Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki Grupy UNIQA za I półrocze 2011 roku

Wyniki Grupy UNIQA za I półrocze 2011 roku

Data aktualizacji: 2013-09-30
Pierwsze sześć miesięcy 2011 roku to dla Grupy UNIQA dynamiczny rozwój składki regularnej ubezpieczeń życiowych o 21,8%, 22% wzrost spółki majątkowej do poziomu 531,7 mln zł, 7,3 mln zysku brutto i stała poprawa rentowności.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Po II kwartale 2011 roku UNIQA TU SA osiągnęła bardzo dobre rezultaty zarówno pod względem rozwoju sprzedaży jak i wyników finansowych. W ujęciu półrocznym, spółka zanotowała wzrost sprzedaży na poziomie 22,5%, osiągając składkę przypisaną w kwocie 531,7 mln zł.

Wyniki UNIQA Spółka kontynuuje dynamiczne wzrosty sprzedaży we wszystkich strategicznie istotnych liniach produktowych. Bardzo dobrze rozwijają się ubezpieczenia OC ogólnej (wzrost 41%), ubezpieczenia mieszkań (wzrost 14%), ubezpieczenia od ognia (wzrost 20%) oraz zdrowotne (wzrost 89%). Wzrosła także sprzedaż ubezpieczeń wypadkowych: o 7,7%. W dalszym ciągu intensywnie rozwijają się ubezpieczenia komunikacyjne – Auto Casco wzrosło o 33,5%, a OC komunikacyjne o 18%. "Na tak dobre wyniki sprzedaży mają wpływ przede wszystkim działania podejmowane przez sieć sprzedaży oraz inwestycje poczynione w tym obszarze na przestrzeni ostatnich kilku lat. Bez wątpienia pomaga również wzrost wysokości stawek ubezpieczeniowych" - powiedział Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Grupy UNIQA.

Szkodowość po II kwartale 2011 roku wyniosła 67% i spadła zarówno w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (92%) jak i I kwartałem 2011 roku (72%). "Wynika to nie tylko z lepszych od ubiegłorocznych warunków atmosferycznych, lecz również jest efektem podejmowanych działań, mających na celu poprawę rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz pozostałych ubezpieczeń majątkowych. W obu obszarach widoczne są bardzo pozytywne tendencje w zakresie parametrów technicznych portfela. Rosnące średnie składki i stopy składek pozwalają oczekiwać dalszego spadku szkodowości w nadchodzących kwartałach" – wyjaśnia Andrzej Jarczyk.

Jednocześnie dzięki dynamicznemu rozwojowi sprzedaży przy ścisłej kontroli kosztów udało się zmniejszyć wskaźnik kosztów działalności (obejmujący koszty akwizycji i administracji), który w I półroczu 2011 spadł do 29,9% w porównaniu z 30,8% w analogicznym okresie roku 2010.

Efektem rosnącej sprzedaży przy spadających wskaźnikach szkodowości i kosztów jest poprawa wyniku finansowego. Za I półrocze 2011 roku spółka osiągnęła 5,6 mln zł zysku wobec straty w I półroczu 2010 roku w wysokości 27,8 mln zł. Stopniowa poprawa wskaźników szkodowości pozwala oczekiwać dalszej poprawy wyniku w pozostałej części roku 2011.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku UNIQA TU S.A. spełnia wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką w wysokości 37,5 mln zł, nadwyżka środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego wynosi 103,7 mln zł natomiast rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są pokryte aktywami z nadwyżką wynoszącą 111,2 mln zł.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

UNIQA TU na Życie SA kontynuuje dynamiczny wzrost składki regularnej przy planowanym zmniejszeniu sprzedaży produktów ze składką jednorazową. W rezultacie, spółka uzyskała w pierwszym półroczu 2011 roku składkę przypisaną brutto w wysokości 257,8 mln zł wobec 500,6 mln zł w 2010 roku.

Składka regularna wyniosła 35,4 mln zł i zwiększyła się o 21,8% w porównaniu z składką uzyskaną w I półroczu 2010 roku. Duży wpływ na rozwój składki regularnej miał rozwój ubezpieczeń grupowych, dla których zanotowano 59,5% wzrost. W pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo rozwoju tj. dla klasycznych produktów indywidualnych wskaźnik wzrostu wyniósł 35,4%, a dla ubezpieczeń z funduszem kapitałowym 23,5%.

Łączna wartość składki jednorazowej w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosła 222,4 mln zł, co oznacza zmniejszenie o ponad połowę w porównaniu z pierwszym półroczem 2010 roku, w którym wartość składki wyniosła 471,6 mln zł. Jednocześnie, w grupie produktów ze składką jednorazową, oprócz planowanego zmniejszenia sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, widoczny jest dynamiczny rozwój pozostałych ubezpieczeń. Dominujące są ubezpieczenia strukturyzowane, które zanotowały 13-krotny wzrost przypisu.

Zysk finansowy brutto UNIQA TU na Życie za okres styczeń-czerwiec 2011 roku wyniósł 1,7 mln, wobec 0,5 mln zł straty w analogicznym okresie 2010 roku. Dynamiczny rozwój sprzedaży produktów ze składką regularną, poprawa szkodowości w ubezpieczeniach grupowych oraz ścisła kontrola ponoszonych kosztów są główną przyczyną poprawy wyniku finansowego.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku UNIQA TU na Życie SA spełnia wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką w wysokości 15,8 mln zł, nadwyżka środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego wynosi 34,7 mln zł natomiast rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są pokryte aktywami z nadwyżką wynoszącą 55,8 mln zł.

Źródło: Grupa UNIQA

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-04-07

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - marzec 2015

Analitycy porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl po raz kolejny sprawdzili, które polisy OC dla kierowców są „najtańsze”. Marcowy ranking Ubea.pl, podobnie jak dwa poprzednie zestawienia opiera...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-03-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - luty 2015

W styczniowym rankingu porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl pierwsze miejsce zajęła firma Link4. Miesiąc później eksperci Ubea.pl znów sprawdzili wyniki 150 000 pojedynczych kalkulacji.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-02-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - styczeń 2015

Co miesiąc ponad 150 000 użytkowników porównywarki Ubea sprawdza składki ubezpieczeń OC dla kierowców. Wyniki tych wszystkich kalkulacji posłużyły do stworzenia największego i najbardziej wiarygodnego...

Czytaj więcej
Komentarze