Strona główna  |  Wiadomości  |  PZU zwalnia pracowników: czy jest uzasadnienie zwolnień u największego ubezpieczyciela?

PZU zwalnia pracowników: czy jest uzasadnienie zwolnień u największego ubezpieczyciela?

Data publikacji: 2017-03-30
Temat największego polskiego ubezpieczyciela znów zagościł w mediach po tym, jak PZU ogłosił zwolnienia grupowe, które mogą dotknąć nawet 956 osób. Warto sprawdzić, czy sytuacja Grupy PZU rzeczywiście uzasadnia tak dużą redukcję zatrudnienia.

W poprzednich miesiącach sporo mówiono m.in. o przejęciu Alior Banku i Banku Pekao przez PZU. W marcu 2017 r. miały miejsce dwa istotne wydarzenia dotyczące lidera rynku ubezpieczeń. Mowa o odwołaniu dotychczasowego prezesa spółki PZU SA i ogłoszeniu zwolnień grupowych. Mogą one dotyczyć nawet 956 osób. Zmiany personalne w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa, często mają polityczny podtekst. Tego samego nie można jednak powiedzieć o dużych zwolnieniach w PZU.

W minionym roku największy ubezpieczyciel wyraźnie zwiększył swój udział rynkowy

Pomimo przejęcia Alior Banku i dalszego zainteresowania ekspansją na rynku bankowym (patrz przejęcie Pekao) działalność ubezpieczeniowa nadal pozostaje priorytetem dla PZU.

Zwolnienia grupowe pracowników PZU Ta grupa kapitałowa funkcjonuje zarówno w dziale I ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie), jak i dziale II ubezpieczeń (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe).

Ze względu na krajowe przepisy sprzedaż polis jest prowadzona przez dwie osobne spółki: PZU ŻYCIE SA (dział I) oraz PZU SA (dział II). Nazwą „PZU” klienci zwykle określają jedną z tych spółek. Warto sprawdzić, jak w ostatnich latach kształtowały się rynkowe udziały wymienionych podmiotów.

Udziały PZU na rynku ubezpieczeń

Po przeanalizowaniu rocznych danych KNF-u okazuje się, że udział spółek z Grupy PZU w zarobionej składce działu I oraz działu II (lata 2013 - 2016) wyglądał następująco:

  • 2013 rok: PZU ŻYCIE SA (dział I) - 29,04%, PZU SA - 36,63%
  • 2014 rok: PZU ŻYCIE SA (dział I) - 29,17%, PZU SA - 36,27%
  • 2015 rok: PZU ŻYCIE SA (dział I) - 29,62%, PZU SA - 36,45%
  • 2016 rok: PZU ŻYCIE SA (dział I) - 33,95%, PZU SA - 38,48%

Statystyki KNF-u wskazują, że zmiana udziału rynkowego nie uzasadnia zwolnień grupowych w PZU. Nietrudno zauważyć, że obydwie analizowane spółki w 2016 r. wyraźnie zwiększyły swój udział w dziale I oraz II ubezpieczeń. Pod względem udziałów rynkowych sytuacja ubezpieczycieli z Grupy PZU była lepsza niż w poprzednich latach (2013 - 2015).

Na uwagę zasługuje również spory dystans pomiędzy PZU Życie SA i PZU SA oraz najważniejszymi konkurentami. Poniższa tabela przedstawia firmy ubezpieczeniowe z działu I oraz II, które posiadały największy udział w zarobionej składce z 2016 r.

Jeżeli chodzi o polisy na życie (dział I), to najpoważniejszym konkurentem PZU Życie SA była spółka AVIVA TUnŻ S.A. (8,12% składki zarobionej na udziale własnym z 2016 r.). W dziale drugim na podium uplasowały się dwie spółki kontrolowane przez zagraniczny kapitał, których udział wynosi 13% - 14%. Mowa o TUiR WARTA S.A. (13,92% składki zarobionej na udziale własnym w 2016 r.) oraz STU ERGO HESTIA SA (13,31%).

„Podobnie jak w przypadku działu pierwszego trudno przypuszczać, że rynkowa pozycja spółki z Grupy PZU na razie może być zagrożona” - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Prezentacja ubezpieczycieli posiadających największy udział w zarobionej składce działu I oraz działu II

Nazwa ubezpieczyciela ↓ Udział w składce działu I (2016 r.) Nazwa ubezpieczyciela ↓ Udział w składce działu II (2016 r.)
PZU ŻYCIE SA 33,95% PZU SA 38,48%
AVIVA TUnŻ S.A. 8,12% TUiR WARTA S.A. 13,92%
OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A. 6,24% STU ERGO HESTIA SA 13,31%
NATIONALE -NEDERLANDEN TUnŻ S.A. 5,67% TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. 6,31%
METLIFE TUnŻiR S.A. 5,64% COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group 3,71%
TU na ŻYCIE EUROPA S.A. 4,92% GENERALI T.U. S.A. 3,34%
AXA ŻYCIE TU S.A. 4,59% AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. 2,56%
PKO ŻYCIE TU S.A. 4,05% INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group 2,46%
GENERALI ŻYCIE T.U. S.A. 3,87% UNIQA TU S.A. 2,35%
STUnŻ ERGO HESTIA SA 3,73% TU EUROPA S.A. 2,19%


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF

Rynkowy lider ma coraz większy kłopot z rentownością sprzedawanych ubezpieczeń

Informacje z kolejnej tabeli wskazują, że przyczyny zwolnień w PZU mają raczej związek z rentownością prowadzonej działalności. Grupa PZU w 2016 r. wprawdzie odnotowała niewielki wzrost zysku z działalności operacyjnej, jak i zysku netto, ale ta zmiana osiągnięta po słabym wyniku z 2015 r. raczej nie satysfakcjonuje Skarbu Państwa. Wystarczy wspomnieć, że zysk netto Grupy PZU z rekordowego 2009 r. oscylował na poziomie 3,76 mld zł, a porównywalny wynik dotyczący 2016 r. nieznacznie przekroczył 2,4 mld zł.

Jeszcze większym problemem jest spadek rentowności grupy. Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE (ROE = zysk netto/kapitał własny) w latach 2013 - 2016 spadł z 24% do 15%.

„Na tę zmianę z pewnością wpłynęła sytuacja z rynku obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców” - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Prezentacja podstawowych wyników finansowych grupy PZU (2009 r. - 2016 r.)

Rok ↓ Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
2009 r. 4,602 mld zł 3,763 mld zł 24%
2010 r. 3,088 mld zł 2,439 mld zł 20%
2011 r. 2,957 mld zł 2,344 mld zł 18%
2012 r. 4,080 mld zł 3,254 mld zł 24%
2013 r. 4,181 mld zł 3,295 mld zł 24%
2014 r. 3,693 mld zł 2,968 mld zł 23%
2015 r. 2,939 mld zł 2,342 mld zł 18%
2016 r. 3,034 mld zł 2,417 mld zł 15%


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZU

Decyzja dotycząca zwolnień grupowych w PZU była możliwa do przewidzenia, kiedy lider krajowego rynku ubezpieczeń opublikował swoją strategię rozwoju do 2020 r. W tym dokumencie znajdziemy między innymi wzmianki dotyczące wzrostu wskaźnika ROE dla PZU S.A. do 18% (w 2020 r.) oraz redukcji kosztów stałych w działalności ubezpieczeniowej o 400 mln zł rocznie (do 2018 r.). Jak widać, władze PZU zamierzają skupić się na poprawie zyskowności.

„Wyniki z działalności Grupy PZU będą jednak dość mocno uzależnione od sytuacji na rynku obowiązkowych polis OC. Istnieją oczekiwania, że PZU da sygnał do zakończenia szybkich podwyżek. Taki wariant stoi jednak w pewnej sprzeczności z zakładanym wzrostem zysków ubezpieczyciela” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-02-28

Gdzie w 2022 r. było najłatwiej o wypadek drogowy?

Wiemy już dokładnie, ile było w 2022 r. wypadków drogowych - również z podziałem na powiaty. Warto sprawdzić, które części Polski okazały się najbardziej niebezpieczne dla kierowców.

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2022-10-18

Ubezpieczenie nagrobków w 2022 roku: kto je oferuje?

Ubezpieczenia nagrobków już od dłuższego czasu są dostępne w Polsce. Przed kolejnym Dniem Wszystkich Świętych sprawdzamy, jak wygląda oferta takich polis w 2022 r.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-10-24

Agenci sprzedają Polakom dwie trzecie polis

Agenci stanowią bardzo ważne ogniwo w procesie sprzedaży ubezpieczeń. Sprawdziliśmy, jaki udział w ubiegłorocznej sprzedaży polis mieli tacy pośrednicy.

Czytaj więcej
Komentarze