Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Nowe, ciekawe zmiany w PZU

Data publikacji: 2010-07-13

PZU wprowadza zmiany do swojej dotychczasowej oferty poszerzając ją o nowe pakiety oraz dodatkowe zniżki. Pojawiają się propozycje ubezpieczeń OC dla młodych kierowców, usługa door to door i ubezpieczenie AC w formule all risk.

Na uwagę zasługuje z pewnością nowe ubezpiecznie AC od wszystkich ryzyk – all risks. Takie ubezpieczenie to u nas wciąż rzadkość. Ubezpiecznie obejmuje wszystkie rodzaje szkód – uszkodzenie, zniszczenie lub utratę pojazdu, jego części lub wyposażenia, niezależnie od ich przyczyny, za wyjątkiem wymienionych w umowie wyłączeń. Przy czym ilość wyłączeń odpowiedzialności również się zmniejszyła i sprowadza się do takich, które są oczywiste, np. szkody spowodowane umyślnie, w stanie nietrzeźwości, przez kierowcę nie posiadającego prawa jazdy, kradzież pojazdu niezabezpieczonego, użycie pojazdu jako narzędzia w przestępstwie. Ubezpieczenie obejmuje zatem wiele nowych zdarzeń, które do tej pory nie były ubezpieczone.

Samochody na ulicy Nowością w ofercie PZU jest także usługa door to door. Jest to pakiet świadczeń, który obejmuje m.in.: organizację oraz pokrycie kosztów odbioru uszkodzonego pojazdu oraz dostarczenia tego pojazdu do Sieci Naprawczej PZU, organizację naprawy ubezpieczonego pojazdu w warsztacie Sieci Naprawczej PZU, organizację oraz pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na cały czas naprawy uszkodzonego pojazdu. Co istotne, pojazd zastępczy przysługuje klientowi na cały okres naprawy. Nie ma zatem limitów czasowych ani kwotowych. PZU Pomoc odbiera uszkodzony pojazd i podstawia pojazd zastępczy w miejsce wskazane przez klienta. Zwrot pojazdu zastępczego i odbiór naprawionego odbywają się w warsztacie Sieci Naprawczej PZU.

Na ciekawą propozycję w PZU mogą też liczyć młodzi kierowcy, szczególnie ci ostrożni i uważni za kierownicą. Często ubezpieczyciele ustalają dodatkowe zwyżki składek dla młodych właścicieli pojazdów, z racji znacznie większej szkodowości w tej grupie. PZU premiuje tych, którzy samodzielnie zapracowali na swoją zniżkę za bezszkodowość, dlatego niejeden młody kierowca, który martwi się, że nie nabył jeszcze maksymalnej zniżki, będzie pozytywnie zaskoczony zaproponowaną przez PZU ceną ubezpieczenia.

PZU

Tagi:

Komentarze