Strona główna  |  Wiadomości  |  Agenci sprzedają Polakom dwie trzecie polis

Agenci sprzedają Polakom dwie trzecie polis

Data publikacji: 2019-10-24
Agenci stanowią bardzo ważne ogniwo w procesie sprzedaży ubezpieczeń. Sprawdziliśmy, jaki udział w ubiegłorocznej sprzedaży polis mieli tacy pośrednicy.

Agenci dosłownie opanowali dystrybucję niektórych rodzajów ubezpieczeń. Przykład mogą stanowić komunikacyjne ubezpieczenia OC. Trudno się dziwić, że usługi agentów są popularne, skoro porównanie większej liczby obowiązkowych polis komunikacyjnych może oznaczać oszczędność na poziomie 1000 - 2000 zł rocznie.

Agenci mają bardzo mocną pozycję również na rynku innych polis niż tylko samochodowe OC. Do takiego wniosku prowadzą dane dotyczące sposobów dystrybucji ubezpieczeń w 2018 r.

Eksperci porównywarki Ubea.pl wzięli pod lupę wspomniane informacje, które niedawno opublikowała Komisja Nadzoru Finansowego. Dokładna analiza statystyk KNF-u pozwala na wyciągnięcie także innych ciekawych wniosków. Co te dane mówią nam o sprzedaży ubezpieczeń w Polsce?

Ubezpieczenia na życie wciąż nie są popularne wśród Polaków

Agent ubezpieczeniowy sprzedaje ubezpieczenie Wspomniane już wcześniej informacje KNF-u na temat dystrybucji ubezpieczeń pochodzą z rocznego biuletynu ubezpieczeniowego, jaki przygotowała ta instytucja. Eksperci porównywarki Ubea.pl w poniższej tabeli zgromadzili statystyki opublikowane przez nadzór finansowy. To zestawienie wskazuje między innymi, że łączna wartość sprzedanych polis na życie (mierzona składką przypisaną brutto) była w 2018 r. prawie dwa razy mniejsza od wartości rynku pozostałych ubezpieczeń.

Mowa o przypisanej składce polis na życie (Dział I) wynoszącej 21,7 mld zł oraz składce innych ubezpieczeń (Dział II) na poziomie 40,2 mld zł - wymienia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Dział II ubezpieczeń to domena agentów

Samodzielnie obliczenia ekspertów Ubea.pl wskazują, że w 2018 r. agenci sprzedali polisy o wartości odpowiadającej około dwóm trzecim całego rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Warto podkreślić, że udział rynkowy agentów w przypadku polis na życie (60,7%) był gorszy od wyniku dotyczącego pozostałych ubezpieczeń (67,9%).

Podczas dystrybucji ubezpieczeń życiowych o wiele większe znaczenie miała natomiast bezpośrednia (własna) sprzedaż ubezpieczycieli. Wygenerowała ona 35,4% przypisanej składki brutto z Działu I oraz jedynie 13,9% składki polis należących do Działu II (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe ubezpieczenia osobowe) - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Bancassurance i brokerzy ubezpieczeniowi - jak wygląda sytuacja na tych polach?

Na podstawie danych z rocznego biuletynu KNF można wyciągnąć również inne ciekawe wnioski odnośnie kanałów dystrybucji ubezpieczeń w 2018 r. Na uwagę zasługuje wysoki udział w składce przypisanej brutto polis na życie (22,2%), który osiągnęli bankowi pośrednicy (agenci).

Ten wynik jest związany m.in. z faktem, że banki sprzedają wiele ubezpieczeń na życie jako obowiązkowy lub nieobowiązkowy dodatek do kredytów - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kolejny ciekawy wniosek jest związany z działalnością brokerów ubezpieczeniowych. Osiągnęli oni ponad cztery razy lepszy wynik (niemal 17% przypisanej składki brutto) w przypadku dystrybucji polis majątkowych i pozostałych polis osobowych.

Warto jednak pamiętać, że oferta brokerów dotyczy m.in. ubezpieczeń majątkowych dla firm, które cechują się dużą jednostkową wartością sumy gwarancyjnej oraz składki - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Agent ubezpieczeniowy a broker - sprawdź, czym różnią się te zawody

Ubezpieczyciele niewiele sprzedają przez Internet i telefon

Nie sposób także pominąć szczegółowych danych o sposobach bezpośredniej sprzedaży polis przez ubezpieczycieli. W przypadku ubezpieczeń na życie tak zwany kanał direct (Internet + telefon) nie odgrywa żadnej roli. Trudno się temu dziwić, bo ubezpieczenia życiowe są mniej ustandaryzowane niż polisy majątkowe.

Jeżeli natomiast chodzi o Dział II ubezpieczeń, to bezpośrednia sprzedaż ubezpieczycieli przez Internet i telefon w 2018 r. wygenerowała odpowiednio 1,9% oraz 1,6% składki przypisanej brutto.

Można żałować, że nie dysponujemy informacjami KNF-u o tym, jaką część sprzedaży przez Internet oraz telefon zrealizowali agenci ubezpieczeniowi - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Przekonaj się, w których miastach kierowcy najczęściej kupują ubezpieczenie OC przez Internet

Sposoby dystrybucji ubezpieczeń w 2018 r. (Dział I oraz Dział II)

Sposób sprzedaży polis ↓ Wartość składki przypisanej brutto
Dział I ^
Udział w wartości składki przypisanej brutto
Dział I ^
Wartość składki przypisanej brutto
Dział II ^
Udział w wartości składki przypisanej brutto
Dział II ^^

Sprzedaż bezpośrednia ubezpieczycieli

7,69 mld zł

35,40%

5,58 mld zł

13,90%

przez pracowników

7,49 mld zł

34,50%

2,01 mld zł

5,00%

przez Internet

0,00 mld zł

0,00%

0,78 mld zł

1,90%

przez telefon

0,00 mld zł

0,00%

0,65 mld zł

1,60%

inny bezpośredni sposób

0,20 mld zł

0,90%

2,13 mld zł

5,30%

Sprzedaż agentów ubezpieczeniowych

13,17 mld zł

60,70%

27,32 mld zł

67,90%

agenci - osoby fizyczne

4,36 mld zł

20,10%

14,63 mld zł

36,40%

agenci - osoby prawne

8,75 mld zł

40,30%

10,67 mld zł

26,50%

banki

4,82 mld zł

22,20%

1,27 mld zł

3,20%

SKOK-i

0,02 mld zł

0,10%

0,00 mld zł
0,00%

pozostałe osoby prawne

3,91 mld zł

18,00%

9,40 mld zł

23,40%

podmioty bez osobowości prawnej

0,06 mld zł

0,30%

1,50 mld zł

3,70%

Sprzedaż brokerów

0,83 mld zł

3,80%

6,78 mld zł

16,90%

brokerzy - osoby fizyczne

0,19 mld zł

0,90%

0,70 mld zł

1,70%

brokerzy - osoby prawne

0,64 mld zł

3,00%

6,08 mld zł

15,10%

Inne kanały sprzedaży

0,01 mld zł

0,10%

0,53 mld zł

1,30%

Sprzedaż łącznie

21,70 mld zł

100,0%

40,21 mld zł

100,0%


^ Dział I: polisy na życie
^^ Dział II: pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF / RynekPierwotny.pl

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-29

Sztuczna inteligencja zmienia polisy dla kierowców

Sztuczna inteligencja ma duże możliwości rozwoju również w branży ubezpieczeniowej. Chodzi między innymi o ubezpieczenia komunikacyjne.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-12-08

Barometr Ubea.pl: ceny OC w listopadzie 2021 r.

Czy listopad 2021 r. przyniósł korzystne dla kierowców zmiany średniej składki obowiązkowych polis OC? Porównywarka Ubea.pl odpowiedziała na to ciekawe pytanie.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2018-12-21

Jaki był 2018 r. w ubezpieczeniach?

Rok 2018 był czasem wielu zmian dotyczących krajowego rynku ubezpieczeń. Eksperci Ubea.pl postanowili podsumować te wydarzenia.

Czytaj więcej
Komentarze