Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki spółek AXA w Polsce za I półrocze 2011 roku

Wyniki spółek AXA w Polsce za I półrocze 2011 roku

Data aktualizacji: 2013-09-16
Wzrost składek o 26% w AXA OFE, wzrost sprzedaży w AXA Życie TU S.A. i AXA TUiR S.A. oraz bardzo dobre wyniki inwestycyjne w AXA TFI S.A.

AXA OFE – wzrost składek o 26%, wzrost liczby klientów oraz stabilne wyniki inwestycyjne

AXA OFE w I półroczu 2011 roku pozyskał łącznie 1,821 mln zł składek, co stanowi wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, mimo że w maju weszła w życie ustawa obniżająca wysokość składek przekazywanych do otwartych funduszy emerytalnych. AXA Otwarty Fundusz Emerytalny odnotował rekordowy wynik w zakresie transferów przychodzących – w ramach sesji majowej przystąpiło do nas prawie 73 tys. osób transferując aktywa o wartości 1.107 mln zł. Łączna liczba członków na koniec czerwca 2011 roku wyniosła ponad 1 087 tys. w stosunku do 896 tys. na koniec analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Sukces finansowy Tak duży wzrost liczby klientów przełożył się na dynamiczny wzrost wartości aktywów Towarzystwa. Na koniec czerwca 2011 wynosiły one prawie 14,6 miliardów złotych i były o 14% wyższe niż na koniec 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne AXA OFE były stabilne, a roczna stopa zwrotu wyniosła 10,16%. W perspektywie trzyletniej (30.06.2008 do 30.06.2011) wyniki AXA kształtują się nieco powyżej średniej – stopa zwrotu za ten okres na poziomie 22,08%, uplasowała Fundusz na szóstym miejscu. Średnia ważona stopa zwrotu dla całego rynku wyniosła 22,06%.

"Sytuacja na rynkach jest bardzo niestabilna. Co prawda pierwsze półrocze 2011 roku przyniosło dodatnie stopy zwrotu – wzrosły zarówno podstawowe indeksy na, jak i ceny obligacji skarbowych - to niestety wzrosty cen dotyczyły coraz węższej grupy dużych spółek przy stosunkowo słabym zachowaniu mniejszych. Można to interpretować jako poważną słabość rynku akcyjnego i słaby prognostyk na przyszłość. Podobnie jak miało to miejsce w pierwszym kwartale słabiej zachowywały się spółki budowlane i deweloperzy. Wydaje się, że inwestorzy oczekują słabszego wzrostu w 2012 roku w związku z wyczerpywaniem się środków z UE oraz zakończeniem przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Dodatkowo, obecne zawirowania na rynkach finansowych i wynikające z nich spadki na giełdzie, nie pozwalają patrzeć z optymizmem w przyszłość. Z uwagi na to, zarządzając funduszem emerytalnym AXA staraliśmy się zachować jak największe bezpieczeństwo środków i jednocześnie wypracować stopę zwrotu lepszą od średniej pozostałych funduszy" – powiedział Adam Kurowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami AXA PTE.

Ze względu na większe niż przewidywane koszty akwizycji wynikające z wysokiej liczby nowych członków przystępujących do funduszu, wyniki finansowe AXA PTE były nieco niższe od planowanych i wyniosły odpowiednio: strata na poziomie 33,6 milionów złotych według polskich standardów rachunkowości i zysk w wysokości 24,5 mln zł, według międzynarodowych standardów rachunkowości.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – konsekwentny wzrost sprzedaży

W pierwszym półroczu 2011 roku Towarzystwo wypracowało przypis składki na poziomie 502,2 mln zł, co stanowi wzrost o 34% w porównaniu z pierwszym półroczem 2010 roku, natomiast składka przeliczeniowa dla pozyskanego biznesu tzw. APE będąca miarą wartości nowej sprzedaży wyniosła w I półroczu 2011 roku 134,5 mln zł i wzrosła o 52% (w porównywalnym okresie 2010 APE wyniosło 88,4 mln zł).

W pierwszym kwartale 2011 roku AXA Życie TU S.A. wyraźnie odczuła wzrost zainteresowania ofertą, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. W drugim kwartale sprzedaż rosła jeszcze bardziej dynamicznie. Łącznie w I półroczu 2011 przypis składki produktów typu unit-linked wzrósł o 60%. Produkty inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym miały również największy udział w strukturze sprzedaży Towarzystwa, przynosząc 76% przypisu składki.

Założenia na 2011 r. przewidują dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży flagowego produktu unit-linked – Planu Inwestycyjnego AXA oraz wprowadzenie nowego ubezpieczenia zdrowotnego. W drugim półroczu liczymy również na dalszy wzrost sprzedaży przez kanał bancassurance.

Towarzystwo odnotowało w I półroczu 2011 ujemny wynik finansowy na poziomie -20,2 mln zł według polskich standardów rachunkowości oraz ujemny wynik finansowy netto wg międzynarodowych standardów rachunkowości w wysokości -12,1 mln zł, przy czym wynik według międzynarodowych standardów rachunkowości jest to wynik skonsolidowany, który obejmuje dodatkowo spółki AXA Polska S.A. oraz AXA TFI S.A.

"Wzrost APE zawdzięczamy przede wszystkim ogromnemu skokowi sprzedaży Planu Inwestycyjnego AXA przez kanały bancassurance – wzrost o 160% w stosunku do 2010 r. Przyjęta kilka lat temu strategia rozwoju wielokanałowej sieci dystrybucji potwierdza swoją skuteczność. Mimo dynamicznego wzrostu składki nadal notujemy stratę. Wynika to przede wszystkim z dłuższego czasu potrzebnego do wypracowania zysku przez produkty, które sprzedajemy. Ponadto, cały czas jesteśmy w trakcie budowania poziomu aktywów, który pozwoli nam w przyszłości osiągać zyski" – powiedział James Goad, Dyrektor Obszaru Finansów AXA Życie TU S.A. i Członek Zarządu AXA Polska S.A.

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – doskonały wzrost sprzedaży

AXA TUiR kontynuuje wzrost sprzedaży z roku ubiegłego. W I półroczu 2011 Towarzystwo wypracowało przypis składki na poziomie 73,9 mln zł – to wzrost o 123% w porównaniu z I półroczem 2010 r. Do osiągnięcia tego wyniku przyczynił się zrównoważony rozwój wszystkich linii biznesowych.

Towarzystwo jest w dalszym ciągu w fazie budowania portfela, a obecny poziom sprzedaży jeszcze nie jest wystarczający na pokrycie wszystkich kosztów działalności ubezpieczeniowej, dlatego wynik finansowy netto Towarzystwa za I półrocze 2011 roku wg Polskich Standardów Rachunkowości zamknął się stratą w wysokości 13,7 mln zł.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – bardzo dobre wyniki inwestycyjne i wzrost sprzedaży

I półrocze 2011 roku przyniosło kontynuację świetnych wyników inwestycyjnych osiąganych przez subfundusze AXA FIO, plasując je na czołowych miejscach w rankingach funduszy inwestycyjnych.

Dzięki pracy zespołów sprzedaży i operacji AXA TFI kontynuuje pozyskiwanie dużych klientów, co pozwoliło zgromadzić aktywa w AXA FIO przekraczające 454 mln zł (stan na 30 czerwca 2011 r.).

"Dobre wyniki inwestycyjne naszych funduszy przyczyniły się do dobrej sprzedaży na tym trudnym rynku. Cały czas podpisujemy nowe umowy dystrybucyjne i pozyskujemy klientów. Jesteśmy przekonani, że praca naszego zespołu przyniesie kolejne efekty w przyszłości". – powiedział Leszek Auda, Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny AXA TFI.

Źródło: Grupa AXA

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-04-07

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - marzec 2015

Analitycy porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl po raz kolejny sprawdzili, które polisy OC dla kierowców są „najtańsze”. Marcowy ranking Ubea.pl, podobnie jak dwa poprzednie zestawienia opiera...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-03-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - luty 2015

W styczniowym rankingu porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl pierwsze miejsce zajęła firma Link4. Miesiąc później eksperci Ubea.pl znów sprawdzili wyniki 150 000 pojedynczych kalkulacji.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-02-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - styczeń 2015

Co miesiąc ponad 150 000 użytkowników porównywarki Ubea sprawdza składki ubezpieczeń OC dla kierowców. Wyniki tych wszystkich kalkulacji posłużyły do stworzenia największego i najbardziej wiarygodnego...

Czytaj więcej
Komentarze
tomek nt.
2011-08-17 16:16
Wzrost o 123% w portfelu AXA TUiR to świetny wynik. Mimo wszystko dziwi fakt, że przy takim up'ie towarzystwo AXA nadal nie zarabia na ubezpieczeniach. Jaka jest tego przyczyna?? Za drogie reklamy?
odpowiedz