Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Polacy są bierni wobec zagrożeń

Data publikacji: 2011-06-15

Jedna piąta polskich kierowców akceptuje życie ze świadomością zagrożeń, które wynikają z kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu przez siebie i innych. Ponad połowa Polaków przyznaje, że nie jest w stanie nic zrobić, żeby zapobiec korupcji. Takie wnioski płyną z badania "Risk Index" przeprowadzonego w 7 krajach przez Grupę RSA, do której należy Link4.

Jak wynika z badań "Risk Index", nasi rodacy są bierni wobec przestępczości. Statystyki pokazują, że 20% Polaków akceptuje życie ze świadomością zagrożeń wynikających z prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu przez siebie i innych. Natomiast 48% polskich rodziców w wieku 35-44 lata obawia się, że ich dzieci mogą mieć styczność i używać narkotyków. "Jest to najwyższy odsetek spośród wszystkich przebadanych krajów" – mówi Roger Hodgkiss, wiceprezes Link4. Niepokojące są też wyniki w kategorii "czynniki instytucjonalne". 55% respondentów przyznaje, że nie może zrobić nic, aby zmniejszyć poziom korupcji w Polsce.

Jazda po alkoholu nigdy nie jest bezpieczna Opinie bardziej podzielone są w stosunku do zmian klimatycznych. 52% ankietowanych w wieku 25-34 lata deklaruje, że nie da się zrobić nic, aby powstrzymać postępującą degradację środowiska naturalnego. Odmiennego zdania byli jednak młodsi respondenci (16-24 lata). 43% z nich uznało, że mogą korzystnie wpływać na środowisko poprzez zmianę swoich postaw i zachowań. Natomiast tylko 5% polskich rodziców żyje ze świadomością, że degradacja środowiska może mieć negatywny wpływ na zdrowie ich dzieci.

"Uderzającym wnioskiem z badania „Risk Index” jest to, że spośród wszystkich przebadanych krajów w Polsce zanotowano największy odsetek osób, którzy deklarują, że akceptują otaczające ich ryzyka i zagrożenia, a jednocześnie twierdzą, że nie zamierzają w żaden sposób im zapobiegać. Jest to o tyle zastanawiające, że wystarczyłoby na przykład ubezpieczyć się od następstw potencjalnych zagrożeń. Rozwiązanie to jest jednym z najprostszych, gdyż zakup polisy, na przykład przez telefon lub internet, zajmuje relatywnie mało czasu, a ceny ubezpieczeń, choćby komunikacyjnych, w Polsce należą obecnie do jednych z najniższych w całej Europie" – komentuje Roger Hodgkiss z Link4.

Uczestnicy badania "Risk Index", jako kluczowe dla nich zagrożenia, wskazali: jazdę pod wpływem alkoholu, nadmierną prędkość na drodze, rosnące koszty życia, atak terrorystyczny i choroby nowotworowe.

Badanie grupy RSA zostało zrealizowane w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Szwecji, Polsce, Argentynie, Chinach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dotyczyło poczucia ryzyka i zagrożeń życiowych, takich jak: przestępczość, zdrowie osobiste, finanse osobiste, zmiany klimatyczne oraz czynniki instytucjonalne (np. korupcja). Badanie zostało zrealizowane metodą face-to-face. W Polsce przepytano 1000 respondentów w wieku 16-64 lata.

Źródło: Link4

Tagi:

Komentarze