Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Jest to każdorazowe obniżenie sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie. Za opłatą dodatkowej składki można dokonać zniesienia pomniejszenia sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Przykład działania konsumpcji ubezpieczenia

Klientowi, którego pojazd został ubezpieczony w danym roku na 20.000 zł, w ciągu roku ważności ubezpieczenia wypłacono odszkodowanie z tytułu zaistnienia zdarzenia w wysokości 3.000 Zł. W związku z tym suma ubezpieczenia tego samochodu zmniejszyła się o 3.000 zł i do końca trwania umowy ubezpieczenia wynosi 17.000 zł. Przy kolejnej szkodzie w okresie ubezpieczenia, np całkowitej klient otrzyma tylko 17 000 zł (a nie jak w sumie ubezpieczenia 20 000 zł). Jeśli klient miałby wykupione zniesienie konsumpcji ubezpieczenia, przy kolejnej szkodzie (w naszym przykładzie całkowitej) otrzymałby całe 20 000 zł.

Drugą możliwością „uzupełnienia” sumy ubezpieczenia jest doubezpieczenie pojazdu po wypłacie pierwszego odszkodowania.