Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Wyniki InterRisk za I półrocze 2011 roku

Ostatnia aktualizacja: 2013-09-25

Bardzo dobre wyniki InterRisk utrzymuje dzięki konsekwentnej realizacji założonych planów, przede wszystkim koncentracji działań na ubezpieczeniach finansowych i osobowych, a także grupach majątkowych.

Wynik finansowy brutto InterRisk wyniósł po I półroczu 2011 roku 30,3 mln zł. Jest to o 4,7 mln zł więcej niż Towarzystwo zakładało w planie na ten okres. InterRisk uzyskał również znaczący wzrost w wysokości składki przypisanej brutto - 556,9 mln zł, czyli o 10,3% więcej niż w tym samym okresie roku 2010.

Wyniki finansowe InterRisk Największy przyrost składki - prawie 50% odnotowano w grupie 13 (ubezpieczenie OC ogólne). Ponad 30% przyrost składki był w grupach 8 (ubezpieczenia szkód spowodowane żywiołami) i w grupie 9 (ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych). Spółka wypracowała również blisko 20% wzrost w grupie 16 (ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych).

Wyniki w wymienionych grupach majątkowych powodują zmianę struktury portfela Spółki. Zmniejszył się udział ubezpieczeń komunikacyjnych w składce za pierwsze półrocze 2011 roku - wynosi 54,1% czyli o 1,1 pkt. procentowych mniej niż przed rokiem. Jest to efekt skutecznie realizowanej strategii zwiększenia udziału ubezpieczeń poza-komunikacyjnych w portfelu Spółki, szczególnie tych, w których Spółka uzyskała specjalizację. Mowa tu między innymi o ubezpieczeniach majątkowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Wynik techniczny InterRisk z miesiąca na miesiąc poprawia się i na koniec czerwca 2011 wynosił -1,6 mln zł. Współczynnik szkodowości brutto wyniósł 63,1% i jest o 1,8 pkt. procentowych mniej niż przed rokiem. Największe znaczenie dla poprawy wyniku ma obniżenie wskaźników szkodowości w grupach komunikacyjnych. W grupie 3 (AC) wskaźnik szkodowości brutto poprawił się w przeciągu roku o 5,9 pkt. proc. a w grupie 10 (OC) o 4,0 pkt. procentowych.

Koszty administracyjne Spółki rosły wolniej niż składka, co wskazuje na poprawę wskaźnika udziału kosztów administracyjnych w składce o 0,5 pkt. procentowego.

Przychody z lokat netto przekroczyły 32 mln zł i były o ponad 26% wyższe niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Spółka utrzymuje na bezpiecznym poziomie ustawowe wskaźniki bezpieczeństwa działalności. Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosi 154,8%, a pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 110,0%.

Źródło: InterRisk

Tagi:

Komentarze