Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Regres

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Z chwilą wypłaty odszkodowania przejście na Towarzystwo Ubezpieczeniowe praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie wypadku ubezpieczeniowego. Regresem ubezpieczyciel zaspokaja się po wypłacie odszkodowania z majątku osoby która wyrządziła szkodę lub z majątku ubezpieczyciela sprawcy szkody