Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Prezes zarządu PZU Człowiekiem Roku Ubezpieczeń 2010

Data publikacji: 2011-01-14

Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA został wybrany przez Gazetę Ubezpieczeniową Człowiekiem Roku Ubezpieczeń 2010.

Organizatorzy w uzasadnieniu przyznania tytułu napisali: „Nadajemy ten tytuł za: stworzenie atmosfery koncyliacji sprzyjającej porozumieniu głównych akcjonariuszy PZU oraz aktywny udział rozmowach, które przyniosły zakończenie sporu i otworzyły przez PZU nowe możliwości rozwoju; sprawne przygotowanie spółki do debiutu giełdowego w maju 2010 i sukces w sprzedaży akcji; wprowadzenie w PZU zasad ładu korporacyjnego nowoczesnej firmy XXI wieku; odwagę w konsekwentnej realizacji strategii uczynienia z PZU ubezpieczeniowego lidera Europy Środkowo-Wschodniej”.

Nagrody - puchary Tytuł Człowiek Roku Ubezpieczeń jest nadawany od 2002 roku z inicjatywy dr Bożeny Dołęgowskiej-Wysockiej – redaktor naczelnej i wydawcy Gazety Ubezpieczeniowej. Wyróżnienie przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w działalności biznesowej, organizacyjnej i naukowej na rzecz rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego.

W skład kapituły nagrody wchodzą obecnie dr Bożena M. Dołęgowska-Wysocka – redaktor naczelna i wydawca Gazety Ubezpieczeniowej oraz zdobywcy tytułu Człowiek Roku Ubezpieczeń z kolejnych lat: dr Stanisław Rogowski (2002), prof. dr hab. Jan Monkiewicz (2003), Tomasz Mintoft-Czyż, (2004), prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz (2005), Franz Fuchs (2006), Adam Sankowski (2007), prof. dr hab. Jerzy Handschke (2008), Piotr Narloch (2009).

Tagi:

Komentarze