Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Zielona Karta nadal nie będzie potrzebna w Wielkiej Brytanii

Ostatnia aktualizacja: 2021-07-30

Decyzja Brytyjczyków dotycząca opuszczenia struktur Unii Europejskiej, czyli tzw. Brexit, będzie miała wpływ na wiele aspektów przyszłej współpracy między Zjednoczonym Królestwem i pozostałymi krajami członkowskimi UE. Zmiany na pewno będą dotyczyć również rynku ubezpieczeń.

Wielka Brytania - flaga

Decyzja Brytyjczyków dotycząca opuszczenia struktur Unii Europejskiej będzie miała wpływ na wiele aspektów przyszłej współpracy między Zjednoczonym Królestwem i pozostałymi krajami członkowskimi UE. Zmiany na pewno będą dotyczyć również rynku ubezpieczeń.

Brytyjscy ubezpieczyciele zostaną choćby zwolnieni z wielu unijnych regulacji (m.in. tych zabraniających uwzględniania płci kierowcy przy szacowaniu składki).

Aktualizacja 30.07.2021: W 2021 r. Komisja Europejska notyfikowała dotychczasowe członkostwo Zjednoczonego Królestwa w Porozumieniu Wielostronnym. Właściciele samochodów zarejestrowanych w Polsce mogą więc wjeżdżać na teren Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, posiadając jedynie ważne ubezpieczenie OC.

Spis treści:

  1. Porozumienie Wielostronne obejmuje Wielką Brytanie i 33 inne kraje
  2. Po opuszczeniu UE Brytyjczycy nadal powinni respektować polskie OC
  3. Prezentacja krajów honorujących Zieloną Kartę oraz polskie ubezpieczenia OC

Porozumienie Wielostronne obejmuje Wielką Brytanie i 33 inne kraje

Na wstępie warto przypomnieć, że Wielka Brytania podobnie jak Polska, należy do systemu Zielonej Karty. Zjednoczone Królestwo przystąpiło do wspomnianego systemu na długo przed akcesją do struktur jednoczącej się Europy (w 1949 r.).

Biuro narodowe ubezpieczycieli z Wielkiej Brytanii (Motor Insurers' Bureau) dodatkowo jest sygnatariuszem tzw. Porozumienia Wielostronnego. Taka sytuacja oznacza, że w Wielkiej Brytanii respektowane są polisy OC z pozostałych państw należących do wspomnianego porozumienia. Dlatego polscy kierowcy przy wjeździe do Zjednoczonego Królestwa nie muszą okazywać dodatkowego certyfikatu ubezpieczenia w postaci Zielonej Karty. Podobne zasady obowiązują właścicieli pojazdów z pozostałych krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu, Gibraltaru, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Monako, Wysp Owczych oraz San Marino (patrz poniższa tabela).

Sprawdź, którzy ubezpieczyciele dają za darmo Zieloną Kartę

Po opuszczeniu UE Brytyjczycy nadal powinni respektować polskie OC

W kontekście Brexitu pojawiły się wątpliwości, czy Porozumienie Wielostronne będzie obowiązywało na terenie Wielkiej Brytanii po wystąpieniu z Unii Europejskiej. Te obawy rozwiało Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK).

Według PBUK polscy kierowcy nie muszą obawiać się, że Wielka Brytania będzie wymagała Zielonych Kart po wystąpieniu ze struktur UE. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zwraca uwagę, że regulacje związane z honorowaniem ubezpieczenia OC (w ramach Porozumienia Wielostronnego) są odrębne od unijnych traktatów. Warto nadmienić, że sygnatariuszami wspomnianego porozumienia są biura narodowe ubezpieczycieli (np. PBUK), a nie poszczególne państwa.

Prezentacja krajów honorujących Zieloną Kartę oraz polskie ubezpieczenia OC

Kraje oraz terytoria, w których jest honorowana polisa OC z Polski
(brak obowiązku wykupywania Zielonej Karty lub polisy granicznej):


Andora Austria Belgia Bośnia i Hercegowina Bułgaria
Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania
Estonia Finlandia Francja Gibraltar Grecja
Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Lichtenstein
Litwa Luksemburg Łotwa Malta Monako
Niemcy Norwegia Portugalia Rumunia San Marino
Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja
Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy Wyspa Man/Wyspy Normandzkie
Wyspy Owcze


Kraje, w których wymagana jest Zielona Karta lub ubezpieczenie graniczne:

Albania Białoruś Iran Izrael Maroko
Mołdawia Macedonia Rosja Tunezja Turcja
Ukraina


Kraje, w których wymagane jest ubezpieczenie graniczne:

Kosowo

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PBUK

Sprawdź, ile kosztuje ubezpieczenie graniczne

Polscy kierowcy mogą więc spać spokojnie. Podróż autem do Wielkiej Brytanii, nawet po opuszczeniu przez ten kraj Unii Europejskiej, praktycznie na pewno nie będzie wymagała żadnych dodatkowych formalności. Jedyne kłopoty nadal będą wynikać z konieczności przestawienia się na jazdę lewą stroną.

Tagi:

Komentarze