Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa to kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi ubezpieczeń za udzielaną mu ochronę ubezpieczeniową. Wysokość składki oraz sposób jej opłacenia muszą zostać określone w umowie ubezpieczeniowej.

Składka ubezpieczeniowa powinna być na tyle wysoka, by zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia oraz pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej.

Co wpływa na wysokość składki?

Przede wszystkim zależy ona od ryzyka ubezpieczeniowego. Im dane ryzyko jest większe, tym wyższą składkę trzeba zapłacić.

Na wysokość składki wpływają także:

 • rodzaj ubezpieczenia,
 • wysokość sumy ubezpieczenia,
 • długość trwania polisy.

Biorąc za przykład obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC, sprawdźmy, jakie czynniki wpływają konkretnie na cenę polisy:

 • staż kierowcy,
 • liczba szkód w ostatnich latach,
 • wiek właściciela samochodu,
 • stan cywilny właściciela pojazdu,
 • liczba i wiek dzieci,
 • miejsce zamieszkania i używania auta,
 • rodzaj samochodu,
 • pojemność silnika pojazdu,
 • przebieg samochodu,
 • obecność instalacji gazowej,
 • sposób wykorzystywania samochodu,
 • wiek pojazdu,
 • po której stronie znajduje się kierownica,
 • tuning samochodu,
 • w jakim towarzystwie był dotychczas ubezpieczany pojazd,
 • liczba dni, które pozostały do końca trwania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

Czynników wpływających na składkę OC jest więc dużo (a te wymienione powyżej to jeszcze nie wszystkie!). Właśnie dlatego nie ma jednej odpowiedzi na pytanie: "Ile kosztuje OC dla Opla?". Każdy właściciel samochodu musi sprawdzić, ile wyniesie cena OC konkretnie dla jego auta.

Ogólne Warunki poszczególnych ubezpieczeń zawierają zazwyczaj informację, jakie czynniki wpływają na wysokość składki danej polisy. Warto się z nimi zapoznać, aby zrozumieć, w jaki sposób można obniżyć cenę ubezpieczenia.

Istnieją pewne zasady ograniczające swobodę ubezpieczycieli dotyczącą brania pod uwagę określonych czynników w momencie wyliczania składki. Dla przykładu zakłady ubezpieczeń nie mogą różnicować składek ubezpieczeniowych ze względu na ciążę i macierzyństwo. Różnicowanie składek ze względu na płeć jest możliwe, jeśli zastosowanie kryterium płci jest czynnikiem decydującym w ocenie ryzyka opartego na odpowiednich i dokładnych danych aktuarialnych i statystycznych. Obecnie towarzystwa ubezpieczeń nie mogą różnicować składek OC ze względu na płeć właściciela samochodu.

Krótko trwające ubezpieczenia majątkowe trzeba opłacić w całości jednorazowo. W przypadku dłużej trwających polis ubezpieczyciele dopuszczają zazwyczaj podział rocznej składki na raty (dwie, cztery lub nawet dwanaście). Należy jednak pamiętać, że podział na raty podwyższa zwykle składkę.

W przypadku długo trwających polis na życie lub zdrowotnych ubezpieczyciele ustalają natomiast miesięczne składki.

Sprawdź sprawdzone sposoby na najtańsze OC