Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Wniosek (wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia)

Wniosek (wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia)

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia (inaczej wniosek ubezpieczeniowy) to dokument, który ustala warunki zawarcia umowy ubezpieczenia. Stanowi on integralną część umowy ubezpieczenia podpisywanej przez ubezpieczyciela i ubezpieczającego.

Zawiera on ważne informacje na temat ubezpieczającego i ubezpieczonego, a także dokładne ustalenia dotyczące warunków ochrony ubezpieczeniowej. To we wniosku znajdzie się między innymi informacja, na jaką sumę chce się zawrzeć ubezpieczenie oraz jakie klauzule dołącza się do polisy.

Wniosek składa się zwykle wraz z innymi dokumentami do ubezpieczyciela.

Pytania zawarte we wniosku zależą przede wszystkim od rodzaju kupowanego ubezpieczenia. Pamiętaj, by we wniosku o ubezpieczenie zawsze podawać prawdziwe oraz kompletne informacje. Przekazanie towarzystwu ubezpieczeniowemu błędnych informacji może skutkować zmniejszeniem lub nawet całkowitą odmową wypłaty odszkodowania.

Dla przykładu wniosek o ubezpieczenie domu będzie zawierać takie informacje jak:

 • długość trwania ubezpieczenia,
 • sposób płatności składki,
 • imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe do ubezpieczającego,
 • imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe do ubezpieczonego,
 • adres ubezpieczanego budynku,
 • adres garażu znajdującego się poza posesją,
 • okres ubezpieczenia,
 • wybrany wariant ubezpieczenia,
 • przedmiot ubezpieczenia,
 • powierzchnia budynku,
 • rok powstania budynku,
 • lokalizacja mieszkania,
 • klasa palności,
 • informacja, czy nastąpił już odbiór końcowy budynku,
 • informacja, czy jest to lokal na wynajem,
 • tytuł prawny do budynku,
 • zabezpieczenia posiadane przez budynek,
 • deklaracja sum i wartości ubezpieczenia,
 • podlimity dla poszczególnych kategorii przedmiotów,
 • wybrane klauzule dodatkowe,
 • suma gwarancyjna OC w życiu prywatnym,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia.

Pamiętaj jednak, że w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym wniosek o ubezpieczenia będzie wyglądać nieco inaczej. W niektórych firmach będzie więcej pól do wypełnienia, w innych tych pytań będzie mniej lub będą one mniej szczegółowe.

Należy zauważyć, że jeśli zgłoszenie do ubezpieczenia zostanie złożone na niewłaściwym formularzu (jednak wynika z niego jednoznacznie zamiar ubezpieczenia), ubezpieczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić zainteresowanego, że złożony wniosek jest błędny i wskazać, w jaki sposób można zawrzeć umowę.

Obecnie w większości przypadków wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia można złożyć przez Internet. Jest to najwygodniejsze oraz najszybsze rozwiązanie.

Sprawdź, jaki zakupić OC / AC przez Internet