry wynik osiągnęli też ubezpieczyciele, którzy sprzedają więcej polis:

  • Concordia (około 39 skarg w przeliczeniu na 1% udziału rynkowego)
  • Allianz (około 47 skarg w przeliczeniu na 1% udziału rynkowego)
  • Compensa (około 47 skarg w przeliczeniu na 1% udziału rynkowego)
  • PZU (około 52 skargi w przeliczeniu na 1% udziału rynkowego)
  • Uniqa (około 55 skarg w przeliczeniu na 1% udziału rynkowego)
  • Warta (około 57 skarg w przeliczeniu na 1% udziału rynkowego)

Warto zwrócić uwagę, że towarzystwo sprzedające zdecydowanie najwięcej polis (PZU) znów znalazło się w czołówce. Relatywnie dobre wyniki osiągnęły też firmy, które zajmują kolejne miejsca pod względem przypisanej składki brutto (Warta i Ergo Hestia). W przypadku tego drugiego ubezpieczyciela wliczono też skargi dotyczące polis komunikacyjnych z przejętego MTU.

Największą liczbą skarg w relacji do udziału rynkowego wyróżniają się trzy firmy; BRE Ubezpieczenia (wynik: 179), Generali (wynik: 132) oraz InterRisk (wynik: 109). Wspomniane towarzystwa nie plasują się w czołówce cenowych rankingów, jeżeli chodzi o polisy komunikacyjne. Po przeanalizowaniu powyższego zestawienia nie można dostrzec wyraźnego związku między cenami polis dla kierowców i częstością nadsyłania skarg dotyczących danego ubezpieczyciela.

Sprawdź również:

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-06-17

Rzeczoznawca samochodowy - kim jest i jak może nam pomóc?

Rzeczoznawca samochodowy to ekspert, który może wspierać kierowcę w sporze z ubezpieczycielem. Nasz artykuł wyjaśnia, kim dokładnie jest taki fachowiec.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-04-16

Barometr Ubea.pl: ceny OC w marcu 2022 r.

Wielu analityków spodziewa się rychłego wzrostu składek OC dla kierowców. Warto sprawdzić, czy taka zmiana miała miejsce już w marcu 2022 roku.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-12-08

Barometr Ubea.pl: ceny OC w listopadzie 2021 r.

Czy listopad 2021 r. przyniósł korzystne dla kierowców zmiany średniej składki obowiązkowych polis OC? Porównywarka Ubea.pl odpowiedziała na to ciekawe pytanie.

Czytaj więcej
Komentarze