Strona główna  |  Wiadomości  |  Wypadki drogowe kosztują nas coraz więcej?

Wypadki drogowe kosztują nas coraz więcej?

Data publikacji: 2017-02-17
Wstępne dane Policji wskazują, że w 2016 roku wzrosła liczba wypadków drogowych. Oznacza to więcej odszkodowań z ubezpieczenia OC, co wpłynęło na wyniki finansowe ubezpieczycieli.

W ostatnich latach systematycznie docierały do nas informacje na temat spadku liczby wypadków drogowych. Poprawa policyjnych statystyk dotyczyła również liczby ofiar śmiertelnych oraz uczestników wypadków drogowych z obrażeniami ciała. Wstępne dane Policji z 2016 roku wskazują, że spadkowy trend został niestety przerwany.

Dlaczego wzrosła liczba wypadków?

Więcej wypadków drogowych oznacza większe odszkodowania i zadośćuczynienia z OC

Jedną z prawdopodobnych przyczyn takiego stanu rzeczy jest coraz większe zatłoczenie polskich dróg. Spadek bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2016 roku z pewnością miał wpływ na wyniki finansowe ubezpieczycieli, którzy borykali się z problemem rosnących świadczeń.

W szerszym ujęciu koszty wypadków drogowych nie ograniczają się tylko do odszkodowań i zadośćuczynień wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń. Można szacować, że wypadki i kolizje na drodze kosztują nas co roku około 3% krajowego PKB.

Sprawdź, jak liczba wypadków przekłada się na cenę OC

Po dobrych wynikach z 2015 r. wzrosła liczba wypadków, ofiar i rannych

Policja nie opublikowała jeszcze zbiorczego raportu na temat wypadków drogowych w 2016 r. Wstępne dane z poszczególnych miesięcy wskazują jednak, że w ubiegłym roku miały miejsce następujące zmiany:

 • wzrost liczby wypadków drogowych o 2% (do 33 637)
 • wzrost liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 3% (do 3017)
 • wzrost liczby osób rannych w wypadkach drogowych o 2% (do 40 672)

Pomimo przerwania spadkowego trendu statystyki dotyczące wypadków drogowych nadal są znacznie lepsze niż 10 lat wcześniej. Pomiędzy 2006 r. i 2016 r. miał miejsce spadek:

 • liczby wypadków drogowych o 28%
 • liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 42%
 • liczby osób rannych w wypadkach drogowych o 31%

Ta zmiana wiązała się m.in. z poprawą stanu dróg i używaniem bezpieczniejszych aut przez Polaków. Trzeba podkreślić, że równocześnie wzrosła liczba pojazdów poruszających się po polskich drogach. Według danych GUS-u pod koniec 2006 r. było zarejestrowanych 13,384 mln pojazdów samochodowych oraz ciągników. Analogiczny wynik z 31 grudnia 2015 r. wynosił już 20,72 mln.

Niewykluczone, że pogorszenie statystyk bezpieczeństwa drogowego z 2016 r. jest wynikiem coraz większego zatłoczenia dróg, którego nie kompensują już inne czynniki - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zmiany bezpieczeństwa na polskich drogach w latach 2006 - 2016

Rok ↓ Liczba wypadków drogowych Liczba wypadków w przeliczeniu na 1000 zarejestrowanych pojazdów samochodowych oraz ciągników* Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych Liczba osób odnoszących obrażenia ciała na wskutek wypadku drogowego
2006 r. 46 876 3,50 5 243 59 123
2007 r. 49 536 3,40 5 583 63 224
2008 r. 49 054 3,05 5 437 62 097
2009 r. 44 196 2,68 4 572 56 046
2010 r. 38 832 2,25 3 907 48 952
2011 r. 40 065 2,21 4 189 49 501
2012 r. 37 046 1,98 3 571 45 792
2013 r. 35 847 1,85 3 357 44 059
2014 r. 34 970 1,75 3 202 42 545
2015 r. 32 967 1,59 2 938 39 778
2016 r. (dane wstępne) 33 637 - 3 017 40 672


*- Uwzględniono liczbę zarejestrowanych pojazdów samochodowych i ciągników na koniec roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Policji oraz GUS

Zobacz, czym grozi ucieczka z miejsc wypadku

Dlaczego wzrastają odszkodowania?

Wyraźna poprawa bezpieczeństwa drogowego (lata 2006 - 2015) może wydawać się zastanawiająca w kontekście wzrostu wartości odszkodowań i zadośćuczynień, które ubezpieczyciele płacą z obowiązkowego OC (patrz poniższa tabela). Warto wspomnieć, że w 2006 r. wartość brutto takich wypłat wyniosła 3,43 mld zł, wynik z 2015 r. to 6,40 mld zł, a przez pierwszą połowę 2016 r. wypłacono aż 3,86 mld zł.

Analizowany wzrost wynika ze sprzężenia różnych czynników. Po pierwsze systematycznie zwiększa się średnia wartość samochodu użytkowanego przez Polaków.

Po drugie trzeba pamiętać, że informacje z powyższej tabeli nie uwzględniają kolizji czyli zdarzeń drogowych, których skutkiem były wyłącznie szkody majątkowe lub obrażenia powodujące naruszenie czynności ciała/rozstrój zdrowia przez okres do 7 dni. Dane Policji wskazują, że liczba kolizji z 2015 r. (362 265) zwiększyła się o 4% względem 2014 r.

Kolejną ważną kwestią jest wzrost zadośćuczynień za szkody osobowe, związany ze zmianą orzecznictwa sądów i działalnością kancelarii odszkodowawczych.

Informacje o wywalczonych zadośćuczynieniach zachęcają kolejne osoby do sporów sądowych z ubezpieczycielami - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zobacz, jak otrzymać wysokie zadośćuczynienie za szkody osobowe

Wartość składek i wypłat z obowiązkowych ubezpieczeń OC dla kierowców (2006 r. - I poł. 2016 r.)

Rok ↓ Składka przypisana brutto w obowiązkowych polisach OC Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w obowiązkowych polisach OC
2006 r. 5,77 mld zł 3,43 mld zł
2007 r. 6,20 mld zł 3,90 mld zł
2008 r. 7,00 mld zł 4,38 mld zł
2009 r. 7,13 mld zł 5,00 mld zł
2010 r. 7,52 mld zł 4,93 mld zł
2011 r. 8,40 mld zł 5,28 mld zł
2012 r. 8,74 mld zł 5,28 mld zł
2013 r. 8,25 mld zł 5,39 mld zł
2014 r. 7,85 mld zł 5,65 mld zł
2015 r. 8,15 mld zł 6,40 mld zł
I poł. 2016 r. 5,03 mld zł 3,86 mld zł


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU

Łączny koszt wypadków i kolizji drogowych można szacować na 3% PKB

Koszt kolizji i wypadków drogowych trzeba rozpatrywać nie tylko w kontekście wypłat realizowanych przez ubezpieczycieli. Niebezpieczne zdarzenia drogowe mają również inne skutki ekonomiczne.

Warto wspomnieć chociażby o kosztach interwencji służb mundurowych, leczenia ofiar wypadku, wypłaty rent rodzinnych i postępowań sądowych. Duże znaczenie mają również straty dla całej gospodarki związane ze zwolnieniami lekarskimi, kalectwem lub śmiercią osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z obliczeniami publikowanymi przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego średni jednostkowy koszt dla całej gospodarki wynosi:

 • 2,05 mln zł w odniesieniu do ofiary śmiertelnej
 • 2,30 mln zł w przypadku osoby ciężko rannej
 • 26,7 tys. zł w odniesieniu do osoby lekko rannej
 • 1,02 mln zł dla jednego wypadku drogowego
 • 40,5 tys. zł w przypadku jednej kolizji drogowej

Po zsumowaniu szeroko pojętego kosztu wypadków i kolizji drogowych okazało się, że wyniósł on 48,2 mld zł w 2015 r. Wspomniana kwota odpowiadała około 3% produktu krajowego brutto Polski z 2015 r. Analogiczny wynik dla 2013 r. też oscylował na poziomie 3% PKB.

Takie porównanie dowodzi, że poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego może mieć wpływ również na całą gospodarkę - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-06-17

Rzeczoznawca samochodowy - kim jest i jak może nam pomóc?

Rzeczoznawca samochodowy to ekspert, który może wspierać kierowcę w sporze z ubezpieczycielem. Nasz artykuł wyjaśnia, kim dokładnie jest taki fachowiec.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-06-29

Przeciętna kolizja kosztuje ubezpieczyciela już prawie 8000 zł

W minionym roku na drogach miało miejsce stosunkowo niewiele kolizji. Znacząco wzrósł natomiast średni koszt wypadku lub stłuczki dla ubezpieczycieli.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-11-14

Czy Polacy są postrachem ukraińskich dróg?

Samochody z polską rejestracją coraz częściej uczestniczą w wypadkach drogowych na terenie Ukrainy. Eksperci Ubea.pl analizują przyczyny tego zjawiska.

Czytaj więcej
Komentarze