Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Szkoda całkowita

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita to jeden z rodzajów szkody. Występuje wtedy, kiedy przedmiot ubezpieczenia ulegnie kompletnemu zniszczeniu lub zostanie utracony. W zależności od rodzaju ubezpieczenia jej dokładna definicja jest jednak różna.

W przypadku OC szkoda całkowita występuje wtedy i tylko wtedy, kiedy koszt naprawy samochodu przekracza 100% wartości auta w dniu szkody. Natomiast jeśli naprawiasz zniszczenie z AC, ubezpieczyciel może stwierdzić szkodę całkowitą wtedy, kiedy koszt naprawy przekracza taki procent wartości pojazdu, jaki został ustalony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zazwyczaj wynosi on 70%. Jeśli więc koszty naprawy przekroczą 70%, ubezpieczyciel uzna, że naprawianie auta jest ekonomicznie nieopłacalne.

Co się dzieje, jeśli ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą (z OC lub AC)? Otrzymasz wtedy odszkodowanie równe różnicy między wartością pojazdu w dniu zdarzenia a wartością pozostałości (tzw. wraku). Pamiętaj, że wrak samochodu nadal jest twoją własnością. Możesz więc zdecydować się podjąć próbę jego naprawy na własną rękę, sprzedać auto innej osobie lub zezłomować pojazd. Wiele firm skupuje auta po szkodzie całkowitej, więc znalezienie kupca nie będzie raczej większym problemem. Dodatkowo w przypadku likwidacji szkody z OC ubezpieczyciel powinien pomóc ci w zagospodarowaniu auta. Niektórzy ubezpieczyciele także w przypadku szkody całkowitej z AC wskazują osobę chętną do nabycia auta.

Zdawałoby się, że zapisy dotyczące szkody całkowitej są dość jasne. Mimo to nadal jest ona źródłem wielu konfliktów między ubezpieczycielami a poszkodowanymi. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że ubezpieczyciele stosują inne metody kalkulacji dla szkód częściowych, a inne dla szkód całkowitych. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się niekiedy na siłę wyliczyć szkodę całkowitą. Koszty naprawy są więc liczone, biorąc pod uwagę ceny części oryginalnych i koszty robocizny w ASO. Jednocześnie towarzystwo zaniża wartość auta przed szkodą. Jeśli do szkody doszło w starszym samochodzie, taki sposób kalkulacji może spowodować, że nawet drobne uszkodzenie pojazdu zostanie uznane za szkodę całkowitą.

Jak więc bronić się przed nieuzasadnioną szkodą całkowitą? Jeśli ubezpieczyciel wyliczy taką szkodę, sprawdź dokładnie, jaką wartość auta przed zdarzeniem przyjęło towarzystwo. Zobacz także, jak wyliczono koszty naprawy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie wahaj się złożyć odwołania.

Dowiedz się więcej o tym, jak działa szkoda całkowita w OC