Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Szkoda całkowita

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu tj. naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.