Ryzyko

Ryzyko to, zgodnie ze Słownikiem języka polskiego, "możliwość, że coś się nie uda; też: przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny". Dla ubezpieczeń pojęcie ryzyka jest pojęciem kluczowym. To właśnie z jego powodu ludzie zawierają polisy, a wysokość składki jest wprost uzależniona od wielkości ryzyka wystąpienia danego zdarzenia.

Ryzyko, które występuje na polu ubezpieczeń, zwie się ryzykiem ubezpieczeniowym. Ryzyko ubezpieczeniowe to ryzyko, przed którym zabezpiecza się ubezpieczający. Inaczej mówiąc, jest to możliwość wystąpienia szkody. Ryzykiem może być choroba, kradzież, pożar, powódź., stłuczka. Każdy produkt ubezpieczeniowy jest tworzony w oparciu o ryzyko wystąpienia jakiegoś zdarzenia, niezależnego od ubezpieczającego się i niezamierzonego, które może wywołać straty. Człowiek nie jest w stanie samemu całkowicie wyeliminować ryzyka ubezpieczeniowego. Nawet najbardziej doświadczony kierowca może przecież spowodować kolizję.

Na podstawie ryzyka ubezpieczeniowego określana jest dokładna wysokość składki ubezpieczeniowej. Im ryzyko większe, tym droższa składka. Dlatego właśnie młodzi kierowcy, którzy statystycznie powodują więcej kolizji, zapłacą wyższą składkę OC niż osoby, które prawo jazdy mają już od 15 lat.

Ryzyko ubezpieczeniowe jest oceniane przy pomocy specjalnych algorytmów, które uwzględniają wiele statystyk. Trzeba pamiętać, że każdy ubezpieczyciel ocenia ryzyko indywidualnie. Mimo że więc ogólna zasada brzmi "Młodzi kierowcy równa się drogie OC", to można znaleźć takie towarzystwa, które przykładają odrobinę mniejszą wagę do wieku kierowcy. U takiego ubezpieczyciela składka dla młodej osoby będzie więc nieco niższa.

Oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego należy do zadań underwritera. Jest to osoba, która:

  • ocenia ogólne ryzyko, jakie może przyjąć reprezentowana przez niego firma ubezpieczeniowa,
  • ocenia pod kątem ryzyka konkretnych klientów zgłaszających się do towarzystwa i decyduje, czy dana umowa ubezpieczeniowa może zostać zawarta.

Oceniając ryzyko, underwriter bierze pod uwagę liczne dane, statystyki, raporty. Jego wyliczenia są następnie uwzględniane przez ubezpieczyciela w celu tworzenia takich ofert ubezpieczeniowych, które będą opłacalne dla towarzystwa, a jednocześnie atrakcyjne dla klienta. Zbyt wysoka składka odstraszy klientów, zbyt niska spowoduje, że w razie zajścia wypadku ubezpieczyciel nie będzie miał wystarczających środków na wypłatę odszkodowania. Kluczem jest więc znalezienie złotego środka.

Sprawdź, od czego zależy składka OC