Strona główna  |  Wiadomości  |  Liberty Ubezpieczenia (dawniej: Liberty Direct) - ubezpieczenie NNW

Liberty Ubezpieczenia (dawniej: Liberty Direct) - ubezpieczenie NNW

Data aktualizacji: 2016-10-05
Zastanawiasz się nad NNW Liberty? Sprawdź co zyskasz kupując NNW Liberty sprzedawane przez towarzystwo AXA Ubezpieczenia.

Warunki ubezpieczenia NNW w Liberty

 • ubezpieczenie NNW można wykupić pod warunkiem, że pojazd jest jednocześnie objęty ubezpieczeniem OC Liberty
 • suma ubezpieczenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie
 • składka może być opłacona jednorazowo lub w ratach
 • należy niezwłocznie zawiadomić policję i telefoniczne centrum obsługi klienta, a ubezpieczyciela w terminie nie późniejszym, niż 3 dni od zdarzenia (w tym: udostępnić wszelką dokumentację dotyczącą zdarzenia i powypadkowych badań lekarskich)
 • wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w procentach, na podstawie orzeczenia lekarskiego i aktualnej na dzień ustalania świadczenia Tabeli Oceny Procentowego stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej załącznik do Rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 roku (Dz.U. 02.234.1974)

Zakres ochrony w NNW Liberty

Wypadek - ubezpieczenie NNW

 • odniesienie urazów ciała przez ubezpieczonego
 • śmierć ubezpieczonego (o ile była ona następstwem nieszczęśliwego wypadku i nastąpiła w ciągu dwóch lat od jego zaistnienia)
 • ochrona obejmuje kierowcę i pasażerów z wyłączeniem autostopowiczów i osób przewożonych odpłatnie
 • szkoda powstała w związku z:
  • ruchem pojazdu wskazanego w polisie
  • wsiadaniem lub wysiadaniem z niego
  • postojem lub naprawą na trasie

Wysokość świadczeń w NNW Liberty

Zależy od rodzaju obrażeń:

 • 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego – jednorazowa wypłata całej sumy ubezpieczenia
 • trwały uszczerbek na zdrowiu poniżej 100% - 1/100 sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku (jednorazowa wypłata)
 • jeśli umowa ubezpieczenia została zawarta na sumę 100 000 zł, wysokość świadczenia jest ustalana w dniu powstania obowiązku wypłaty i wynosi:
  • 100% w przypadku zgonu ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu wskazanego w umowie
  • 20% w przypadku zgonu ubezpieczonego będącego pasażerem pojazdu wskazanego w umowie
  • 20% jeśli ubezpieczony doznał 100% uszczerbku na zdrowiu
  • 1/500 za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, jeśli ubezpieczony doznał uszczerbku niższego niż 100%
 • Liberty Ubezpieczenia zmniejsza świadczenie o 25% jeśli ubezpieczony będąc pasażerem pojazdu był w stanie nietrzeźwości lub odurzenia i to wpłynęło na zaistnienie szkody
 • jeśli pasażerów w momencie wypadku było więcej, niż jest to dozwolone dla danego pojazdu, świadczenie wypłacane jest z zastosowaniem pomniejszonej sumy ubezpieczenia wynikającej z podzielenia iloczynu sumy ubezpieczenia i dopuszczalnej liczby pasażerów przez faktyczną liczbę osób w pojeździe

Sytuacje wyjątkowe:

 • jeśli ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego samego zdarzenia – świadczenie jest wypłacane osobie uprawnionej tylko wtedy, gdy jest wyższe od wcześniej wypłaconego (o tę kwotę zostaje pomniejszone)
 • jeśli składka za ubezpieczenie płacona jest w ratach, ubezpieczyciel pomniejsza sumę wypłacanego świadczenia o kwotę niezapłaconych rat (dotyczy wypłaty 100% sumy ubezpieczenia)

Wyłączenia odpowiedzialności w NNW Liberty

 • koszty leczenia
 • zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienia fizyczne lub moralne, utracone dochody czy straty materialne wynikające ze zniszczenia rzeczy należących do ubezpieczonego
 • działania wojenne, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, akty terroryzmu lub sabotażu i użyczenie wojsku lub policji
 • promieniowanie radioaktywne
 • udział w wyścigach i rajdach
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień
 • udział w przestępstwach i bójkach (z wyłączeniem obrony własnej i ratowania życia)
 • prowadzenie pod wpływem alkoholu, silnych leków lub środków odurzających
 • szkoda wyrządzona umyślnie
 • szkoda wynikająca z rażącego niedbalstwa
 • szkoda powstała przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej

Bonusy w NNW Liberty

 • ochrona obejmuje nie tylko kierowcę, ale i pasażerów
 • ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski i Europy (bez dopłat)
 • obejmuje również moment wsiadania i wysiadania z pojazdu
 • ochrona podczas naprawy na trasie
 • wysoka suma ubezpieczenia – do 100 tys. dla kierowcy i do 20 tys. dla każdego z pasażerów

Informacje o Liberty Ubezpieczenia

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-04-24

Ile kosztuje ubezpieczenie OC, AC i NNW?

Każdy właściciel samochodu przynajmniej raz w roku musi podjąć ważną decyzję: w jakim towarzystwie kupię ubezpieczenie auta? Przed zakupem wiele osób chce poznać przeciętne ceny ubezpieczenia...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie NNW w HDI

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem, ale bardzo wielu kierowców kupuje je jako dodatek do polisy OC. Czy warto kupić ubezpieczenie NNW w HDI? Jaki jest zakres ochrony tej polisy?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie OC w HDI

Ubezpieczenie OC jest obowiązkową polisą, której podstawowy zakres jest regulowany prawem. HDI proponuje jednak także Pakiet OC Turbo zawierający liczne atrakcyjne dodatki. Sprawdź, czy warto...

Czytaj więcej
Komentarze
elżbieta
2017-04-20 21:55
IP: 188.146.x.x
Przestrzegam przed zawieraniem ubezpieczeń z AXA dawniej Liberty .uległam wypadowi komunikacyjnemu ,a oni stwierdzili że to nieprawda.. bo pan orzecznik który jest na usługach firmy i za to mu płacą stwierdził ... że wypadkowi uległam poza autem ....bo ...niemożliwe jest abym doznała tego rodzaju usczerbku wysiadając z samochodu ....chodzi o złamanie ręki ....oszuści .... będę wszystkim to mówić i ostrzegać przed tą oszukańczą firmą ubezpieczeniową .......
odpowiedz