Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Co robić w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Ostatnia aktualizacja: 2015-02-25

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty należnego odszkodowania? Jako klient masz prawo do pełnego zapoznania się z dowodami i argumentacją towarzystwa ubezpieczyciela. Od decyzji ubezpieczyciela możesz się również odwoływać. Zobacz, jak przygotować się na taką ewentualność.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty należnego odszkodowania? Jako klient masz prawo do pełnego zapoznania się z dowodami i argumentacją towarzystwa ubezpieczyciela. Od decyzji ubezpieczyciela możesz się również odwoływać. Zobacz, jak przygotować się na taką ewentualność.

W pierwszym kwartale 2014 roku towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły 3,37 mld złotych odszkodowań tylko i wyłącznie z tytułu ubezpieczenia majątkowego w tym również ubezpieczenia OC,a sumę tą powiększają wypłaty z tytułu ubezpieczeń na życie. Jest to gigantyczna kwota, dlatego też towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają oporów przed wykorzystaniem wszystkich możliwości, by obniżyć wysokość odszkodowania lub nawet odmówić jego wypłaty.

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania?

Dokumentem, na który powołują się towarzystwa ubezpieczeniowe, argumentując decyzje odmowna jest najczęściej OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Właściciele polis powinni dokładnie zapoznać się z treścią OWU i przestrzegać zaleceń wynikających z dokumentu, by nie dać ubezpieczycielowi szansy do zakwestionowania naszej racji do odszkodowania.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej argumentują swoją decyzję tak zwanym „rażącym niedbalstwem”, co jest pojęciem bardzo szerokim i często niedoprecyzowanym. Warto więc dołożyć starań, by przestrzegać wszystkich przepisów oraz dokumentować swoje działania w procesie dochodzenia odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty odszkodowania również w sytuacji gdy:

 • ubezpieczony nie opłacił składki,
 • szkoda nie została wykazana prawidłowo,
 • poszkodowany zataił dane lub podał nieprawdziwe informacje,
 • szkoda została wyrządzona umyślnie,
 • ubezpieczony nie będzie miał wystarczających dowodów potwierdzających zaistnienie zdarzenia.
 • Oprócz zakwestionowania wypłaty odszkodowania, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą również próbować obniżyć wysokość należnego zadośćuczynienia.

Decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, mamy pełne prawo dochodzić własnej racji. Pierwszym krokiem w tym celu jest zapoznanie się z pełną argumentacją ubezpieczyciela i odwołanie się od tej decyzji drogą pisemną.

Poszkodowany może zażądać od towarzystwa dokumentów, na podstawie których ubezpieczyciel orzekł decyzję odmowną i są to między innymi opinie biegłych, protokoły oględzin, wyceny itp.). Odwołanie, w formie pisemnej, kieruje się do dyrektora jednostki, która wydała decyzję odmowną, a w dalszym kroku do nadrzędnej jednostki lub zarządu towarzystwa ubezpieczeń.

Odwołanie powinno zawierać:

 • numer polisy,
 • numer szkody,
 • przekonującą argumentację,
 • dowody (zdjęcia, wycena naprawy itp.).

Na złożenie odwołania mamy 3 lata, a po przekroczeniu tego terminu roszczenia ulegają przedawnieniu.

Mamy prawo do niezależnego rzeczoznawcy

Jeżeli ubezpieczyciel nie powołał rzeczoznawcy w celu wykonania ekspertyzy lub nie zgadzamy się z przygotowanym raportem bądź proponowaną wyceną, możemy zażądać powołania niezależnego eksperta w celu wyjaśnienia sprawy lub też sami zlecić dokonanie ekspertyzy przez wybranego przez nas eksperta. Jeżeli podjęte przez nas kroki nie doprowadziły do zmiany decyzji ubezpieczyciela, zostaje nam walczyć o swoje prawa na drodze sądowej.

Tagi:

Komentarze

2019-08-27 16:27

Patryk@@188.147.x.x

Witam miałem wypadek na motocyklu i byłem poszkodowanym pani która zrobiła lewo skręt była w ubezpieczalni PZU z NNW zgłosiłem u nich szkode z ran których dostałem przy tym incydencie sprawa została załatwiona odrazu, zgłosiłem również do mojej ubezpieczalni HDI lecz dostałem pismo ze nie zostaną wypłacone pieniadze

2019-08-28 07:19

Ubea.pl81.190.x.x

Jakie ubezpieczenie posiada Pan w HDI? NNW? Czy ubezpieczyciel podał jakiś powód odmowy wypłaty pieniędzy?

2019-08-27 13:14

Dorota31.183.x.x

Dzień dobry. Firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty świadczenia za poważne zachorowanie - udar niedokrwienny mózgu - tłumacząc to tym ,że po podaniu trombolizy objawy ustąpiły. Ustąpiły skrajne objawy - jak zdrętwienie, ale niedowład utrzymuje się dalej. co robić w tej sytuacji?

2019-08-27 15:37

Ubea.pl81.190.x.x

Czy fakt utrzymującego się niedowładu i ewentualnych innych objawów został udokumentowany przez lekarza? Jeśli tak, to należałoby zacząć od napisania do ubezpieczyciela odwołania od jego decyzji. W takim odwołaniu należy opisać, jakie objawy się utrzymują i załączyć dokumentację medyczną, która udowodni prawdziwość tych relacji. Warto sprawdzić także, jak dokładnie warunki ubezpieczenia definiują poważne zachorowanie.

2019-08-02 15:07

Aneta5.173.x.x

Dzień dobry, firma ubezpieczeniowa wydała inna decyzje dotyczącą trwałego uszczerbku na zdrowiu, niż orzecznik ZUS, osoba z działu odszkodowań tłumaczyła to faktem zawyżania przez ZUS wysokości świadczenia. Różnica jest znaczna ZUS 5%, firma ubezpieczeniowa 1%. Pozdrawiam

2019-08-05 08:28

Ubea.pl81.190.x.x

Czy składała już Pani oficjalne odwołanie (reklamację) do ubezpieczyciela? Jeśli nie, to należałoby zacząć od przesłania takiego odwołania. Na pewno warto zamieścić w nim kopię oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonanej przez orzecznika ZUS. Dobrze byłoby sprawdzić także, co tabela trwałych uszczerbków na zdrowiu dodawana do ubezpieczenia mówi o Pani urazie.

2019-07-22 19:49

Kamil31.0.x.x

Firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty odszkodowania na mieniu(zerwany dach itd)opierają się na sugestie że w danym rejonie i czasie wiatr nie przekroczył odpowiednią prędkość opisana na polisie.z własnych informacji jakie posiadam od IMGW drogą telefoniczną wynika że w/w nawałnica miała miejsce z dużym prawdopodobieństwem przekroczenia tej prędkości itd.czy firmą ubezpieczeniową nie powinna oprzecz się na ekspertyzie IMGW?cze ja muszę udowadniac im z jaką siłą wiał wiatr?dodam jedynie że w wyniku w/w nawałnicy nie jestem jedyną osobą poszkodowana.pozdrawiam

2019-07-23 09:03

Ubea.pl81.190.x.x

Ekspertyza IMGW powinna zostać wzięta pod uwagę przez ubezpieczyciela. Warto by poprosić IMGW o pisemną informację na temat prędkości wiatru i kopię takiej informacji przesłać do ubezpieczyciela wraz z odwołaniem od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania.

2019-07-08 11:18

si si si94.154.x.x

witam w lutym mialam przeprowadzana operacje chirurgiczna i zostalo wyplacone mi odszkodowanie za ta operacje w wyzszym swiadczeniu niestety 1 kwietnia spotkala mnie niemila sytuacja ,mialam operacje cesarskiego ciecia z wycieciem narzadu a PZU niechce mi wyplacic pieniazkow za ta operacje bo stwierdzili ze mialam w ciagu 60 dni 2 operacje tylko ze ta 1 byla plnowana a 2 to zagrozenie zycia i napisalam odwolanie ale nadal negatywn odp co robic

2019-07-08 15:41

Ubea.pl81.190.x.x

Radzimy zacząć od dokładnego przejrzenia warunków ubezpieczenia, aby sprawdzić, czy gdzieś w umowie znajduje się punkt mówiący, o tym że PZU nie wypłaci świadczenia za drugą operację, która będzie miała miejsce w ciągu 60 dni.

2019-06-10 16:33

Marcin37.248.x.x

Ubezpieczyciel wystawił po 2,5 miesiącach decyzje odmowna i uzasadnienie które określił w decyzji : Na podstawie art. Art. 29. 1 Ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej ireasekuracyjnej (Dz. U. z dnia 10 listopada 2015 r. poz. 1844) zakład ubezpieczeń przeprowadziłpostępowanie wyjaśniające dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonychroszczeń i wysokości odszkodowania. W tym celu przeprowadzono analizę uszkodzeń pojazduposzkodowanego, jak również przyjęto wyjaśnienia i informacje uczestników kolizji. Po przeprowadzeniuszczegółowej analizy zgromadzonej dokumentacji, przy uwzględnieniu zwłaszcza okoliczności towarzyszącychprzedmiotowemu zdarzeniu oraz charakteru powstałych uszkodzeń wykluczono możliwość zaistnienia sytuacjikolizyjnej w okolicznościach podanych w zgłoszeniu szkody, a tym samym powstaniu uszkodzeń wdeklarowanych okolicznościach . Co dalej z tym zrobić ??

2019-06-11 08:24

Ubea.pl81.190.x.x

Jest Pan w dość trudnej sytuacji, ponieważ ubezpieczyciel uznał, że do uszkodzeń nie doszło w takich okolicznościach jak Pan opisywał. Aby mieć szansę na odszkodowanie, trzeba by więc udowodnić w ogóle zajście zdarzenia oraz związek uszkodzeń z tym zdarzeniem. Rozumiem, że na miejsce zdarzenia nie była wzywana policja? Czy ma Pan jakiś świadków zdarzenia albo nagranie je dokumentujące? Może Pan zacząć poproszenia o darmową poradę Rzecznika Finansowego, aby sprawdzić jego opinię w tej sprawie. Może Pan także zwrócić się do niezależnych rzeczoznawców lub firmy odszkodowawczej.

2019-06-11 09:30

Marcin5.173.x.x

Zgadza się , obyło się bez policji bo nie chciałem sprawcy narażać na mandat i punkty karne ... za dobry człowiek jest . jedyne co mam to zdjęcie auta sprawcy po wypadku i auto holowane na lawecie bo nie było w stanie się dalej poruszać na drogach . Wiec pytanie czym sa jakieś sZanse zeby to wygrać ?

2019-06-11 15:31

Ubea.pl81.190.x.x

Tak jak napisaliśmy powyżej, radzimy zacząć od zwrócenia się po pomoc do Rzecznika Finansowego. Taką poradę można otrzymać telefonicznie.

2019-05-27 19:11

Mia185.56.x.x

Razem z narzeczoną straciliśmy dziecko, złożyłem wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu urodzenia martwego dziecka. Ubezpieczyciel żąda, oprócz aktu urodzenia, dokumentacji szpitalnej. Narzeczona nie chce jej udostępnić zakładowi, gdyż nie jest to jej ubezpieczyciel oraz ze względu na ochronę swoich danych dot. jej stanu. Co w takim przypadku? Zakład ubezpieczeniowy mojej narzeczonej wypłacił jej odszkodowanie bez problemu, na podstawie samego aktu, a tutaj zasłaniają się tym, iż urodzenie martwego dziecka wg OWU jest od 22 tygodnia i żądają wglądu do dokumentacji szpitalnej.

2019-05-28 10:41

Ubea.pl81.190.x.x

Przesyłamy wyrazy współczucia dla Państwa. Niestety, w warunkach polisy ubezpieczyciele bardzo często zawierają punkt mówiący o tym, że w przypadku wypadku / choroby ubezpieczony powinien na prośbę towarzystwa udostępnić dokumentację medyczną. Jeśli taka dokumentacja nie zostanie udostępniona, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

2019-05-13 16:56

Wanda217.99.x.x

Witam czy może być nadany nr polisy jeżeli nie jest zapłacone ubezpieczenie?

2019-05-14 08:30

Ubea.pl81.190.x.x

Może tak być. Proces sprzedażowy może tak wyglądać, że ubezpieczyciel wystawia polisę z określonym numerem i jeżeli do określonego terminu nie zostanie ona opłacona, zostaje ona anulowana.

2019-04-11 15:44

Andrzej W.159.205.x.x

Ubezpieczyciel (ubezpieczenie grupowe) odmawia wypłaty za przebytą operację chirurgiczną argumentując to wiekiem poszkodowanego. Wg OWU OCH odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa w chwili ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia. Ubezpieczony przekroczył ten wiek o 2 lata. Nikt go nie poinformował o tym wyłączeniu z odpowiedzialności. Przez cały ten czas aż dotąd Ubezpieczyciel pobiera z pensji całą składkę miesięczną. Czy jest na to jakaś rada?

2019-04-11 15:55

Ubea.pl81.190.x.x

Czy wszystkie świadczenia w ramach tej polisy są skierowane tylko do osób w wieku do 65 lat czy to wyłączenie dotyczy jedynie wypłaty za przebytą operację chirurgiczną? Jeśli mamy do czynienia z tą drugą sytuacją, to ciężko będzie coś wywalczyć. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić OWU polisy, ale nie ma obowiązku zwracać uwagę na poszczególne wyłączenia odpowiedzialności.

2019-04-11 14:17

tru-ja 63@o2.pl89.230.x.x

,,żona doznała urazu w postaci ,, uszkodzenia nerwu łokciowego skutkiem czego był niedowład palców lewej ręki" miała na to przeprowadzoną operację ze znieczuleniem ogólnym, przez 3 dni była w szpitalu a teraz po wyjściu przebywa na 3 miesięcznym zwolnieniu lekarskim z możliwością kontynuacji oraz czeka ją długotrwała rehabilitacja i pod znakiem zapytania jest powrót do wykonywanej przez przeszło 30 lat pracy w zawodzie szwaczka a firma ubezpieczeniowa AVIVA wypłaca jej odszkodowanie w kwocie 200 zł i czy jest to normalne, gdy w swojej polisie na życie ma dodatkowo opłacaną składkę na usługi opiekuńcze ASSISTANCE a gdzie doznany uszczerbek na zdrowiu itd., pytam na jakiej podstawie oni to tak wycenili ?

2019-04-11 15:45

Ubea.pl81.190.x.x

Niestety nie jesteśmy w stanie ocenić, czy odszkodowanie zostało zaniżone, ponieważ nie znamy dokładnych warunków ubezpieczenia Pana żony. Należałoby przeczytać dokładnie warunki polisy i zwrócić uwagę, za jakie zdarzenia przewidziana jest wypłata pieniędzy.

2019-04-08 14:46

Aneeee212.160.x.x

Czy jest możliwość uzyskania odszkodowania za skreconą kostkę córka ma ubezpieczenie szkolne kiedyś miała już ta kostkę skreconą i była ubezpieczona w tym samym towarzystwie a oni mi twierdzą że noga była już upośledzona i wysyłają odmowy. Jak wykupowalam ubezpieczenie córka była zdrowa wiec jak ta noga mogła być upośledzona pomocy

2019-04-08 15:37

Ubea.pl81.190.x.x

Wszystko zależy od dokładnych warunków ubezpieczenia. Należałoby sprawdzić, czy wśród wyłączeń odpowiedzialności znajduje się zapis mówiący o prawie ubezpieczyciela do odmowy odszkodowania, jeśli dojdzie do powtórnego urazu tego samego rodzaju. Jeśli chciałaby Pani otrzymać pomoc w analizie warunków ubezpieczenia, warto zadzwonić do Rzecznika Finansowego i poprosić o darmową telefoniczną konsultację Pani sytuacji.

2018-10-24 19:13

sss77.252.x.x

link 4 oszuści udający idiotów.

2018-10-20 19:49

Motyka Anna185.41.x.x

Czy jest szansa na uzyskanie odszkodowania z polisy na życie kiedy ubezpieczony płacił przez 19 lat ale zaniedbał płacenie 1/2 roku przed śmiercią? Jednym z argumentów była choroba a drugim to ze myślał ze jest to pobierane z jego konta gdyż zakończył prace i przeszedł na emeryturę. Nie dopełnił obowiązku dzdeklarowania opłacania składki.

2018-10-22 09:22

Ubea.pl81.190.x.x

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia powinna się znaleźć informacja, jakie są skutki nieopłacania składki oraz jakie działania powinien podjąć ubezpieczyciel, w takim przypadku. Każde towarzystwo może nieco inaczej określać te zasady, dlatego należałoby zacząć od uważnego przeczytania zapisów zamieszczonych w umowie dotyczących tych zagadnień.

2018-07-13 18:44

Anna88.199.x.x

Wynajmowałam mieszkanie obywatelowi z Arabii Saudyjskiej ,był pierwszym lokatorem .Po 5 miesiacach zostało doszczętnie zdemolowane straty oszacowano na ok.8000.Mieszkanie było ubezpieczone od dewastacji a ubezpieczyciel Warta nie chce wypłacić mi odszkodowania .Pisałam reklamacje ,odwołania -co zrobić w takiej sytuacij.

2018-07-16 08:37

Ubea.pl81.190.x.x

Po pierwsze należy ustalić, dlaczego Warta nie chce wypłacić odszkodowania? Możliwe, że w warunkach ubezpieczenia określono, że ubezpieczyciel nie odpowiada za straty będące wynikiem dewastacji spowodowanej przez osobę mieszkającą w danym lokalu za zgodą właściciela mieszkania. Ma Pani jednak prawo żądać naprawienia szkód bezpośrednio od lokatora.

2017-12-09 11:09

Roman84.57.x.x

W opisie zdarzenia rzeczoznawca ubezpieczyciela wpisał zalanie, a przyczyną był deszcz, więc opad. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.

2017-12-11 08:47

Ubea.pl81.190.x.x

Radzimy napisać odwołanie do ubezpieczyciela, w którym wskaże Pan na ten błąd w opisie zdarzenia. Zalanie a opad to w definicjach ubezpieczycieli zupełnie różne rzeczy, więc trzeba zwrócić uwagę towarzystwu na ten błąd rzeczoznawcy.

2015-09-12 22:12

DANUTA Besaraba78.11.x.x

UBEZPIECZYCIEL POWOLUJE SIE NA NIE WAŻNE OWU które nie dotyczą mnie z tej przyczyny odmawia wypłaty świadczenia

2017-09-05 05:34

krys188.137.x.x

ubezpieczyciel odmawia wyplaty odszkodowania argumentujac ze nie bylo huraganu

2017-09-05 08:32

Ubea.pl81.190.x.x

W przypadku ubezpieczeń chroniących przed żywiołami, wszystko zależy od dokładnych zapisów w umowie ubezpieczenia i zastosowanych tam definicji. Towarzystwo może ustalić, że odszkodowanie jest np. tylko w razie huraganu. Jeśli jednak nie zgadza się Pan z ubezpieczycielem, można złożyć reklamację, a jeśli towarzystwo nie zareaguje na nią, poprosić o interwencję Rzecznika Finansowego. Najpierw jednak trzeba by dokładnie przeczytać warunki podpisanej polisy, by znaleźć argumenty, na poparcie tezy, że odszkodowanie się należy.