Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki UNIQA po I kwartale 2011 roku

Wyniki UNIQA po I kwartale 2011 roku

Data publikacji: 2011-06-06
Grupa UNIQA w Polsce odnotowała 29% wzrost spółki majątkowej do poziomu 282 mln złotych, poprawę wyniku finansowego UNIQA TU S.A., rozwój składki regularnej ubezpieczeń życiowych i zysk spółki życiowej UNIQA TU na Życie S.A.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

I kwartał br. był dla firmy okresem dynamicznego rozwoju sprzedaży. Składka przypisana wyniosła w tym okresie 282,2 mln złotych (29% wzrost w zestawieniu w I kwartałem 2010 roku).

Sukces UNIQA Zwiększenie sprzedaży zanotowano we wszystkich liniach produktowych. Wskaźnik wzrostu w ubezpieczeniach komunikacyjnych ukształtował się na poziomie 34%, a w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych 24%. Najszybciej rosnącymi produktami w tej grupie były ubezpieczenie OC ogólne (wzrost 39%), ubezpieczenia mieszkań (wzrost 17%) oraz ubezpieczenia od ognia (wzrost 19,5%). W dalszym ciągu bardzo dynamicznie rozwija się portfel ubezpieczeń zdrowotnych UNIQA (wzrost 222%).

Szkodowość w I kwartale 2011 roku znacznie spadła w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (z 98% do 72%). Jest to skutkiem przede wszystkim łagodniejszej niż w roku ubiegłym zimy oraz podejmowanych działań mających na celu poprawę rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. W obu obszarach widoczne są bardzo pozytywne tendencje w zakresie parametrów technicznych portfela, co pozwala spodziewać się dalszego spadku szkodowości w nadchodzącym czasie.

Równocześnie dzięki dynamicznemu rozwojowi sprzedaży przy ścisłej kontroli kosztów UNIQA zmniejszyła wskaźnik kosztów działalności, który w I w kwartale br. spadł do 29,4% w porównaniu z 31,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Dzięki dynamicznemu rozwojowi składki oraz malejącym wskaźnikom szkodowości i kosztów spółce udało się poprawić wynik finansowy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Po I kwartale roku ubiegłego spółka notowała stratę przed opodatkowaniem w wysokości 25,6 mln zł; w I kwartale br. strata zmalała do 1,2 mln zł. Stopniowa poprawa wskaźników szkodowości pozwala oczekiwać dalszej poprawy wyniku i osiągnięcia zysku na koniec 2011 roku." – powiedział Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu spółek Grupy UNIQA w Polsce.

Na dzień 31 marca 2011 roku UNIQA TU SA spełnia wszystkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UNIQA TU na Życie SA odnotowała w I kwartale br. roku składkę przypisaną na poziomie 151,7 mln zł.

UNIQA utrzymała dynamiczne tempo rozwoju produktów ze składką regularną - przypis z tych produktów wyniósł 16,8 mln zł i wzrósł o 36,5% porównując ze składką uzyskaną w pierwszym kwartale 2010 roku. Istotny wpływ na wzrost składki regularnej miał rozwój ubezpieczeń grupowych, dla których zanotowano 63,5% wzrost. W pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo wzrostu np. dla produktów indywidualnych wskaźnik wzrostu wyniósł 41,7% a wzrost w ubezpieczeniach kart i kredytów wyniósł 9,8%.

Spółka kontynuuje jednocześnie proces planowego ograniczania udziału w portfelu ubezpieczeń ze składką jednorazową. Łączna wartość składki jednorazowej w I kwartale 2011 roku wyniosła 135,0 mln zł. Oznacza to zmniejszenie w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 roku, w którym wartość składki jednorazowej wyniosła 230,4 mln zł.

W grupie produktów ze składką jednorazową zaobserwować można zmniejszenie sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Kapitał & Pewność” oraz dynamiczny rozwój pozostałych ubezpieczeń, wśród których dominują ubezpieczenia strukturyzowane.

UNIQA TU na Życie S.A. za okres zanotowała w I kwartale 2011 roku zysk przed opodatkowaniem w wysokości 0,2 mln zł wobec straty w wysokości 1,54 mln zł w tym samym okresie 2010 roku. "Dynamiczny rozwój sprzedaży produktów ze składką regularną, poprawa szkodowości w ubezpieczeniach grupowych oraz ścisła kontrola ponoszonych kosztów są główną przyczyną poprawy wyniku finansowego" – wyjaśnia Jarczyk.

Na dzień 31 marca 2011 roku UNIQA TU na Życie S.A. spełnia wszystkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności.

Źródło: Grupa UNIQA

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-04-07

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - marzec 2015

Analitycy porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl po raz kolejny sprawdzili, które polisy OC dla kierowców są „najtańsze”. Marcowy ranking Ubea.pl, podobnie jak dwa poprzednie zestawienia opiera...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-03-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - luty 2015

W styczniowym rankingu porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl pierwsze miejsce zajęła firma Link4. Miesiąc później eksperci Ubea.pl znów sprawdzili wyniki 150 000 pojedynczych kalkulacji.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-02-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - styczeń 2015

Co miesiąc ponad 150 000 użytkowników porównywarki Ubea sprawdza składki ubezpieczeń OC dla kierowców. Wyniki tych wszystkich kalkulacji posłużyły do stworzenia największego i najbardziej wiarygodnego...

Czytaj więcej
Komentarze