Strona główna  |  Wiadomości  |  Liberty Ubezpieczenia (dawniej: Liberty Direct) - ubezpieczenie AC

Liberty Ubezpieczenia (dawniej: Liberty Direct) - ubezpieczenie AC

Data aktualizacji: 2016-10-05
Przedstawiamy warunki ubezpieczenia autocasco w Liberty, zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności i bonusy. Ubezpieczenie AC Liberty w pigułce.

Warunki AC w Liberty

 • ubezpieczenie można zawrzeć na cudzy rachunek
 • wartość pojazdu ustalana jest w oparciu o program Info-Expert
 • wysokość odszkodowania ustalana jest (w zależności od wariantu ubezpieczenia) na podstawie wyceny Liberty Ubezpieczenia lub w oparciu o oryginalne faktury dokumentujące dokonane naprawy
 • kosztorysowanie odbywa się przy użyciu systemów Audatex, Eurotax i DAT
 • odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej (gdy koszt naprawy przekroczyłby 70% wartości pojazdu) ustala się jako różnicę między wartością tuż przed i po wypadku, pomniejszoną o udział własny (ubezpieczyciel ma prawo zażądać prawa własności do wraku)
 • umowa może zostać zawarta w wariancie: Standard i dwóch opcjach: Warsztat i Warsztat Plus

Suma ubezpieczenia w autocasco Liberty

 • udział własny ubezpieczonego w likwidacji szkody ustala się indywidualnie
 • stała suma ubezpieczenia, która odpowiada wartości pojazdu w dniu podpisania umowy – dla pojazdów nie starszych niż 3 lata, kupionych u polskiego importera/producenta, z dodatkową opcją ubezpieczenia Warsztat Plus (szczegóły w dalszej części artykułu)
 • zmienna suma ubezpieczenia, odpowiadająca wartości pojazdu w momencie wystąpienia szkody – dla pozostałych pojazdów

Likwidacja szkody z polisy w Liberty

Wariant Standard

 • uwzględnia się amortyzację części zamiennych według następujących przeliczników:
Wiek pojazdu Procent amortyzacji
Do 3 lat 20%
3 do 5 lat 35%
5 do 8 lat 45%
8 lat i powyżej 55%
 • likwidacja szkody może się odbywać bez potrącania amortyzacji części zamiennych pod warunkiem naprawy pojazdu w warsztacie i udokumentowaniu tego faktu fakturami VAT (o ile zostało to ustalone wcześniej, w umowie ubezpieczenia):
  • z zastosowaniem oryginalnych części oraz średniej stawki za roboczogodzinę stosowanej przez warsztaty autoryzowane z regionu zamieszkania ubezpieczonego (opcja Warsztat Plus)
  • z zastosowaniem części nieoryginalnych, o porównywalnej jakości oraz średniej stawki za roboczogodzinę stosowanej przez warsztaty nieautoryzowane z regionu zamieszkania ubezpieczonego (opcja Warsztat)

Zakres ochrony w AC Liberty

 • uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu
 • uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia dodatkowego
 • utrata płynów niezbędnych do funkcjonowania pojazdu (z wyłączeniem paliwa)
 • utrata pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego wskutek kradzieży (warunkiem jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwwłamaniowych ustalanych przy zawarciu umowy ubezpieczenia)
 • ochrona obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski i Europy (poza kradzieżą na terytorium Ukrainy lub Białorusi, chyba że ubezpieczenie zostało indywidualnie rozszerzone)

Samochód w śniegu Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, ubezpieczyciel pokrywa koszty:

 • parkowania uszkodzonego pojazdu, nie dłużej niż do dnia powypadkowej oceny technicznej, do maksymalnej kwoty ustalonej w oparciu o średnie koszty parkowania w miejscowości ubezpieczonego
 • działań w celu zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą
 • kosztów badania technicznego pokolizyjnego, gdy stan pojazdu może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku opcji „Warsztat Plus”:
  • koszty przemieszczenia się w związku z unieruchomieniem auta (do 200 zł)
  • koszty przewiezienia pojazdu do wskazanego warsztatu (nie dalej niż 50 km)
  • koszty dostarczenia naprawionego auta do miejsca zamieszkania ubezpieczonego (nie dalej niż 50 km)

Wyłączenia odpowiedzialności w AC Liberty

 • pojazdy, które:

  • używane są jako rekwizyty
  • używane są do nauki jazdy
  • używane są do odpłatnego przewozu pasażerów, przesyłek kurierskich lub towaru
  • są odpłatnie wynajmowane (nie dotyczy aut, których właścicielem jest bank – zabezpieczenie kredytu lub leasing)
  • są składane z części (tzw. składaki)
  • których wiek jest wyższy niż określony na podstawie oceny ryzyka dokonanego dla określonych grup pojazdów i określonych wariantów ubezpieczenia
  • są poważnie uszkodzone lub w uniemożliwiającym przeprowadzenie badań technicznych i ocenę ryzyka
  • nie posiadają aktualnego, udokumentowanego badania technicznego
  • używane są jako pojazd przedstawiciela handlowego (chyba, że zostało to ujęte w indywidualnej ocenie ryzyka)
  • są nielegalnie sprowadzone do Polski, pochodzą z przestępstwa lub zostały użyte jako narzędzie przestępstwa
  • zostały przekazane osobie trzeciej w celu sprzedaży
  • są używane niezgodnie z przeznaczeniem
 • działania wojenne, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, akty terroryzmu lub sabotażu, użyczenie pojazdu wojsku lub policji
 • promieniowanie radioaktywne
 • awaria (wada wykonania pojazdu, wadliwa naprawa lub wynik normalnej eksploatacji auta)
 • umyślne działanie w celu wywołania szkody
 • rażące niedbalstwo
 • udział w wyścigach i rajdach
 • udział pojazdu w zakładach, przestępstwie, bójkach (z wyjątkiem obrony własnej lub ratowania życia ludzkiego)
 • prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, silnych leków, środków odurzających
 • oddalenie się z miejsca wypadku (z wyjątkiem konieczności ratowania życia)
 • jazda w warunkach skutkujących zassaniem wody do silnika
 • niewłaściwy sposób przewożenia ładunku lub bagażu
 • brak zabezpieczenia pojazdu po jego opuszczeniu
 • brak odpowiedniego zabezpieczenia kluczyków i dokumentów pojazdu przed dostępem osób trzecich (z wyjątkiem rozboju)
 • uszkodzenie ogumienia samochodu (z wyjątkiem aktów wandalizmu)
 • uszkodzenia wnętrza pojazdów typu kabriolet, jeśli były nieodpowiednio zabezpieczone
 • szkody powstałe przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej

Bonusy ubezpieczenia w AC w Liberty

 • ubezpieczenie szyb oraz na wypadek kradzieży w standardzie
 • to ubezpieczony wybiera warsztat, w którym zostanie dokonana naprawa pojazdu
 • obowiązuje w Polsce i Europie (bez dopłat)
 • opcja Warsztat Plus (dodatkowa pomoc powypadkowa)
 • brak udziałów własnych w szkodach szybowych, żywiołowych i kradzieżowych
 • wznowienia na poprzednich warunkach bez względu na wiek pojazdu

Informacje o Liberty Ubezpieczenia

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Franszyza integralna i franszyza redukcyjna - czym się różnią?

Franszyza integralna oraz redukcyjna są typowe dla ubezpieczeń autocasco. Postanowiliśmy wyjaśnić, jak dokładnie działają takie ograniczenia ochrony z AC.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Jak wybrać dobre ubezpieczenie AC?

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie samochodu, którego dokładne warunki są różne w każdym towarzystwie. Na co zwrócić uwagę, wybierając polisę, by kupić dobre AC i nie przepłacić? Jaką ochronę...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie AC w HDI

Nie każdego kierowcę stać na pełne AC. HDI to rozumie i proponuje autocasco w różnych wariantach. Dzięki temu każdy znajdzie ofertę dopasowaną do swoich oczekiwań.

Czytaj więcej
Komentarze