Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Zniżki OC - za co są udzielane?

Ostatnia aktualizacja: 2021-09-29

Zniżki OC za co są przyznawane - wielu kierowców szuka odpowiedzi na to pytanie. Eksperci Ubea.pl wyjaśniają, jak ubezpieczyciel nalicza zniżki w obowiązkowym OC.

Zniżki OC są bardzo ważnym tematem z punktu widzenia polskich kierowców. Trudno się temu dziwić, ponieważ właściciel auta posiadający maksymalne zniżki może liczyć na koszt obowiązkowego OC, który będzie niższy aż o 50% - 60%.

Znaczenie zniżek OC dodatkowo wzrosło po znaczących podwyżkach kosztów obowiązkowego ubezpieczenia z lat 2016 - 2017. Dlatego nie zaskakuje fakt, że kierowcy często pytają o to, jak liczyć zniżki OC i jak kształtują się zniżki OC po kolizji. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili odpowiedzieć na te oraz inne bardzo ważne pytania dotyczące zniżek z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Sprawdź również, jak wygląda zwrot kosztów holowania z OC

Spis treści:

  1. Zniżki OC mają promować ostrożne zachowania
  2. Zniżki OC - za co zostaną zupełnie odebrane?
  3. Zniżki OC a wiek - czy doświadczenie pomaga?
  4. Przykład tabeli zwyżek - zniżek (bonus - malus) stosowanej w ramach polis komunikacyjnych

Zniżki OC mają promować ostrożne zachowania

Zniżki OC - jak liczyć W pierwszej kolejności warto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ubezpieczyciele w ogóle stosują zniżki OC. Istnieją dwa główne powody takiej polityki zakładów ubezpieczeń.

Po pierwsze, towarzystwa ubezpieczeniowe chcą motywować kierowców do bardziej ostrożnej jazdy. Można to osiągnąć dzięki nagradzaniu klientów zniżkami po każdym kolejnym roku bezszkodowej jazdy. Warto wiedzieć, że taki mechanizm motywacyjny ubezpieczyciele stosują nie tylko w przypadku obowiązkowego OC. Posiadacze autocasco również mogą liczyć na obniżoną składkę jeśli w minionym roku nie zgłosili żadnej szkody.

Warto pamiętać, że nie tylko zniżki OC i AC wpływają na zachowania kierowców. Ewentualne podwyżki składki za OC lub AC po niedawnym wypadku ubezpieczeniowym także pełnią funkcję motywującą - komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kolejna bardzo ważna funkcja, jaką spełniają zniżki OC jest związana z lepszą wyceną ryzyka ubezpieczeniowego.

Rabaty ubezpieczeniowe (zniżki / bonusy) oraz ewentualne zwyżki (malusy) sprawiają, że roczna składka w przypadku OC lub AC jest lepiej dostosowana do ryzyka powstania szkody i wypłaty odszkodowania. W tym kontekście warto pamiętać, że zniżki oraz zwyżki dotyczące danego kierowcy są regularnie aktualizowane - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Warto zauważyć, że nie tylko zniżki OC za bezszkodową jazdę wpływają na roczną składkę. Zobacz, jaki wpływ na koszty obowiązkowego ubezpieczenia ma pojemność silnika.

Zniżki OC - za co zostaną zupełnie odebrane?

Spowodowanie kolizji jest jedną z najczęstszych sytuacji, w której zniżki zostaną odebrane. Zatem jak liczyć zniżki OC po stłuczce?

Spowodowana przez kierowcę kolizja jest dla ubezpieczyciela sygnałem, że składka OC powinna wzrosnąć przy okazji kolejnego zakupu obowiązkowej polisy. Nie oznacza to jednak, że właściciel auta zawsze utraci wszystkie zniżki OC po kolizji.

W praktyce wiele zależy od tego, jak wyglądała wcześniejsza historia ubezpieczeniowa danego kierowcy. Osoba posiadająca duże zniżki OC zachowa po kolizji przynajmniej ich część - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

O zasadach naliczania zniżki OC po kolizji więcej może nam powiedzieć specjalna tabela. Niestety obecnie ubezpieczyciele nie udostępniają swoich tabel ze zniżkami OC. Można się o tym przekonać, wpisując w wyszukiwarce np. frazę „zniżki OC tabela”.

Pewną podpowiedzią dotyczącą polityki zakładów ubezpieczeń są jednak nieco starsze tabele ze zniżkami. Jedno z takich przykładowych zestawień, które zostało zaprezentowane poniżej, informuje, że kierowca posiadający 40% zniżki OC i cztery lata bezszkodowej jazdy, po spowodowaniu jednego wypadku będzie mógł liczyć na składkę o 20% niższą o bazowej. To oznacza spadek zniżki z 40% do 20%.

Zniżki OC zupełnie stracić może na przykład właściciel auta, który po jednym roku bezszkodowej jazdy znów spowodował kolizję - podaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Zniżki OC a wiek - czy doświadczenie pomaga?

Wielu kierowców zadaje również pytania dotyczące tego, czy zakłady ubezpieczeń uzależniają zniżki OC od wieku właściciela auta. Obecnie trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ ubezpieczyciele niechętnie dzielą się informacjami na temat stosowanych bonusów oraz malusów.

Na podstawie przykładowych wyników kalkulacji składek można jednak wywnioskować, że w większości przypadków zniżki OC zależą tylko od długości okresu bezszkodowej jazdy. Wiek kierowcy mocno wpływa natomiast na bazową składkę OC (ze zniżką 0%).

Właśnie dlatego starszy (np. pięćdziesięcioletni) kierowca z pięcioletnim okresem bezszkodowej jazdy zapłaci ostatecznie mniejszą składkę OC, niż osoba w wieku dwudziestu pięciu lat, którą porusza się identycznym samochodem i również nie spowodowała szkody od pięciu lat - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Dowiedz się więcej o tym, jak szkoda wpływa na przykładową wysokość składki OC

Przykład tabeli zwyżek - zniżek (bonus - malus) stosowanej w ramach polis komunikacyjnych

Klasa Bonus - Malus % składki podstawowej Stawka / bezszkodowy okres ubezpieczenia Przemieszczenie w klasach po jednej szkodzie w ciągu 12 m-cy Przemieszczenie w klasach po dwóch szkodach w ciągu 12 m-cy Przemieszczenie w klasach po więcej niż dwóch szkodach w ciągu 12 m-cy
M 260% Stawka podwyższona zaostrzona M M M
0 160% Stawka zaostrzona M M M
1 100% Stawka podstawowa 0 M M
2 90% 1 rok 0 M M
3 80% 2 lata 1 0 M
4 70% 3 lata 2 1 M
5 60% 4 lata 3 1 M
6 60% 5 lat 3 2 M
7 50% 6 lat 4 3 M
8 50% 7 lat 6 3 M
9 40% 8 lat 7 4 0


Uwaga: po dwunastomiesięcznym bezszkodowym okresie ubezpieczenia, następuje przemieszczenie z klasy Bonus-Malus M i 0 do klasy Bonus-Malus 2.

Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie archiwalnego OWU polis Allianz Direct

Tagi:

Komentarze