Strona główna  |  Wiadomości  |  Polacy wolą polisy medyczne od NFZ-u

Polacy wolą polisy medyczne od NFZ-u

Data publikacji: 2016-09-19
W najnowszym rankingu publicznych systemów ochrony zdrowia Polska zajęła przedostatnią pozycję. Niewydolność systemu zarządzanego przez NFZ sprawia, że Polacy coraz częściej wykupują prywatne polisy medyczne. Przypisana składka takich ubezpieczeń dynamicznie wzrasta z roku na rok.

Prawie każdy dorosły Polak ma świadomość fatalnego stanu publicznej służby zdrowia. Nie wszyscy wiedzą jednak, że w międzynarodowych rankingach polski system opieki zdrowotnej bywa oceniany gorzej niż rumuński i bułgarski.

Wyniki najnowszego badania Euro Health Consumer Index (EHCI) są jeszcze bardziej niepokojące. W tym wszechstronnym rankingu publicznych systemów ochrony zdrowia z 35 państw Europy nasz kraj zajął przedostatnią pozycję. Niżej została sklasyfikowana tylko Czarnogóra.

Lekarze przy operacji Efektem takiego stanu systemu ochrony zdrowia jest rosnąca popularność prywatnych polis medycznych.

Polska coraz niżej w rankingach publicznych systemów służby zdrowia

Wyniki najnowszego badania Euro Health Consumer Index są alarmujące między innymi dlatego, że Polska odnotowała tylko niewielką poprawę wyniku punktowego w stosunku do poprzedniego roku (523 punkty - 2015 rok, 511 punktów - 2014 rok).

Inne kraje ze słabo funkcjonującym systemem służby zdrowia (Litwa, Rumunia i Serbia) odnotowały większe wzrosty. Skutkiem jest spadek Polski z miejsca 31 na 34 (tzn. przedostatnie).

Warto nadmienić, że już wcześniej mieliśmy do czynienia z kompromitującą sytuacją. W badaniu Euro Health Consumer Index z 2014 roku nasz kraj został wyprzedzony przez Albanię. A pod nieobecność Mołdawii to właśnie Albania jest najgorzej rozwiniętym państwem w porównywanej stawce.

Gdzie jest najlepsza służba zdrowia?

Europejskimi liderami pod względem jakości publicznej służby zdrowia są takie państwa jak:

  • Holandia: 916 punktów w 2015 r.,
  • Szwajcaria: 894 punkty
  • oraz Norwegia: 854 punkty.

Wyniki punktowe tych krajów zbliżają się do maksymalnej wartości, jaką można uzyskać (1000 punktów).

Publiczna służba zdrowia a polisy medyczne Dla polskiego czytelnika ciekawe jest porównanie z takimi państwami jak:

  • Niemcy: 828 punktów w 2015 r. / 7 pozycja
  • Czechy: 760 punktów / 13 pozycja
  • Estonia: 706 punktów / 17 pozycja
  • Słowacja: 653 punkty / 24 pozycja
  • Litwa: 628 punktów / 25 pozycja
  • Węgry: 578 punktów / 27 pozycja

Wyniki badania Euro Health Consumer Index wskazują, że nasi politycy powinni zainteresować się np. rozwiązaniami, które zaskutkowały poprawą standardu leczenia w Czechach i Estonii.

Przez rok liczba osób mogących leczyć się prywatnie wzrosła o jedną trzecią

Długoletni impas w polskiej służbie zdrowia połączony ze stopniowym wzrostem dochodów rodzin zwiększa zainteresowanie dobrowolnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Takie polisy oferowane zwykle przez zakłady pracy zapewniają dostęp do badań i poradnictwa w ramach prywatnej służby zdrowia.

Zobacz, jak zmienił się rynek polis zdrowotnych od 2012 do 2015 r.

Na ubezpieczenia medyczne z szerszym zakresem ochrony (np. pozwalające na sfinansowanie operacji), mogą sobie jednak pozwolić tylko zamożniejsi Polacy.

Medyczne ubezpieczenia grupowe są najpopularniejsze

Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń potwierdzają, że wciąż najbardziej popularne są medyczne ubezpieczenia grupowe (oferowane głównie przez zakłady pracy). Ochronę z tytułu takich polis w I kw. 2016 r. posiadało 1,29 mln Polaków. To oznacza roczny wzrost o 28%.

Przypisana składka brutto dla grupowych polis zdrowotnych pod koniec I kw. 2016 r. wynosiła już prawie 114 mln zł (roczny wzrost o 17%).

Rynek indywidualnych polis medycznych jest na razie znacznie mniejszy. Na początku 2016 r. ochronę z tytułu takich ubezpieczeń posiadało około 285 tysięcy Polaków, a składka przypisana brutto oscylowała na poziomie 21 mln zł (ponad pięć razy mniejszym niż w przypadku polis grupowych).

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że rynek indywidualnych ubezpieczeń medycznych rozwija się bardzo szybko. Przez rok (I kw. 2016 r./I kw. 2015 r.) składka przypisana brutto dla takich polis wzrosła o 24%. Analogiczny wzrost liczby ubezpieczonych wyniósł aż 44% (patrz poniższa tabela).

Sprawdź, na co zwrócić uwagę, wybierając prywatne ubezpieczenie zdrowotne

W ogólnym ujęciu od I kw. 2015 r. do I kw. 2016 r. liczba osób uprawnionych do ochrony z dobrowolnych polis zdrowotnych wzrosła o 31%.

Wzrost składki przypisanej brutto był znacznie mniejszy (+18%).

Wyniki krajowego rynku dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych (I kw. 2015 r. – I kw. 2016 r.)

Składka przypisana brutto:

Rodzaj ubezpieczeń I kw. 2016 r. I kw. 2015 r. Zmiana procentowa (I kw. 2015 r. / I kw. 2016 r.)
ubezpieczenia indywidualne 20 935 654 zł 16 867 043 zł +24%
ubezpieczenia grupowe 113 970 652 zł 97 600 038 zł +17%
ubezpieczenia indywidualne oraz grupowe (suma) 134 906 306 zł 114 467 081 zł +18%


Liczba ubezpieczonych:

Rodzaj ubezpieczeń I kw. 2016 r. I kw. 2015 r. Zmiana procentowa (I kw. 2015 r. / I kw. 2016 r.)
ubezpieczenia indywidualne 285 065 197 826 +44%
ubezpieczenia grupowe 1 290 175 1 004 425 +28%
ubezpieczenia indywidualne oraz grupowe (suma) 1 575 240 1 202 251 +31%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU

Coraz większa popularność prywatnych polis medycznych skutkuje odciążeniem publicznego systemu opieki zdrowotnej, gdyż osoby korzystające z dobrowolnych ubezpieczeń również wpłacają składkę do NFZ-u. Opisywane zjawisko nie może jednak długoterminowo poprawić stanu niedoinwestowanej służby zdrowia. Trzeba pamiętać, że niekorzystne zmiany demograficzne będą skutkowały wzrostem kwot potrzebnych do zapewnienia przez NFZ podstawowej opieki medycznej (nawet na obecnym, bardzo słabym poziomie).

Podobne artykuły
zycie
Ubezpieczenie na życie
2023-03-20

Jak przez 20 lat podrożały wizyty u polskich lekarzy?

Według danych GUS, w minionym roku wizyty lekarskie zdrożały o około 17%. Sprawdzamy, czy przez ostatnie 20 lat kiedykolwiek miały miejsce większe podwyżki.

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2022-12-07

Wciąż mało wydajemy na ubezpieczenie siebie

Nasi rodacy wciąż wydają więcej na polisy majątkowe aniżeli na ochronę życia oraz zdrowia. Sprawdzamy, czy Polska pod tym względem wyróżnia się w Europie.

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2015-11-25

Polisy zdrowotne coraz szybciej zdobywają rynek

Chroniczna niewydolność polskiego systemu opieki zdrowotnej, skutkuje wzrostem popularności polis medycznych. Takie ubezpieczenia kupują nie tylko firmy. Mieszkańcy naszego kraju są coraz bardziej...

Czytaj więcej
Komentarze