Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

5 zasad, dzięki którym uzyskasz wysokie odszkodowanie z AC

Data publikacji: 2013-01-08

Nie odstawiłeś pojazdu do warsztatu? Nie podjąłeś kontaktu z likwidatorem? Dziwisz się, że dostałeś za niskie odszkodowanie z polisy AC? Zobacz co zrobić, żeby szybko przebrnąć przez proces likwidacji i uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie z ubezpieczenia AC.

Amortyzacja części - coś, o co nie pytasz przy zakupie polisy, a przez co możesz przeżyć głębokie rozczarowanie przy likwidacji szkody.

Przy zakupie polisy AC wiedza o tym, czym jest amortyzacja części gwarantuje Klientowi świadome podejście do likwidacji szkody. Będzie on wiedział, że na etapie zakupu polisy ma wybór: bezgotówkową naprawę na bazie części nowych w razie zdarzenia lub niższą składkę i udział w likwidacji szkody polegający na dopłacie do części nowych lub zakup części używanych na własną rękę.

Liczenie pieniędzy z odszkodowania z AC Przyczyn wypłaty niesatysfakcjonującego odszkodowania może być jednak więcej i pojawiają się one najczęściej podczas samego procesu likwidacji szkody, na który ogromny wpływ ma ubezpieczony. Co zrobić, żeby sprawnie zlikwidować szkodę i uzyskać zadowalające odszkodowanie?

1. Poznaj proces likwidacji szkody, swoje prawa i OWU.

Proces likwidacji szkody w każdej firmie ubezpieczeniowej jest podobny, jednak jeśli nie masz doświadczenia zapoznaj się ze wszystkimi etapami, przez które będziesz musiał przejść.

Sprawdź zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU), w których określone są terminy zgłoszenia szkody - są one różne w różnych firmach ubezpieczeniowych i różne w zależności od rodzaju szkody (szkoda częściowa lub całkowita).

Pamiętaj, że masz prawo wglądu do dokumentacji szkodowej na każdym etapie likwidacji szkody. Na jej podstawie możesz ocenić czy zakład wywiązał się z terminów zobowiązujących do wypłaty odszkodowania, które uregulowane są w przepisach lub umowie ubezpieczenia (zazwyczaj 30 dni od daty zgłoszenia szkody).

2. Przygotuj kompletną dokumentację.

Na kompletną dokumentację składają się najczęściej kopie dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i dowodu osobistego osoby kierującej pojazdem, oświadczenie sprawcy spisane na miejscu zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu koniecznie zaświadczenie Policji o przyjęciu zgłoszenia kradzieży, a czasami dokumenty pochodzenia pojazdu (dowód zakupu, itp.).

Bardzo ważne jest także wypełnienie wszystkich dokumentów, których wymaga firma ubezpieczeniowa, np. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - od tego m.in. zależy czy odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie netto czy brutto.

3. Dokonaj wyceny szkody w warsztacie.

Kosztorys szkody przygotowuje likwidator na podstawie samodzielnej oceny rzeczoznawcy lub oceny na podstawie przeglądu wykonanego w warsztacie naprawczym oraz przy użyciu systemów do wyceny szkód, np. Audatex.

Jeżeli unieruchomiony pojazd stoi pod domem, rzeczoznawca nie będzie w stanie dokonać kompleksowych oględzin, oceni szkodę wyłącznie na podstawie uszkodzeń zewnętrznych. Kolejne oględziny trzeba będzie zatem przeprowadzić bezpośrednio w warsztacie, aby wykluczyć uszkodzenie części wewnątrz pojazdu. Brak ponownych oględzin w takiej sytuacji prowadzi najczęściej do wypłaty odszkodowania nieadekwatnego do rozmiaru szkody.

4. Bądź otwarty na komunikację z likwidatorem.

W procesie likwidacji szkody bardzo ważna jest komunikacja, która nastawiona jest na wzajemną pomoc i współpracę. Zadaniem likwidatora jest zebranie pełnej dokumentacji, na podstawie której dokona rzetelnej wyceny szkody, zadaniem poszkodowanego, który chce otrzymać satysfakcjonujące odszkodowanie, jest ułatwienie likwidatorowi jego pracy i dostarczenie wymaganej dokumentacji.

Nieoceniona jest zatem sprawna i szczera komunikacja. Likwidator nie jest Twoim wrogiem. Wzajemne pozytywne relacje mogą znacznie przyczynić się do szybkiego i pozytywnego załatwienia sprawy.

5. Nie poddawaj się bez walki.

Otrzymana decyzja o wypłacie odszkodowania nie zamyka drogi do dalszych roszczeń.

"Warto rozpocząć od przeczytania ogólnych warunków ubezpieczenia, by dobrze znać zasady, na jakich będzie wyceniana szkoda. Trzeba również sprawdzić w kalkulacji naprawy, czy lista części zamiennych i operacji naprawczych odpowiada stanowi pojazdu po kolizji, czy wypadku. Jeśli okaże się, że w kalkulacji brakuje uszkodzonego elementu lub uszkodzenie zostaje ujawnione np. po demontażu niektórych, zasłaniających elementów, Klient powinien zgłosić fakt ujawnienia dodatkowych uszkodzeń pojazdu, związanych ze zdarzeniem do TU" - Jacek Kamiński, Kierownik ds. Technicznej Likwidacji Szkód w Proama.

"Kolejna sprawa to adnotacje na kalkulacji o potrąceniach cen części lub kosztów lakierowania z powodu innych (wcześniejszych) i nie związanych z konkretną szkodą uszkodzeń – zdarza się, że w wyniku szkody rozmiar elementu już wcześniej uszkodzonego jest tylko powiększony, wówczas stosuje się potrącenia, które mogą nie być oczywiste dla Klienta i wymagają wyjaśnienia" - dodaje Jacek Kamiński.

Jeśli w dalszym ciągu jesteś przekonany, że kwota odszkodowania jest zbyt mała, w tym nie odpowiada temu, co gwarantują warunki umowy, możesz odwołać się od decyzji i oczekiwać ponownego rozliczenia szkody.

Jeżeli zawarcie ugody nie będzie możliwe, masz prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Wówczas przydadzą się nie tylko kompletne akta szkodowe, ale również elementy komunikacji z ubezpieczycielem, które warto zachować na piśmie.

Tagi:

Komentarze