pon-pt godz 9:00-17:00

71 722 80 00

Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Zawiadomienie w sprawie podejrzenia o uprawianie terroryzmu przez AXA

2014-09-16 14:17

Wiesiek Katowice

Potrafiom zadowolic KLIJENTA. Jo bardzo lubie słuchać ich reklom w odbiorniku. Mariusz Pudzianowski to jest chop on bel;e czego nie reklamuje. Jak on by rył w kopalni.

2014-09-16 14:10

Antoni

Doskonała Firma Gorąco Polecam

2014-09-16 14:11

Nowakowski

Gorąco Polecam

2014-08-20 19:32

były klient AXA

Potwierdzam, sposób działania AXA DIRECT ewidentnie nosi znamiona działalności przestępczej, polegającej na wyłudzaniu nienależnych opłat, zastraszaniu - informują o skierowaniu "sprawy" do firmy windykacyjnej.

2014-01-12 20:09

ZDETERMINOWANA

Minister Spraw Wewnętrznych; Prokurator Generalny ; Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Zawiadomienie w sprawie podejrzenia o uprawianie terroryzmu przez AXA Ja, ------------------ zawiadamiam, że od kilkunastu tygodni jestem systematycznie terroryzowana przez AXA Polska Spółka Akcyjna. Stosowany jest wobec mnie terror, polegający na pisemnych i telefonicznych groźbach. /Załącznik -----/ Stosując szantaż, zastraszanie i psychiczne nękanie mojej osoby chcą wymóc na mnie bezwarunkowe podporządkowanie się dyktatowi ludzi z firmy AXA i zaniechanie przeze mnie dochodzenia moich żądań zawartych w pismach z dnia: ----------- /Załącznik ---/, ------------- /Załącznik --/, -------- /Załącznik --/ , ------- /Załącznik --/ skierowanych do Prezesa Zarządu AXA Polska Spółka Akcyjna i -------- /Załącznik --/ skierowanego do Henri de Castries Chairman & CEO of AXA Miałam głęboką nadzieję , że władze centrali AXA Group nie popierają żadnego terroryzmu i przeciwstawią się temu zjawisku, które ma miejsce w podległym im oddziale - AXA Polska Spółka Akcyjna. Chyba się pomyliłam, gdyż ten proceder jest nadal kontynuowany. /Załącznik --/ Obecnie sądzę, że jestem celem przestępczości zorganizowanej . Wszystko to po to, aby wyłudzić ode mnie kolejne pieniądze w kwocie ------- zł. /Załącznik --/ Informuję, że do tej pory nie podpisałam żadnej umowy z AXA. /Załącznik --/ Wniosek o udziale AXA w terroryzmie i przestępczości zorganizowanej wyciągam z następujących faktów: 1. W Idea Banku posiadałam lokatę oszczędnościową której termin kończył się -------- r. 2. Konsultantka z Idea Banku Justyna R. miesiąc przed zakończeniem lokaty, wydzwaniała do mnie kilkunastokrotnie, proponując spotkanie z którymś z agentów banku. 11. W dniu ------- r skuszona internetową reklamą AXA zawarłam umowę na OC swojego samochodu. Formularz internetowy został wypełniony według instrukcji , dokonałam pełnej wpłaty miesiąc wcześniej niż kończyła mi się umowa OC w -----i, a następnie otrzymałam przez Internet i listownie komplet dokumentów zawarcia OC w AXA. /Załącznik --/ 12. Od dnia -------- rozpoczęła się moja gehenna z AXA Polska Spółka Akcyjna. Za pomocą gróźb, szantażu, zastraszania i psychicznego nękania mnie maili, esemesami i głuchymi telefonami, chcą ode mnie wymóc zaniechanie dochodzenia swoich spraw i podporządkowanie się dyktatowi ludzi z firmy AXA, dążących do wyłudzenia i wymuszenia pieniędzy. 13. W dniu -------- otrzymałam jedynie zdawkową informację dotyczącą zmiany umowy ubezpieczenia mojego samochodu, której nie zaakceptowałam i nadal nie akceptuję. /Załącznik --/ 14. Z AXA nie otrzymałam żadnego wyjaśnienia na moje dotychczasowe pisma dotyczące braku pieniędzy w kwocie ------- zł na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego AXA , a które wbrew mojej woli ulokowano w Planie Inwestycyjnym Selekt wariant 3 Jestem zdeterminowana do przeciwstawienia się tego rodzaju przestępczości. Od AXA Polska Spółka Akcyjna będę żądała: 1. zwrotu wszystkich moich pieniędzy dotychczas wpłaconych na konta AXA wraz z ustawowymi odsetkami i przelanie ich na moje konto bankowe w ------------------ 2. zadośćuczynienia od AXA w kwocie 20 000 PLN za groźby, szantaż, zastraszanie i psychiczne nękanie mnie, aby wymóc na mnie zaniechanie dochodzenia swoich praw i podporządkowanie się dyktatowi ludzi z firmy AXA. Od organów państwowych powołanych do zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu domagam się: 1. wyjaśnienia , zbadania , ścigania i surowego ukarania osób uprawiających proceder terroru wobec mojej osoby i sprzeniewierzenia moich pieniędzy; 2. ochrony przed tymi bandyckimi praktykami; 3. zakazania reklam wprowadzających w błąd obywateli typu „AXA więcej niż standard” zwłaszcza, że toczą się pozwy zbiorowe z udziałem AXA.