Strona główna  |  Wiadomości  |  Liberty Ubezpieczenia (dawniej: Liberty Direct) - ubezpieczenie szyb

Liberty Ubezpieczenia (dawniej: Liberty Direct) - ubezpieczenie szyb

Data publikacji: 2014-11-30
Czy ubezpieczenie szyb w Liberty Ubezpieczenia się opłaca? Sprawdź co zyskasz kupując ubezpieczenie szyb w tym towarzystwie.

Warunki ubezpieczenia szyb w Liberty Ubezpieczenia

 • polisa może zostać wykupiona wyłącznie razem z ubezpieczeniem OC w Liberty Ubezpieczenia
 • okres ochrony jest tożsamy z okresem ochrony OC
 • jeśli opłata za ubezpieczenie wnoszona jest w ratach, w przypadku wystąpienia szkody świadczenie jest pomniejszane o kwotę niezapłaconych składek
 • suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie i stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu łącznie wszystkich zdarzeń, które wystąpiły w trakcie okresu ubezpieczenia

Zakres ochrony ubezpieczenia szyb w Liberty Ubezpieczenia

Szyba samochodu

 • uszkodzenie lub zniszczenie szyb w ubezpieczonym pojeździe
 • ochroną objęte są: szyba czołowa, tylna i szyby boczne
 • ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski
 • w przypadku szyby czołowej każdorazowo stosowany jest udział własny w wysokości 25% kosztów dokonanej wymiany lub naprawy

Likwidacja szkody ubezpieczenia szyb w Liberty Ubezpieczenia

 • Liberty Ubezpieczenia pokrywa koszty naprawy lub wymiany szyby u przedstawiciela Liberty
 • po zgłoszeniu szkody ubezpieczony otrzymuje listę przedstawicieli, z których jest zobowiązany wybrać zakład naprawczy
 • w uzasadnionych przypadkach ubezpieczyciel może na wniosek ubezpieczonego zaakceptować naprawę w innym warsztacie
 • odszkodowanie wypłaca się:
  • bezgotówkowo, bezpośrednio przedstawicielowi Liberty, który dokonał naprawy
  • gotówkowo, ubezpieczonemu lub osobie upoważnionej w terminie do 30 dni od momentu zgłoszenia szkody
 • w przypadku naprawy w warsztacie niebędącym przedstawicielem Liberty, ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć fakturę obejmującą wykonaną usługę; ubezpieczyciel ma prawo ograniczyć wysokość odszkodowania do poziomu kosztów naprawy w warsztacie partnerskim

Wyłączenia odpowiedzialności Liberty Ubezpieczenia w ubezpieczeniu szyb

 • szyba tylna w pojazdach typu kabriolet
 • pojazdy, które:
  • używane są jako rekwizyty
  • używane są do nauki jazdy
  • używane są do odpłatnego przewozu pasażerów, przesyłek kurierskich lub towaru
  • są odpłatnie wynajmowane (nie dotyczy aut, których właścicielem jest bank – zabezpieczenie kredytu lub leasing)
  • są składane z części (tzw. składaki)
  • których wiek jest wyższy niż określony na podstawie oceny ryzyka dokonanego dla określonych grup pojazdów i określonych wariantów ubezpieczenia
  • są poważnie uszkodzone lub w uniemożliwiającym przeprowadzenie badań technicznych i ocenę ryzyka
  • nie posiadają aktualnego, udokumentowanego badania technicznego
  • używane są jako pojazd przedstawiciela handlowego (chyba, że zostało to ujęte w indywidualnej ocenie ryzyka)
  • są nielegalnie sprowadzone do Polski, pochodzą z przestępstwa lub zostały użyte jako narzędzie przestępstwa
  • zostały przekazane osobie trzeciej w celu sprzedaży
  • są używane niezgodnie z przeznaczeniem
  • które w okresie ochrony ubezpieczeniowej przebywały poza granicami Polski łącznie ponad 6 miesięcy
 • działania wojenne, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, akty terroryzmu lub sabotażu, użyczenie pojazdu wojsku lub policji
 • promieniowanie radioaktywne
 • awaria (wada wykonania pojazdu, wadliwa naprawa lub wynik normalnej eksploatacji auta)
 • umyślne działanie w celu wywołania szkody
 • rażące niedbalstwo
 • udział w wyścigach i rajdach
 • udział pojazdu w zakładach, przestępstwie, bójkach (z wyjątkiem obrony własnej lub ratowania życia ludzkiego)
 • prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, silnych leków, środków odurzających
 • oddalenie się z miejsca wypadku (z wyjątkiem konieczności ratowania życia)
 • jazda w warunkach skutkujących zassaniem wody do silnika
 • niewłaściwy sposób przewożenia ładunku lub bagażu
 • brak zabezpieczenia pojazdu po jego opuszczeniu
 • brak odpowiedniego zabezpieczenia kluczyków i dokumentów pojazdu przed dostępem osób trzecich (z wyjątkiem rozboju)
 • uszkodzenie ogumienia samochodu (z wyjątkiem aktów wandalizmu)
 • uszkodzenia wnętrza pojazdów typu kabriolet, jeśli były nieodpowiednio zabezpieczone
 • szkody powstałe przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej
Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-27

Ubezpieczenie szyb - porównanie warunków

Ubezpieczyciele kuszą licznymi dodatkami do podstawowego ubezpieczenia samochodu OC i AC. Jednym z jest ubezpieczenie szyb. Jaką ochronę daje ta polisa? Komu się może przydać?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie szyby ERGO Hestia

Polisę OC można rozszerzyć o ubezpieczenie szyby. Dzięki temu nie musisz mieć AC, by nie płacić za naprawę lub wymianę zniszczonej szyby w aucie.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2016-10-05

Liberty Ubezpieczenia (dawniej: Liberty Direct) - ubezpieczenie AC

Przedstawiamy warunki ubezpieczenia autocasco w Liberty, zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności i bonusy. Ubezpieczenie AC Liberty w pigułce.

Czytaj więcej
Komentarze