Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki ubezpieczycieli za I połowę 2015 r.

Wyniki ubezpieczycieli za I połowę 2015 r.

Data publikacji: 2015-09-25
Polska Izba Ubezpieczeń niedawno opublikowała informacje dotyczące sytuacji ubezpieczycieli w pierwszej połowie bieżącego roku. Te dane wskazują, że dla sektora ubezpieczeniowego pierwszy oraz drugi kwartał 2015 roku, nie był szczególnie udany. Jest źle.

Spadek zysków odnotowały również firmy ubezpieczeniowe z działu pierwszego. Do tej pory, ubezpieczyciele „życiowi” z kwartału na kwartał mieli coraz lepsze wyniki.

Polisy z UFK są coraz ważniejsze, a OC przynosi firmom duże straty

Na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) można przygotować zestawienie prezentujące wysokość składek oraz odszkodowań w najważniejszych kategoriach i grupach ubezpieczeń (patrz poniższa tabela). Informacje zebrane przez PIU wskazują, że składka przypisana brutto dla całego działu pierwszego (polisy na życie) wzrosła tylko o 1,31%.

Wyniki finansowe ubezpieczyciele O wiele większe zmiany dotyczyły poszczególnych grup ubezpieczeń z działu pierwszego. Nadal była widoczna marginalizacja tradycyjnych polis na życie (spadek składki o 16,97% w relacji do I połowy 2014 r.). Wspomnianą zmianę skompensował wzrost składek dla polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (roczna zmiana o 15,60%). Warto jednak zwrócić uwagę, że ubezpieczenia z UFK wygenerowały znacznie większe koszty odszkodowań i świadczeń, niż rok wcześniej (zmiana: +37,72%). Dla ubezpieczycieli z działu I korzystny był natomiast duży spadek odszkodowań i świadczeń związanych z tradycyjnymi ubezpieczeniami na życie (-28,66%).

W przypadku polis innych niż „życiowe” (dział drugi), ubezpieczyciele odnotowali niewielki wzrost składki (o 1,37% w stosunku do I poł. 2014 r.). W tym samym okresie odszkodowania wzrosły jednak o 6,89% (patrz poniższa tabela). Taka zmiana pogorszyła wyniki firm sprzedających ubezpieczenia majątkowe i pozostałe ubezpieczenia osobowe (dział II). Szczególnie niekorzystne były zmiany dotyczące polis OC dla kierowców. Odszkodowania z tych ubezpieczeń w ujęciu rocznym wzrosły o 14,57%, przy równoczesnym spadku składki przypisanej brutto o 1,44%. Efektem była bardzo duża strata techniczna z komunikacyjnych ubezpieczeń OC (-327 mln zł). Po pierwszej połowie 2014 r. analogiczna strata wynosiła „tylko” 28,1 mln zł. Warto wspomnieć, że po pierwszej połowie 2015 r. polisy Autocasco również przyniosły ubezpieczycielom stratę (-27 mln zł). Rok wcześniej wynik techniczny z AC był jeszcze korzystny (+175,4 mln zł).

Zebrane składki i wypłacone odszkodowania w I połowie 2015 r.

Kategoria/rodzaj ubezpieczeń Zmiana w relacji do I poł. 2015 r. w zebranej składce Zmiana w relacji do I poł. 2015 r. w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach
Ubezpieczenia z działu I (ogółem) +1,31% -2,63%
ubezpieczenia na życie -16,97% -28,66%
ubezpieczenia z UFK +15,60% +37,72%
ubezpieczenia wypadkowe +6,24% +11,63%
Ubezpieczenia z działu II (ogółem) +1,37% +6,89%
ubezpieczenia OC dla kierowców -1,44% +14,57%
ubezpieczenia casco pojazdów lądowych +1,72% +7,07%
ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami -2,02% -3,63%
ubezpieczenia ogólnej odpowiedzialności cywilnej -0,48% +9,16%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Ubezpieczyciele „majątkowi” zarobili o 30% mniej niż rok temu

Zmiany składek oraz świadczeń i odszkodowań mają bezpośredni wpływ na poziom zysków, które ubezpieczyciele odnotowali w pierwszej połowie 2015 r. Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazują, że firmy funkcjonujące w dziale drugim musiały się pogodzić z obniżką zysku o 30,38% (patrz poniższe zestawienie). Łączne zyski osiągane przez ubezpieczycieli w dziale pierwszym i drugim, od stycznia do czerwca 2015 r. były zbliżone. Rok wcześniej różnica zysków na korzyść firm z działu drugiego wynosiła jeszcze 40%.

Trzeba odnotować, że półroczny zysk z polis na życie również spadł (z 1,84 mld zł w I poł. 2014 r. do 1,70 mld zł w I poł. 2015 r.). Tę siedmioprocentową zmianę trudno jednak porównywać z pogorszeniem zyskowności działu drugiego. W obydwu przypadkach (dział I oraz dział II), koszty działalności ubezpieczeniowej wzrosły o około 5%. Ubezpieczycielom „majątkowym” dodatkowo zaszkodził znaczny wzrost wypłaconych odszkodowań.

Podstawowe wyniki sektora ubezpieczeniowego w Polsce (I poł. 2015 r.)

Dział I - ubezpieczenia na życie Wartość z I poł. 2014 r. (w mld zł) Wartość z I poł. 2015 r. (w mld zł) Różnica w stosunku do I poł. 2014 r.
Koszty działalności ubezpieczeniowej 3,09 3,23 +4,60%
Wynik techniczny 1,72 1,33 -22,85%
Wynik finansowy brutto 2,18 1,93 -11,29%
Podatek dochodowy 0,34 0,24 -31,57%
Wynik finansowy netto 1,84 1,70 -7,45%
Dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe Wartość z I poł. 2014 r. (w mld zł) Wartość z I poł. 2015 r. (w mld zł) Różnica w stosunku do I poł. 2014 r.
Koszty działalności ubezpieczeniowej 3,52 3,69 +4,76%
Wynik techniczny 0,89 0,49 -44,31%
Wynik finansowy brutto 2,87 1,98 -30,95%
Podatek dochodowy 0,30 0,19 -36,33%
Wynik finansowy netto 2,57 1,79 -30,38%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Wyniki z pierwszego półrocza stanowią sygnał ostrzegawczy dla branży ubezpieczeniowej. Oczywiście trzeba pamiętać, że sytuacja poszczególnych towarzystw jest zróżnicowana. Tym niemniej, spadek ogólnych zysków zasługuje na uwagę. Pogorszenie wyników na pewno spotka się z reakcją towarzystw funkcjonujących w dziale drugim. Te firmy w dłuższej perspektywie nie pozwolą sobie na dopłacanie ponad 350 mln zł do polis komunikacyjnych. Dlatego można oczekiwać, że podwyżki składek płaconych przez kierowców nadal będą kontynuowane.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-11-27

Przebieg aut - polscy kierowcy jeżdżą niewiele?

Średni wiek polskich aut wciąż jest problemem. Warto sprawdzić, czy kłopotliwe są też duże roczne przebiegi wpływające na stan techniczny samochodów.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-10-02

Ubezpieczyciele zarobili aż 0,5 mld zł na OC

Znamy już wyniki sprzedaży polis OC w pierwszej połowie bieżącego roku. Tłumaczymy, dlaczego wspomniane wyniki wydają się dość zaskakujące.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-06-28

Mamy już 25 mln polis komunikacyjnych OC

OC dla posiadaczy pojazdów to najpopularniejsze ubezpieczenie w Polsce. Sprawdziliśmy, jak zmieniała się liczba tych polis i średnia wartość szkód likwidowanych przy ich pomocy.

Czytaj więcej
Komentarze