Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

PZU kontynuuje zwolnienia grupowe

Ostatnia aktualizacja: 2014-07-10

Dziś PZU poinformował związki zawodowe o zamiarze przeprowadzenia kolejnej tury zwolnień grupowych. Decyzja ta jest kontynuacją realizowanej strategii na lata 2010 - 2012. PZU uruchamia także program pomocowy, mający ułatwić byłym pracownikom poszukiwanie nowego miejsca pracy.

Decyzja PZU o zwolnieniach grupowych jest konsekwencją realizacji planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa przyjętego na lata 2010 - 2012. Zgodnie z prawem, proces zwolnień poprzedzony będzie konsultacjami ze związkami zawodowymi działającymi w spółkach PZU SA i PZU Życie SA.

Pracownik w firmie Kolejna tura restrukturyzacji zatrudnienia ma objąć ok. 950 pracowników obu spółek PZU zatrudnionych w jednostkach specjalistycznych, oddziałach regionalnych i w centrali spółek. Jednocześnie blisko 600 z tych osób otrzyma ofertę kontynuacji zatrudnienia w strukturach Grupy PZU, gdyż firma chce zmienić tym pracownikom warunki zatrudnienia w drodze porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego.

Restrukturyzacja zatrudnienia jest konsekwencją realizacji wielu projektów polegających na upraszczaniu procesów pracy i ograniczaniu kosztów. - mówi Olga Zarachowicz, dyrektor zarządzający ds. HR w Grupie PZU. Naszym celem jest również zapewnienie pracownikom objętym zwolnieniami korzystniejszych warunków odejścia niż gwarantują to przepisy prawa - dodaje.

Poza odprawami gwarantowanymi PZU chce wypłacić zwalnianym pracownikom, którzy zawrą porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy, dodatkową odprawę.

PZU już wkrótce zacznie rozmowy ze związkami zawodowymi i liczy na konstruktywną decyzję i szybkie zawarcie porozumienia. Pytanie, co na to wszystko pracownicy PZU?

Źródło: Biuro Prasowe PZU

Tagi:

Komentarze

2012-07-11 11:28

nude

Niby wszystko fajne, bo robią się lepsi, nowocześni, ale z drugiej strony kolejne zwolnienie grupowe i bezrobocie rośnie. A potem się Pan Prezes wypowiada w telewizji że młodzież bezrobotna!