Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki InterRisk za I półrocze 2011 roku

Wyniki InterRisk za I półrocze 2011 roku

Data aktualizacji: 2013-09-25
Bardzo dobre wyniki InterRisk utrzymuje dzięki konsekwentnej realizacji założonych planów, przede wszystkim koncentracji działań na ubezpieczeniach finansowych i osobowych, a także grupach majątkowych.

Wynik finansowy brutto InterRisk wyniósł po I półroczu 2011 roku 30,3 mln zł. Jest to o 4,7 mln zł więcej niż Towarzystwo zakładało w planie na ten okres. InterRisk uzyskał również znaczący wzrost w wysokości składki przypisanej brutto - 556,9 mln zł, czyli o 10,3% więcej niż w tym samym okresie roku 2010.

Wyniki finansowe InterRisk Największy przyrost składki - prawie 50% odnotowano w grupie 13 (ubezpieczenie OC ogólne). Ponad 30% przyrost składki był w grupach 8 (ubezpieczenia szkód spowodowane żywiołami) i w grupie 9 (ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych). Spółka wypracowała również blisko 20% wzrost w grupie 16 (ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych).

Wyniki w wymienionych grupach majątkowych powodują zmianę struktury portfela Spółki. Zmniejszył się udział ubezpieczeń komunikacyjnych w składce za pierwsze półrocze 2011 roku - wynosi 54,1% czyli o 1,1 pkt. procentowych mniej niż przed rokiem. Jest to efekt skutecznie realizowanej strategii zwiększenia udziału ubezpieczeń poza-komunikacyjnych w portfelu Spółki, szczególnie tych, w których Spółka uzyskała specjalizację. Mowa tu między innymi o ubezpieczeniach majątkowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Wynik techniczny InterRisk z miesiąca na miesiąc poprawia się i na koniec czerwca 2011 wynosił -1,6 mln zł. Współczynnik szkodowości brutto wyniósł 63,1% i jest o 1,8 pkt. procentowych mniej niż przed rokiem. Największe znaczenie dla poprawy wyniku ma obniżenie wskaźników szkodowości w grupach komunikacyjnych. W grupie 3 (AC) wskaźnik szkodowości brutto poprawił się w przeciągu roku o 5,9 pkt. proc. a w grupie 10 (OC) o 4,0 pkt. procentowych.

Koszty administracyjne Spółki rosły wolniej niż składka, co wskazuje na poprawę wskaźnika udziału kosztów administracyjnych w składce o 0,5 pkt. procentowego.

Przychody z lokat netto przekroczyły 32 mln zł i były o ponad 26% wyższe niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Spółka utrzymuje na bezpiecznym poziomie ustawowe wskaźniki bezpieczeństwa działalności. Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosi 154,8%, a pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 110,0%.

Źródło: InterRisk

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-04-07

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - marzec 2015

Analitycy porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl po raz kolejny sprawdzili, które polisy OC dla kierowców są „najtańsze”. Marcowy ranking Ubea.pl, podobnie jak dwa poprzednie zestawienia opiera...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-03-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - luty 2015

W styczniowym rankingu porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl pierwsze miejsce zajęła firma Link4. Miesiąc później eksperci Ubea.pl znów sprawdzili wyniki 150 000 pojedynczych kalkulacji.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-02-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - styczeń 2015

Co miesiąc ponad 150 000 użytkowników porównywarki Ubea sprawdza składki ubezpieczeń OC dla kierowców. Wyniki tych wszystkich kalkulacji posłużyły do stworzenia największego i najbardziej wiarygodnego...

Czytaj więcej
Komentarze