Strona główna  |  Wiadomości  |  Polisy zdrowotne coraz szybciej zdobywają rynek

Polisy zdrowotne coraz szybciej zdobywają rynek

Polisy zdrowotne coraz szybciej zdobywają rynek

Data publikacji: 2015-11-25
Chroniczna niewydolność polskiego systemu opieki zdrowotnej, skutkuje wzrostem popularności polis medycznych. Takie ubezpieczenia kupują nie tylko firmy. Mieszkańcy naszego kraju są coraz bardziej zainteresowani prywatnymi ubezpieczeniami, które zapewniają refundację leków lub łatwy dostęp do lekarzy specjalistów.

Opracowania i dane statystyczne na temat polskiego systemu opieki zdrowotnej, nie pozostawiają żadnych złudzeń. Najnowszy raport „Health at a Glance 2015 OECD” wskazuje, że w prawie wszystkich krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, można zauważyć poprawę standardu służby zdrowia. Jednym z nielicznych wyjątków jest Polska.

Polacy posiadają już ponad 1,3 mln ubezpieczeń zdrowotnych

Dokładne i aktualne informacje na temat rynku polis zdrowotnych, można znaleźć w opracowaniach Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Wspomniana instytucja niedawno podała wyniki dotyczące pierwszej połowy 2015 r. Sugerują one, że w bieżącym roku krajowy rynek ubezpieczeń zdrowotnych, znów będzie miał większą wartość niż poprzednio. Przez pierwsze sześć miesięcy 2015 roku, suma składki przypisanej brutto w polisach zdrowotnych wyniosła 237,40 mln zł. Jeżeli podobny wynik zostanie osiągnięty również w drugim półroczu, to łączna wartość rynku polis zdrowotnych przekroczy 450 mln zł. We wcześniejszych latach, Polska Izba Ubezpieczeń odnotowała następujące wyniki:

  • 2012 rok - 312,33 mln zł
  • 2013 rok - 336,83 mln zł
  • 2014 rok - 400,91 mln zł

Dentysta Zmianom dotyczącym zebranej składki, towarzyszy również wzrost liczby osób, które posiadają prywatną lub firmową polisę zdrowotną. W 2012 r. takie ubezpieczenie miało ponad 700 000 Polaków. W połowie 2015 r. analogiczny wynik wynosił już ponad 1,3 mln. Przy obecnym tempie zmian, przekroczenie granicy 1,5 mln ubezpieczonych wydaje się tylko kwestią czasu. Polisy medyczne kwalifikują się zarówno do pierwszego jak i drugiego działu ubezpieczeń (dział I grupa 5 i dział II grupa 2). W związku z tym warto sprawdzić, jaki udział miała składka opisywanych polis w wartości całego rynku ubezpieczeniowego (patrz poniższe zestawienie). Po wykonaniu odpowiednich kalkulacji okazuje się, że w 2012 r. polisy zdrowotne odpowiadały tylko za 0,50% składki zebranej przez krajowych ubezpieczycieli. W połowie 2015 r. ten udział wynosił już 0,85%. Zmiana byłaby mniejsza, gdyby nie nastąpił ogólny spadek wartości składki zebranej przez firmy ubezpieczeniowe (2012 r. - 62,63 mld zł, 2013 r. - 57,87 mld zł, 2014 r. - 54,92 mld zł).

Zmiany liczby i wartości polis zdrowotnych na polskim rynku (2012 r. - I połowa 2015 r

Składka przypisana brutto

Rodzaj polis 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. (I półrocze)
Ubezpieczenia zdrowotne indywidualne 49,23 mln zł 62,38 mln zł 68,84 mln zł 32,10 mln zł
Ubezpieczenia zdrowotne grupowe 263,10 mln zł 274,45 mln zł 332,07 mln zł 205,30 mln zł
Suma dla ubezpieczeń indywidualnych i grupowych 312,33 mln zł 336,83 mln zł 400,91 mln zł 237,40 mln zł

Liczba ubezpieczonych

Rodzaj polis 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. (I półrocze)
Ubezpieczenia zdrowotne indywidualne 35 019 35 400 173 721 218 000
Ubezpieczenia zdrowotne grupowe 672 883 814 896 1 036 458 1 105 400
Suma dla ubezpieczeń indywidualnych i grupowych 707 902 850 296 1 210 179 1 323 400

Udział ubezpieczeń zdrowotnych w całkowitej wartości składki przypisanej brutto (Dział I oraz Dział II)

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. (I półrocze)
0,50% 0,58% 0,73% 0,85%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Coraz więcej osób wykupuje indywidualne pakiety medyczne

Warto wiedzieć, że oferta ubezpieczeń zdrowotnych dzieli się na polisy grupowe, które są wykupywane przez firmy oraz polisy indywidualne. Do niedawna tylko ubezpieczenia grupowe dla pracowników, cieszyły się popularnością. W 2012 r. jedynie 5% osób posiadających polisę zdrowotną, podpisało indywidualną umowę z ubezpieczycielem. Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń z połowy 2015 r. wskazują, że obecnie analogiczny wynik przekracza już 16% (patrz poniższe zestawienie).

Zmiany udziału polis indywidualnych i grupowych w rynku ubezpieczeń zdrowotnych (2012 r. - I połowa 2015 r.)

Składka przypisana brutto:

Rok Udział polis zdrowotnych indywidualnych Udział polis zdrowotnych grupowych
2012 r. 15,76% 84,24%
2013 r. 18,52% 81,48%
2014 r. 17,17% 82,83%
2015 r. (I półrocze) 13,52% 86,48%

Liczba ubezpieczonych:

Rok Udział polis zdrowotnych indywidualnych Udział polis zdrowotnych grupowych
2012r. 4,95% 95,05%
2013r. 4,16% 95,84%
2014r. 14,35% 85,65%
2015 r. (I półrocze) 16,47% 83,53%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Co ciekawe, wzrost udziału osób posiadających indywidualną polisę zdrowotną, nie idzie w parze z analogiczną zmianą dotyczącą składki brutto (patrz powyższa tabela). W połowie 2015 r. indywidualne polisy odpowiadały tylko za 13,52% składki brutto zebranej dla wszystkich ubezpieczeń zdrowotnych. Wcześniej notowano wyższe wyniki. Ten spadek udziału indywidualnych polis zdrowotnych w składce, można wytłumaczyć m.in. coraz większymi inwestycjami firm w ubezpieczenia grupowe dla pracowników. Spore znaczenie ma również to, że ostatnio wiele osób wykupuje ubezpieczenia zdrowotne o niewielkiej wartości. Przykładem mogą być np. refundacyjne polisy lekowe, które stanowią uzupełnienie ubezpieczeń na życie.
Wydaje się, że w dłuższej perspektywie coraz większą popularność mogą zyskiwać również indywidualne ubezpieczenia zdrowotne o większej wartości (np. zapewniające rodzinie pełen pakiet wizyt lekarskich). W ciągu kilku następnych lat, Polacy coraz chętniej będą kupować takie polisy, jeżeli jakość działania opieki zdrowotnej nie ulegnie znaczącej poprawie.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2018-11-16

Polacy kupują głównie ubezpieczenie OC i AC

W Polsce ubezpieczyciele wciąż mocno opierają się na polisach komunikacyjnych. To nie jedyna różnica między rynkiem ubezpieczeń z Polski i Europy Zachodniej.

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2016-10-10

Polak ubezpiecza swój majątek na 154 euro

Polski rynek ubezpieczeniowy wciąż należy do najmniej rozwiniętych w Unii Europejskiej. Według danych organizacji Insurance Europe ubezpieczenia samochodu w naszym kraju pochłaniają ponad połowę...

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2016-09-19

Polacy wolą polisy medyczne od NFZ-u

W najnowszym rankingu publicznych systemów ochrony zdrowia Polska zajęła przedostatnią pozycję. Niewydolność systemu zarządzanego przez NFZ sprawia, że Polacy coraz częściej wykupują prywatne...

Czytaj więcej
Komentarze