Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

PZU zwalnia pracowników: czy jest uzasadnienie zwolnień u największego ubezpieczyciela?

Data publikacji: 2017-03-30

Temat największego polskiego ubezpieczyciela znów zagościł w mediach po tym, jak PZU ogłosił zwolnienia grupowe, które mogą dotknąć nawet 956 osób. Warto sprawdzić, czy sytuacja Grupy PZU rzeczywiście uzasadnia tak dużą redukcję zatrudnienia.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

W poprzednich miesiącach sporo mówiono m.in. o przejęciu Alior Banku i Banku Pekao przez PZU. W marcu 2017 r. miały miejsce dwa istotne wydarzenia dotyczące lidera rynku ubezpieczeń. Mowa o odwołaniu dotychczasowego prezesa spółki PZU SA i ogłoszeniu zwolnień grupowych. Mogą one dotyczyć nawet 956 osób. Zmiany personalne w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa, często mają polityczny podtekst. Tego samego nie można jednak powiedzieć o dużych zwolnieniach w PZU.

W minionym roku największy ubezpieczyciel wyraźnie zwiększył swój udział rynkowy

Pomimo przejęcia Alior Banku i dalszego zainteresowania ekspansją na rynku bankowym (patrz przejęcie Pekao) działalność ubezpieczeniowa nadal pozostaje priorytetem dla PZU.

Zwolnienia grupowe pracowników PZU Ta grupa kapitałowa funkcjonuje zarówno w dziale I ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie), jak i dziale II ubezpieczeń (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe).

Ze względu na krajowe przepisy sprzedaż polis jest prowadzona przez dwie osobne spółki: PZU ŻYCIE SA (dział I) oraz PZU SA (dział II). Nazwą „PZU” klienci zwykle określają jedną z tych spółek. Warto sprawdzić, jak w ostatnich latach kształtowały się rynkowe udziały wymienionych podmiotów.

Udziały PZU na rynku ubezpieczeń

Po przeanalizowaniu rocznych danych KNF-u okazuje się, że udział spółek z Grupy PZU w zarobionej składce działu I oraz działu II (lata 2013 - 2016) wyglądał następująco:

 • 2013 rok: PZU ŻYCIE SA (dział I) - 29,04%, PZU SA - 36,63%
 • 2014 rok: PZU ŻYCIE SA (dział I) - 29,17%, PZU SA - 36,27%
 • 2015 rok: PZU ŻYCIE SA (dział I) - 29,62%, PZU SA - 36,45%
 • 2016 rok: PZU ŻYCIE SA (dział I) - 33,95%, PZU SA - 38,48%

Statystyki KNF-u wskazują, że zmiana udziału rynkowego nie uzasadnia zwolnień grupowych w PZU. Nietrudno zauważyć, że obydwie analizowane spółki w 2016 r. wyraźnie zwiększyły swój udział w dziale I oraz II ubezpieczeń. Pod względem udziałów rynkowych sytuacja ubezpieczycieli z Grupy PZU była lepsza niż w poprzednich latach (2013 - 2015).

Na uwagę zasługuje również spory dystans pomiędzy PZU Życie SA i PZU SA oraz najważniejszymi konkurentami. Poniższa tabela przedstawia firmy ubezpieczeniowe z działu I oraz II, które posiadały największy udział w zarobionej składce z 2016 r.

Jeżeli chodzi o polisy na życie (dział I), to najpoważniejszym konkurentem PZU Życie SA była spółka AVIVA TUnŻ S.A. (8,12% składki zarobionej na udziale własnym z 2016 r.). W dziale drugim na podium uplasowały się dwie spółki kontrolowane przez zagraniczny kapitał, których udział wynosi 13% - 14%. Mowa o TUiR WARTA S.A. (13,92% składki zarobionej na udziale własnym w 2016 r.) oraz STU ERGO HESTIA SA (13,31%).

„Podobnie jak w przypadku działu pierwszego trudno przypuszczać, że rynkowa pozycja spółki z Grupy PZU na razie może być zagrożona” - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Prezentacja ubezpieczycieli posiadających największy udział w zarobionej składce działu I oraz działu II

Nazwa ubezpieczyciela ↓ Udział w składce działu I (2016 r.) Nazwa ubezpieczyciela ↓ Udział w składce działu II (2016 r.)
PZU ŻYCIE SA 33,95% PZU SA 38,48%
AVIVA TUnŻ S.A. 8,12% TUiR WARTA S.A. 13,92%
OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A. 6,24% STU ERGO HESTIA SA 13,31%
NATIONALE -NEDERLANDEN TUnŻ S.A. 5,67% TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. 6,31%
METLIFE TUnŻiR S.A. 5,64% COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group 3,71%
TU na ŻYCIE EUROPA S.A. 4,92% GENERALI T.U. S.A. 3,34%
AXA ŻYCIE TU S.A. 4,59% AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. 2,56%
PKO ŻYCIE TU S.A. 4,05% INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group 2,46%
GENERALI ŻYCIE T.U. S.A. 3,87% UNIQA TU S.A. 2,35%
STUnŻ ERGO HESTIA SA 3,73% TU EUROPA S.A. 2,19%


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF

Rynkowy lider ma coraz większy kłopot z rentownością sprzedawanych ubezpieczeń

Informacje z kolejnej tabeli wskazują, że przyczyny zwolnień w PZU mają raczej związek z rentownością prowadzonej działalności. Grupa PZU w 2016 r. wprawdzie odnotowała niewielki wzrost zysku z działalności operacyjnej, jak i zysku netto, ale ta zmiana osiągnięta po słabym wyniku z 2015 r. raczej nie satysfakcjonuje Skarbu Państwa. Wystarczy wspomnieć, że zysk netto Grupy PZU z rekordowego 2009 r. oscylował na poziomie 3,76 mld zł, a porównywalny wynik dotyczący 2016 r. nieznacznie przekroczył 2,4 mld zł.

Jeszcze większym problemem jest spadek rentowności grupy. Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE (ROE = zysk netto/kapitał własny) w latach 2013 - 2016 spadł z 24% do 15%.

„Na tę zmianę z pewnością wpłynęła sytuacja z rynku obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców” - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Prezentacja podstawowych wyników finansowych grupy PZU (2009 r. - 2016 r.)

Rok ↓ Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
2009 r. 4,602 mld zł 3,763 mld zł 24%
2010 r. 3,088 mld zł 2,439 mld zł 20%
2011 r. 2,957 mld zł 2,344 mld zł 18%
2012 r. 4,080 mld zł 3,254 mld zł 24%
2013 r. 4,181 mld zł 3,295 mld zł 24%
2014 r. 3,693 mld zł 2,968 mld zł 23%
2015 r. 2,939 mld zł 2,342 mld zł 18%
2016 r. 3,034 mld zł 2,417 mld zł 15%


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZU

Decyzja dotycząca zwolnień grupowych w PZU była możliwa do przewidzenia, kiedy lider krajowego rynku ubezpieczeń opublikował swoją strategię rozwoju do 2020 r. W tym dokumencie znajdziemy między innymi wzmianki dotyczące wzrostu wskaźnika ROE dla PZU S.A. do 18% (w 2020 r.) oraz redukcji kosztów stałych w działalności ubezpieczeniowej o 400 mln zł rocznie (do 2018 r.). Jak widać, władze PZU zamierzają skupić się na poprawie zyskowności.

„Wyniki z działalności Grupy PZU będą jednak dość mocno uzależnione od sytuacji na rynku obowiązkowych polis OC. Istnieją oczekiwania, że PZU da sygnał do zakończenia szybkich podwyżek. Taki wariant stoi jednak w pewnej sprzeczności z zakładanym wzrostem zysków ubezpieczyciela” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Tagi:

Komentarze