Strona główna  |  Wiadomości  |  Wzrost przypisu składki w Generali Polska po 9 miesiącach 2011 roku

Wzrost przypisu składki w Generali Polska po 9 miesiącach 2011 roku

Data aktualizacji: 2013-11-21
Po 9 miesiącach br. składka przypisana brutto wzrosła do 1.407 mld zł, tj. o 9% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Generali odnotowało również 30% wzrost w obszarze ubezpieczeń majątkowych i 21% wzrost w obszarze ubezpieczeń na życie oraz 15% wzrost liczby członków oraz wartości aktywów Generali OFE.

„Pierwsze 9 miesięcy br. były bardzo udane dla działalności Grupy Generali w Polsce. Mimo trudności związanych z sytuacją makroekonomiczną na świecie udaje nam się nie tylko zwiększać przypis składki, ale także znacząco poprawiać rentowności firmy. Co cieszy najbardziej od początku roku to fakt, iż we wszystkich kanałach dystrybucji rozwijamy się kilkukrotnie szybciej niż konkurenci, pozyskujemy nowych klientów na masowym rynku ubezpieczeń majątkowych jak i na rynku ubezpieczeń na życie ze składką regularną. Na wciąż bardzo trudnym rynku ubezpieczeń majątkowych rozwijamy się dynamicznie i rentownie. Na szczególną uwagę zasługuje 41-proc. rozwój w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych, na którym Generali staje się coraz ważniejszym i wyspecjalizowanym podmiotem. Dodatkowo Generali OFE utrzymując powtarzalne bardzo dobre wyniki inwestycyjne jest jedynym funduszem, który we wszystkich dotychczasowych zestawieniach 3-letniej stopy zwrotu opublikowanych przez KNF uzyskał wynik lepszy od średniej ważonej wszystkich funduszy.

Sukces w firmie Pomimo niepewności na rynkach finansowych 3 kwartały br. pozwalają z optymizmem patrzeć na ostatnie miesiące roku. Utrzymując pozytywne trendy sprzedażowe i przy utrzymaniu się dotychczasowych warunków pogodowych spodziewamy się, iż Grupa Generali może uzyskać w Polsce w bieżącym roku najlepsze od lat wyniki pod względem kluczowych parametrów biznesowych. Zwiększymy zarówno biznes jak i poprawimy rentowność” – mówi Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce, Artur Olech.

Ubezpieczenia majątkowe

Na koniec września 2011 r. przypis składki brutto działającej na rynku ubezpieczeń majątkowych spółki Generali T.U. S.A. wyniósł 728,0 mln zł i był o 30% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku 2010. Jest to zasługa bardzo pozytywnych wyników sprzedaży w kanałach sieci własnej, multiagencyjnej i brokerskiej.

Firma kontynuowała w tym okresie także pozytywne trendy związane z dalszą poprawą rentowności we wszystkich głównych liniach biznesu, w tym zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych. Przypis składki Generali T.U. S.A. wzrósł w tym segmencie rynku o 27% do 435, 5 mln zł i stanowi obecnie 60% portfela ubezpieczeń majątkowych Generali.

Od dłuższego czasu spółka kładzie nacisk na zwiększenie sprzedaży również poza-komunikacyjnych linii produktów majątkowych. Najprężniej rozwijającą się linią biznesu Generali T.U. S.A. są po 3 kwartałach br. ubezpieczenia korporacyjne, gdzie firma wypracowała 41% wzrost przypisu składki. W efekcie obranej strategii coraz ważniejszy obszar działania Generali na rynku majątkowym stanowią także ubezpieczenia masowe nie-komunikacyjne (tj. mieszkaniowe, MSP, turystyczne, NNW), notując w ciągu 3 kwartałów br. 17% wzrost przypisu składki.

Łącznie w segmencie ubezpieczeń masowych nie-komunikacyjnych oraz korporacyjnych po trzech kwartałach br. Generali udało się zanotować 34% wzrost do 292, 5 mln zł. Oznacza to, że te segmenty działalności stanowią obecnie 40% sprzedaży ubezpieczeń majątkowych Generali T.U. S.A. , tj. o 1% więcej porównaniu z rokiem ubiegłym.

Generali Życie

Generali Życie T.U. S.A. odnotowało na koniec września 2011 r. 679, 7 mln zł przypisu składki, wobec 734,0 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Wynik ten jest pochodną znacznej niepewności na rynkach giełdowych i w efekcie niższym zainteresowaniem klientów produktami inwestycyjnymi ze składką jednorazową.

Jednak mimo negatywnych zjawisk natury makro-ekonomicznej Generali Życie T.U. S.A. od początku roku notuje szczególnie dobre rezultaty w segmencie produktów ze składką regularną, które stanowią sedno działalności stricte ubezpieczeniowej towarzystw życiowych. Wzrost w tym obszarze wyniósł 21% do 411,4 mln zł. Wynik ten jest szczególnie dobry w obliczu ostatnich dostępnych danych rynkowych, według których segment ten w Polsce urósł o zaledwie 3% w II kw. 2011r.

Tak dobre wyniki w segmencie rynku Generali zawdzięcza bardzo dobrym wynikom w pozyskiwaniu nowych klientów, mierzone tzw. składką urocznioną APE***, która po III kw. br. wzrosła w Generali o 12%. Na uwagę zasługują w tym kontekście wysoki poziom sprzedaży polis indywidualnych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz szczególnie wysoki, ponad 60-procentowy wzrost sprzedaży ubezpieczeń grupowych, w tym zwłaszcza pracowniczych programów emerytalnych (PPE).

Sprzedaż produktów ze składką jednorazową wyniosła na koniec września 268, 3 mln zł, wobec 394, 8 mln zł rok wcześniej.

GENERALI OFE

Na koniec III kwartału 2011 r. Generali OFE miał 885 tys. członków, czyli o 15% więcej niż w roku ubiegłym. Oznacza to niemal 4-ro krotnie szybsze tempo rozwoju, w porównaniu ze średnią rynku, na którym liczba aktywnych rachunków wzrosła w ciągu roku zaledwie o 4%.

Generali OFE zarządzał na koniec września 2011 r. aktywami w wysokości 11 mld zł, tj. o 15% więcej niż przed rokiem. W tym samym okresie aktywa wszystkich funduszy emerytalnych w Polsce wzrosły tylko o 6%. Po III kwartale bieżącego roku udział w rynku Funduszu pod względem liczby członków wzrósł z 5, 2% do 5,7%.

W obliczu trudnej sytuacji na rynkach giełdowych, Generali OFE udowodnił słuszność realizowanej w tym czasie strategii bezpiecznego inwestowania, co w warunkach bessy pozwoliło minimalizować straty i osiągnąć w minionym kwartale wynik lepszy o 1, 11% od średniej ważonej wyników uzyskanych przez wszystkich otwarte fundusze emerytalne.

Źródło: Biuro Prasowe Grupy Generali

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-04-07

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - marzec 2015

Analitycy porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl po raz kolejny sprawdzili, które polisy OC dla kierowców są „najtańsze”. Marcowy ranking Ubea.pl, podobnie jak dwa poprzednie zestawienia opiera...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-03-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - luty 2015

W styczniowym rankingu porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl pierwsze miejsce zajęła firma Link4. Miesiąc później eksperci Ubea.pl znów sprawdzili wyniki 150 000 pojedynczych kalkulacji.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-02-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - styczeń 2015

Co miesiąc ponad 150 000 użytkowników porównywarki Ubea sprawdza składki ubezpieczeń OC dla kierowców. Wyniki tych wszystkich kalkulacji posłużyły do stworzenia największego i najbardziej wiarygodnego...

Czytaj więcej
Komentarze
marek
2012-01-27 20:58
ja za ubepieczenie na 200 tys zł ( mury) i 60 tys ( ruchomości i stała zabudowa ) oraz 7 tys NNW zapłaciłem w G. 430 zł na rok
odpowiedz