Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Czy EKUZ zastąpi ubezpieczenie turystyczne?

Ostatnia aktualizacja: 2014-08-26

Karta EKUZ pozwala nam, w przypadku nagłego zachorowania za granicą, uzyskać pomoc lekarską oraz odzyskać pieniądze przeznaczane na leczenie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego posiada jednak pewne ograniczenia, dlatego warto uzupełnić luki EKUZ o zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwala Polakom korzystać ze służby zdrowia innego kraju UE na takich samych zasadach, jakie dotyczą rodowitych obywateli danego kraju. Innymi słowy polski obywatel korzysta z opieki zdrowotnej w takim zakresie, w jakim jest ona finansowana przez kraj, do którego się wybierają.

Jak zdobyć EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dostępna jest za darmo dla każdego Polaka posiadającego ubezpieczenie zdrowotne oraz uczących się dzieci do 18 roku życia. Aby uzyskać EKUZ, należy zgłuszyć się z odpowiednim wnioskiem do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zakres ochrony EKUZ

Posiadanie karty upoważnia tylko i wyłącznie do korzystania ze świadczeń medycznych w państwowych placówkach. Za leczenie w prywatnych szpitalach całkowity koszt usługi medycznej ponosi poszkodowany. Jedynie w Hiszpanii możemy w liczyć na refundację świadczeń otrzymanych w prywatnych jednostkach medycznych, ale i tak w ograniczonym zakresie.

EKUZ pozwala nam skorzystać w innym kraju ze świadczeń medycznych:

 • w nagłych sytuacjach takich jak wypadek, zawał, złamanie czy uraz
 • w okolicznościach niezbędnych z medycznego punktu widzenia (zatrucie, silna gorączka, potrzeba zażycia leku na receptę)
 • podczas ciąży i w przypadku porodu
 • w przypadku chorób przewlekłych

Ubezpieczenie turystyczne może więcej

EKUZ nie pokrywa kosztów leczenia w prywatnych placówkach oraz kosztów przejazdu karetką, akcji ratowniczych i transportu poszkodowanego do kraju. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pokryje również kosztów skradzionego lub zagubionego bagażu.

Powyższe świadczenia dostępne są w ramach ubezpieczenia turystycznego, co jest już wystarczającym argumentem dla każdego turysty, by wykupić polisę podróżną. Ponadto warto pamiętać, że nie tylko w Polsce dostęp do publicznych placówek medycznych i specjalistów jest utrudniony.

Jeżeli chcemy szybko i sprawnie uporać się z dolegliwością, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty prywatnych placówek tym bardziej, że ubezpieczyciel i tak zwróci nam koszty leczenia.

Korzystając z usług medycznych poza granicami kraju warto pamiętać, by zachować wszystkie rachunki od lekarzy oraz za zakupione leki. Posiadanie dokumentów potwierdzających wydatki na leczenie są gwarantem otrzymania refundacji z NFZ oraz zwrotu pieniędzy przez towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku posiadania polisy turystycznej.

Więcej o EKUZ dowiecie się z tego filmu:

Tagi:

Komentarze