Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Osoba uprawniona do korzystania z pojazdu

Osoba uprawniona do korzystania z pojazdu

Osoba uprawniona do korzystania z pojazdu to osoba, która weszła w posiadanie kluczyka lub sterownika, służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu mechanicznego za zgodą i wiedzą właściciela pojazdu lub innej osoby uprawnionej do ich posiadania. Osoba może korzystać z pojazdu na podstawie dowolnej umowy zawartej z właścicielem, np. w ramach stosunku pracy, umowy użyczenia, przechowania, komisu czy jednorazowej pożyczki (także takiej ustalonej ustnie). Przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu rozumie się także kredytobiorcę lub leasingobiorcę, którym bank oddał pojazd do użytkowania oraz najemcę lub dzierżawcę samochodu. Niektóre firmy ubezpieczeniowe stosują w tym kontekście także określenie "użytkownik samochodu".

Podobnym pojęciem jest "posiadacz pojazdu". Według definicji ubezpieczycieli jest to nie tylko właściciel auta widniejący w dowodzie rejestracyjnym, lecz także leasingobiorca czy spadkobierca.

Warto zwrócić uwagę na dokładne definicje tych pojęć, ponieważ bezpośrednio wpływają one na to, czy odszkodowanie zostanie wypłacone. Dla przykładu nie dostaniesz świadczenia z AC za skradzione auto, jeśli samochód został ukradziony przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu.

Czy ubezpieczyciela powinno się powiadomić, jeśli zamierzasz użyczać samochód innym osobom? W momencie zakupu polisy OC lub AC towarzystwo ubezpieczeniowe nie pyta o imię i nazwisko osób, które będą używać auta, mimo że nie są jego właścicielem. Nie zadaje także pytań o liczbę takich osób. Ubezpieczyciel chce jednak zazwyczaj wiedzieć, czy do korzystania z pojazdu będzie uprawniona tzw. osoba zwiększonego ryzyka. Chodzi o młodego kierowcę lub takiego który ma krótki staż za kółkiem. Jeśli więc na przykład masz dwudziestoletniego syna, który właśnie zdał na prawo jazdy i od czasu do czasu będzie jeździć Twoim samochodem, powinieneś powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Oczywiście taka deklaracja wiąże się zwykle ze wzrostem składki. Niektórzy kierowcy nie podają więc tej informacji. Czy takie zatajenie może mieć wpływ na odszkodowanie wypłacone w razie kolizji lub wypadku? Odpowiedź zależy od tego, o jakie ubezpieczenie chodzi.

Jeśli Twój syn spowoduje kolizję, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie z OC, nawet jeśli wcześniej nie wiedział, że autem będzie poruszała się młoda osoba. Odmowa odszkodowania OC jest bowiem możliwa jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Opisana wcześniej sytuacja nie należy do nich. Nie oznacza to jednak, że zatajenie informacji o młodszym kierowcy ujdzie w ogóle na sucho. W takiej sytuacji ubezpieczyciel zażąda dopłaty składki i zazwyczaj będzie to nieco wyższa dopłata niż wtedy, gdybyś informację o młodym kierowcy podał od razu.

Inaczej jest w przypadku AC. Warunki tego ubezpieczenia każde towarzystwo ustala indywidualnie. W ogólnych warunkach ubezpieczenia może więc znaleźć się zapis, że jeśli w momencie stłuczki autem poruszał się młody kierowca, o którym nie wspomniano wcześniej towarzystwu, to świadczenie zostanie pomniejszone o jakiś procent. Kupując autocasco, zwróć więc uwagę na to, co dokładnie ogólne warunki ubezpieczenia mówią o tej kwestii.

Sprawdź, jak bezpieczenie wypożyczyć samochód