Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Zmiany w Zarządzie PTU S.A.

Data publikacji: 2011-06-03

Nastąpiły zmiany we władzach Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Dnia 30 maja 2011 roku Rada Nadzorcza odwołała z funkcji członka zarządu Pana Adama Koniuka.

Obecny skład Zarządu PTU kształtuje się następująco:

  Zmiany w firmie
 • Olgiert Jatelnicki - Prezes Zarządu
 • Wolfgang Bach - Członek Zarządu
 • Artur Stępień - Członek Zarządu

Jednocześnie Zarząd PTU S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2011 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki do wysokości 72.916.392 złotych. Dokapitalizowanie pozwoli Spółce pokryć ustawowe wskaźniki bezpieczeństwa.

Obecnie, zgodnie z wpisem w księdze akcyjnej PTU S.A. z dnia 31 maja 2011 roku, Gothaer Finanzholding Aktiengesellschaft posiada 79,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 79,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Niemiecki koncern jest głównym akcjonariuszem PTU S.A.

Tagi:

Komentarze