Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Konsumpcja sumy ubezpieczenia (zwana także redukcją sumy ubezpieczenia) to każdorazowe obniżenie sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie. Jeśli zapłaci się większą składkę, można znieść pomniejszanie sumy ubezpieczenia po wypłacie pieniędzy.

W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zasada działania konsumpcji jest taka sama, z tą różnicą że w tym przypadku mówimy o konsumpcji sumy gwarancyjnej, a nie ubezpieczenia.

Zazwyczaj możliwe jest także doubezpieczenie po wypłacie odszkodowania. Jeśli więc po szkodzie suma ubezpieczenia na przykład Twojego samochodu zostanie zmniejszona o wypłacone odszkodowanie, możesz zapłacić dodatkową składkę. W ten sposób suma ubezpieczenia będzie ponownie zgodna z realną wartością chronionego auta. W celu doubezpieczenia pojazdu należy złożyć do towarzystwa ubezpieczeniowego odpowiedni wniosek. Tak samo mechanizm doubezpieczenia działa oczywiście także w przypadku innych przedmiotów objętych polisą majątkową.

Jeśli nie zniesiesz konsumpcji sumy ubezpieczenia ani nie doubezpieczysz auta czy mieszkania po szkodzie, może dojść do sytuacji, w której przy następnej szkodzie (zwłaszcza takiej o dużej wartości lub wręcz szkodzie całkowitej) zabraknie pieniędzy na pełne pokrycie szkody. Pamiętaj bowiem, że ubezpieczyciel odpowiada jedynie do wysokości sumy ubezpieczenia.

Kupując ubezpieczenie, sprawdź więc koniecznie, czy dane towarzystwo daje możliwość zniesienia konsumpcji sumy lub doubezpieczenia.

Jeżeli wypłacone odszkodowania sprawią, że suma polisy się wyczerpie, umowa ubezpieczeniowa samoistnie wygaśnie, chyba że zapłacisz dodatkową składkę.

O ile nie zniesie się konsumpcji sumy ubezpieczenia, występuje ona praktycznie zawsze w przypadku autocasco, ubezpieczeń nieruchomości oraz innych dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych.

Jak w praktyce działa konsumpcja ubezpieczenia?

Klientowi, którego pojazd został ubezpieczony w danym roku na 20.000 zł, w okresie trwania ubezpieczenia wypłacono odszkodowanie z tytułu zaistnienia zdarzenia w wysokości 3.000 zł. W związku z tym suma ubezpieczenia tego samochodu zmniejszyła się o 3.000 zł i do końca trwania umowy ubezpieczenia wynosi 17.000 zł. Jeśli dojdzie do kolejnej szkody, poszkodowany otrzyma maksymalnie 17 000 zł, nawet jeśli szkoda zostanie wyceniona wyżej.

Sprawdź, jak otrzymać wysokie odszkodowanie z OC i AC