Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

PZU Życie nie stosuje definicji kwestionowanej przez UOKiK

Data publikacji: 2010-12-21

Stanowisko PZU Życie SA w sprawie Decyzji UOKiK z dnia 10 grudnia 2010 r.

Zgodnie z treścią Decyzji UOKiK z 10 grudnia 2010 r., Prezes UOKiK umorzył postępowanie dotyczące podejrzenia stosowania przez PZU Życie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi o zamieszczanie we wzorcach umownych postanowienia o treści: „Podstawą zawarcia umowy jest wpłacenie kwoty na poczet pierwszej składki (…)”, które określa chwilę zawarcia umowy ubezpieczenia w sposób sprzeczny z art. 809, w związku z art. 813 § 2 kodeksu cywilnego. Dotyczy to Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (OWU) wybranych produktów:

  Zapis w dokumentach
 • „Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna” (§ 6 ust. 1);

 • „Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna” (§ 7 ust. 1);

 • „Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Uśmiech Dziecka” (§ 10 ust. 1);

 • „Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Spokój Najbliższych” (§ 10 ust. 1);

 • „Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie Twoje Marzenia” (§ 10 ust. 1);

 • „Ogólne warunki indywidualnego terminowego terminowego ubezpieczenia na życie Pewnym Krokiem” (§ 10 ust. 1).

Jednocześnie Prezes UOKiK poinformował PZU Życie o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów poprzez posługiwanie się w przeszłości kwestionowaną definicją zawału serca w trzech wzorcach OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Definicja ta nie jest przez PZU Życie stosowana już od 1 czerwca 2010 r. Należy zaznaczyć, że kwestionowane w Decyzji UOKIK postanowienia OWU nie stanowiły tzw. klauzul abuzywnych czyli zabronionych postanowień umownych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Z uwagi na to, że Decyzja jest nieprawomocna, PZU Życie analizuje uzasadnienie Decyzji i ewentualne odwołanie się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: Grupa PZU

Tagi:

Komentarze