Strona główna  |  Wiadomości  |  Na kogo skarżono się najczęściej u Rzecznika Finansowego w 2016?

Na kogo skarżono się najczęściej u Rzecznika Finansowego w 2016?

Data publikacji: 2017-04-13
Rzecznik Finansowy pomaga w sporach z różnymi instytucjami finansowymi, także ubezpieczycielami. Właśnie ukazał się raport podsumowujący jego działalność w 2016 r. Na które towarzystwa ubezpieczeniowe złożono najwięcej skarg?

Rzecznik Ubezpieczonych już od 1995 r. reprezentował interesy klientów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. W 2016 r. rozszerzono jego pole działalności na sektor bankowo-kapitałowy. W efekcie Rzecznik Ubezpieczonych zmienił się w Rzecznika Finansowego. Raport z działalności Rzecznika w 2016, który ukazał się w tym tygodniu, pokazuje między innymi na których ubezpieczycieli klienci skarżyli się najczęściej.

Na co skarżono się najczęściej u Rzecznika Finansowego?

Klienci często skarżą się na sposób likwidacji szkody Rzecznik Finansowy doradza klientom ubezpieczycieli na różne sposoby. Opcją dostępną dla wszystkich jest poproszenie o poradę telefoniczną lub mailową. Konsultanci Rzecznika mogą wtedy wskazać, na jakie argumenty warto się powołać, pisząc np. odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli złożona reklamacja nie da pożądanego efektu, można napisać wniosek do Rzecznika o interwencję w naszej sprawie.

W zeszłym roku eksperci Rzecznika Finansowego udzielili ponad 18,5 tys. porad telefonicznych lub mailowych z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Przyjęli także ponad 13 tys. wniosków o interwencję w indywidualnej sprawie związanej z ubezpieczeniami. Zgodnie z oczekiwaniami prawie jedna trzecia tych wniosków (29,2%) dotyczyła obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Sprawdź, jak znaleźć najtańsze OC

Na co przede wszystkim skarżono się w związku z OC? Skargi dotyczyły takich tematów jak:

 • całkowita odmowa uznania roszczenia o odszkodowanie lub świadczenie,
 • odmowa uznania części roszczenia,
 • opieszałe prowadzenie postępowań likwidacyjnych
 • oraz utrudnienia w udostępnianiu akt szkody.

Zgłaszano także skargi dotyczące nieuprawnionego kwalifikowania szkody jako szkody całkowitej.

Dowiedz się więcej o szkodzie całkowitej w OC

Wiele skarg dotyczyło także ubezpieczenia AC. Najczęściej zgłaszano uwagi dotyczące wysokości przyznanego odszkodowania oraz zapisów skutkujących całkowitą odmową wypłaty odszkodowania (np. spowodowaną brakiem dokumentów lub oryginalnych kluczyków).

Rzecznik Finansowy podjął interwencję w przypadku 81,8% złożonych wniosków. Dlaczego niekiedy Rzecznik nie decydował się na interwencję? Można wskazać dwie główne przyczyny:

 • wnioskodawca nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego
 • lub nie był klientem podmiotu rynku finansowego.

Na kogo składano wnioski u Rzecznika Finansowego?

Raport Rzecznika Finansowego pokazuje także, na których ubezpieczycieli skarżono się najczęściej. Poniższa tabela prezentuje, na które towarzystwa z działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe) składano przede wszystkim wnioski.

Wnioski kierowane do Rzecznika Finansowego w 2016 r. w związku z działalnością̨ poszczególnych podmiotów rynku finansowego działu II

Lp. Podmiot rynku finansowego dział II Liczba wniosków ogółem Liczba wniosków dotycząca ubezpieczeń komunikacyjnych Procent ogólnej liczby wniosków działu II Udział ZU w rynku działu II w procentach *
0 Ogółem 7893 4524 100 100
1 PZU S.A. 2531 1564 32,066 33,297
2 STU Ergo Hestia S.A. 800 463 10,136 13,690
3 TUiR W ART A S.A. 784 355 9,933 12,897
4 Generali TU S.A. 683 529 8,653 4,630
5 TUiR Allianz Polska S.A. 459 263 5,815 5,883
6 TU INTERRISK S.A. VIG 392 142 4,966 2,972
7 UNIQA TU S.A. 334 165 4,232 3,609
8 TU Compensa S.A. VIG 310 165 3,928 3,777
9 Gothaer TU S.A. 255 164 3,231 2,040
10 Link 4 TU S.A. 241 214 3,053 2,182

*Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale II, za: Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń́ 3/2016 (stan na 30.09.2016 r.)

Dane w tabeli za Sprawozdaniem Rzecznika Finansowego i jego biura z działalności w 2016 r.

Jak widać, zazwyczaj procent wniosków składanych na poszczególnych ubezpieczycieli pokrywa się mniej więcej z udziałem danego ubezpieczyciela w rynku. Negatywnie wyróżnia się Generali, na które złożono ponad 8% wniosków, podczas gdy udział tego towarzystwa w rynku wynosi jedynie 4,63%.

Jak jeszcze Rzecznik Finansowy pomaga klientom?

Jeżeli dochodzi już do procesu sądowego, klient towarzystwa może poprosić Rzecznika Finansowego o wydanie istotnego dla sprawy poglądu. Jest to stanowisko Rzecznika zawierające jego merytoryczną oceną. Pogląd Rzecznika na daną kwestię może wpłynąć na rozstrzygnięcie sądu.

W zeszłym roku złożono 300 wniosków o wydanie istotnego poglądu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych. W 244 przypadkach Rzecznik zdecydował się na wydanie takiego poglądu. Niekiedy Rzecznik nie przedstawiał swojej opinii, ponieważ mogłaby ona okazać się niekorzystna dla powoda.

Otrzymywane przez Rzecznika wnioski w aż 83% dotyczyły ubezpieczeń na życie (najczęściej poruszano kwestię umów ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli produktów łączących funkcję ochronną i inwestycyjną).

Rzecznika proszono o wydanie opinii m.in. na temat:

 • bardzo wysokich kosztów w związku z rezygnacją z umowy ubezpieczenia (opłat likwidacyjnych),
 • opłat od wykupu i nieważności zawartej umowy
 • oraz wyłączenia odpowiedzialności za wypadki, które zaszły na skutek okoliczności sprzed zawarcia umowy.

Sprawdź, jak wygrać spór z ubezpieczycielem o polisę inwestycyjną

Pogląd istotny a ubezpieczenie OC

Stosunkowo często proszono także Rzecznika o wydanie opinii w związku ze sporami dotyczącymi ubezpieczeń OC. Ogólnie w przypadku ubezpieczeń majątkowych Rzecznik wypowiadał się najczęściej na tematy związane z:

 • kwestionowaniem przez ubezpieczyciela możliwości wyboru części stosowanych do naprawy pojazdu (części oryginalne a zamienniki),
 • refundacją kosztów najmu pojazdu zastępczego
 • i obniżaniem stawek za roboczogodziny

Poniższa tabela pokazuje, w przypadku których ubezpieczycieli z działu II najczęściej proszono Rzecznika o wydanie istotnego poglądu.

Wnioski o przedstawienie oświadczenia zawierającego istotny dla sprawy pogląd kierowane do Rzecznika Finansowego w 2016 r. w związku z działalnością poszczególnych podmiotów rynku finansowego działu II

Lp. Podmioty rynku finansowego działu II, na które wpłynęły wnioski o pogląd Liczba wniosków Procent ogólnej liczby wniosków działu II
0 Ogółem 51 100
1 PZU S.A. 18 35,294
2 STU Ergo Hestia S.A. 5 9,804
3 TUiR WARTA S.A. 4 7,843
4 TUiR Allianz Polska S.A. 3 5,882
5 TU INTERRISK S.A. VIG 3 5,882
6 Link 4 TU S.A. 3 5,882
7 TU Compensa S.A. VIG 2 3,922
8 TU Europa S.A. 2 3,922
9 Generali TU S.A. 2 3,922
10 UNIQA TU S.A. 2 3,922

Dane za Sprawozdaniem Rzecznika Finansowego i jego biura z działalności w 2016 r.

Klienci towarzystw ubezpieczeniowych są coraz bardziej świadomi swoich praw, czego efektem jest wyraźnie rosnąca liczba wniosków do Rzecznika Finansowego. Warto pamiętać, że z jego pomocy można korzystać już na wczesnym etapie sporu z ubezpieczycielem. Darmowa interwencja Rzecznika może pozwolić całkowicie uniknąć długiego i kosztownego procesu sądowego.

Sprawdź też, jak działa sąd polubowny przy Rzeczniku Finansowym

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-06-17

Rzeczoznawca samochodowy - kim jest i jak może nam pomóc?

Rzeczoznawca samochodowy to ekspert, który może wspierać kierowcę w sporze z ubezpieczycielem. Nasz artykuł wyjaśnia, kim dokładnie jest taki fachowiec.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-05-31

Na które OC i AC rzadko się skarżyliśmy w 2021 roku?

Wiemy, ile skarg do Rzecznika Finansowego na OC i AC dotyczyło poszczególnych firm. Warto porównać te nowe wyniki z udziałem rynkowym ubezpieczycieli.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2018-04-13

Skarżymy się tylko na tanie OC?

Rzecznik Finansowy niedawno opublikował dane dotyczące skarg na ubezpieczycieli. Warto sprawdzić, czy częściej skarżymy się na firmy sprzedające tanie polisy OC i AC.

Czytaj więcej
Komentarze
Vit
2019-09-04 00:13
IP: 81.190.x.x
Jednym z kombinatorów w ubezpieczeniu na życie i funduszu inwestycyjnym jest Amplico Life obecnie MetLife, który z funduszu inwestycyjnego zakłada takie fundusze jak Kapitał na Przyszłość, Superkapitał, lokata jednorazoa, lokata opłacana regularnie, Multiinwestor itd.. Na wymienione kapitały pobierane są pieniądze, z czego korzysta firma, a klient odchodzi "bardzo zadowolony".
odpowiedz
Jarosław
2018-11-04 19:41
IP: 37.47.x.x
Rzecznik Finansowy to jakaś pomyłka twór zabezpieczający banki oraz wszelkiej maści organizacje , szkoda tracić czasu bo zrobi wszystko Rzecznik ażeby twoja sprawa ciągnęła sie latami - przykład odpowiedz od banku do rzecznika styczeń , rzecznik przesyła pismo do mnie we wrześniu to z banku z terminem na decyzje 1 dzien - kpina
odpowiedz
Wojtek
2018-08-15 11:08
IP: 37.47.x.x
Najgorszy ubezpieczyciel to PZUuuuuuuuuu mocno zaniża nawet wypłaty z OC komunikacyjnego !!! A gdzie jest AXA Direct? Szkody pomaga likwidować wyspecjalizowana firma zatrudniająca orzeczników ZUS , a ci bardzo kiepsko widzą uszczerbek na zdrowiu poszkodowanej osoby przeważnie 0 uszczerbku i do wypłaty 0 zł -skandal. A jak to wygląda np. w Niemczech? Zapłacą za każdą szkodę 100% bo państwo nie pozwoli na oszukiwanie obywateli.
odpowiedz
Adam
2020-10-02 16:45
IP: 83.3.x.x
Tutaj muszę się zgodzić. Zożyłem wniosek z NNW i w przeciągu 24h dostałem odmowę! Brak uszczerbku na zdrowiu. 9 m-cy na L4 i wg. PZU zostałem wyleczony w 100%. Po odwołaniu przyznano mi 4% ponieważ w 2009r miałem podobny uraz to nie wypłacą mi pieniędzy. Wówczas miałem 2 m-ce L4 .
odpowiedz