Strona główna  |  Wiadomości  |  OC w życiu prywatnym w PZU Wojażer

OC w życiu prywatnym w PZU Wojażer

Data publikacji: 2017-10-16
Jedziesz na wakacje z dziećmi i każdego dnia martwisz się, co tym razem wymyślą? Pierwszy raz w życiu ruszasz na stok narciarski i obawiasz się, że przypadkiem uszkodzisz komuś sprzęt? A może zabierasz na urlop swojego psa, który ma tendencję do niszczenia wszystkiego, co trafi mu w zęby? Rozszerz ubezpieczenie PZU Wojażer o OC w życiu prywatnym i nie martw się finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń.

OC w życiu prywatnym pokrywa też szkody spowodowane przez dzieci

Na zachodzie Europy wiele osób kupuje całoroczne OC w życiu prywatnym. W Polsce dopiero przekonujemy się do zalet takiej polisy. Jednak nawet jeśli nie jesteś pewien, czy warto mieć te ubezpieczenie na co dzień, zastanów się, czy nie wykupić jej choćby na czas wyjazdu. Jakie są warunki OC w życiu prywatnym dołączanego do PZU Wojażer?

Zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym PZU Wojażer

OC w życiu prywatnym w PZU Wojażer chroni Twoje finanse, jeśli w czasie podróży będziesz zmuszony naprawić szkodę rzeczową lub na osobie wyrządzoną innemu człowiekowi. Polisa obejmuje nie tylko ubezpieczonego, lecz także osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność.

PZU pokrywa także następujące koszty w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:

 • niezbędne koszty sądowej obrony
 • koszty postępowań sądowych.

Wyłączenia odpowiedzialności OC w życiu prywatnym PZU Wojażer

PZU nie zawsze pokryje koszty szkód spowodowanych przez Ciebie innym osobom. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

 • wyrządzone umyślnie
 • wyrządzone ubezpieczającemu / osobom bliskim
 • wyrządzone w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, psychotropowych (chyba że nie miało to wpływu na wypadek)
 • wynikające z wykonywania zawodu
 • spowodowane przez pojazd, urządzenie latające, pływające
 • powstałe w następstwie wojny, stanu wojennego, wyjątkowego
 • wynikające z udziału w strajkach, rozruchach, aktach terroryzmu
 • wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie lub w drzewostanie
 • powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych
 • polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu, kradzieży gotówki, bonów, dzieł sztuki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów, przedmiotów o charakterze zabytkowym
 • powstałe w mieniu przechowywanym
 • związane z posiadaniem broni
 • powstałe w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka
 • powstałe w związku z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych
 • powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportu
 • wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, o których ubezpieczony wiedział / mógł się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności
 • związane z naruszaniem praw własności intelektualnej
 • wyrządzone przez zwierzęta nie poddane wymaganym szczepieniom / badaniom
 • wyrządzone przez zwierzęta w nieprawidłowo zabezpieczonych urządzeniach służących bezpieczeństwu lub ich nieposiadających
 • powstałe w domu.

PZU nie pokryje też kosztów polegających na zapłacie kar pieniężnych i podatków.

Zgłoszenie szkody z OC w życiu prywatnym w PZU

Jeżeli dojdzie do wypadku, należy niezwłocznie powiadomić o jego zajściu Centrum Alarmowe (najpóźniej w ciągu 7 dni). Taki sam czas mamy na poinformowanie PZU o otrzymaniu pozwu sądowego.

Pamiętaj, by stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego oraz nie zawierać żadnych umów związanych z odpowiedzialnością za szkodę bez akceptacji ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku PZU może odmówić pokrycia świadczeń.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w PZU?

Wypadki mogą zdarzyć się każdemu, zwłaszcza jeśli spędza się urlop aktywnie. Dzięki OC w życiu prywatnym nie trzeba się jednak przejmować ich finansowymi konsekwencjami. Jeśli więc chcesz oddać się wakacyjnej beztrosce, kup wcześniej odpowiednie ubezpieczenie w PZU.

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-05-18

Ubezpieczenie turystyczne a covid

Koronawirus towarzyszy nam już od ponad roku. Tak długi czas sprawił, że coraz więcej osób chce podróżować za granicę mimo trwającej pandemii. Czy ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę,...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2020-10-01

Ubezpieczenie turystyczne AXA czy PZU? Które lepiej wybrać?

Osoby zastanawiające się nad wyborem polisy turystycznej mogą skorzystać m.in. z ofert firm AXA oraz PZU. Postanowiliśmy porównać te propozycje.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w podróży zagranicznej

Praktycznie każde ubezpieczenie turystyczne o podstawowym zakresie (zwrot kosztów leczenia), łatwo może zostać uzupełnione o polisę OC. Tłumaczymy, jak działa taki dodatek.

Czytaj więcej
Komentarze