Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki Grupy PZU w 2010 roku

Wyniki Grupy PZU w 2010 roku

Data publikacji: 2011-03-17
Grupa PZU w ubiegłym roku zebrała 14.544 mln zł składek ubezpieczeniowych. Oznacza to wzrost o 1,3% w porównaniu z rokiem 2009. Na skutek zdarzeń o charakterze jednorazowym zysk netto był mniejszy niż w roku ubiegłym i wyniósł 2.439 mln zł. Grupa PZU wypłaciła 10.299 mln zł z tytułu odszkodowań i świadczeń. Wskaźnik zwrotu z kapitału za 2010 rok wyniósł 20,3%

„Za nami rok pełen wyzwań - debiut giełdowy, restrukturyzacja, ale także ogromne powodzie i ostra zima. Z tym większą satysfakcją ogłaszamy dobre wyniki finansowe. Szczególnie cieszy wzrost przypisu składki osiągnięty pomimo restrukturyzacji portfela ubezpieczeń korporacyjnych. Odnotowaliśmy także zapowiadany przed IPO spadek kosztów administracyjnych. Akcjonariusze powinni docenić również ponad 20% wskaźnik ROE, osiągnięty przy nadwyżce kapitałowej. Kierowany przeze mnie Zarząd w 100% zrealizował obietnice złożone przed debiutem giełdowym. Nasi akcjonariusze, klienci mają powody do zadowolenia. Nie zmienia to faktu, że przed nami kolejne, niełatwe wyzwania.” – powiedział Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.

Sukces przedsiębiorstwa Kluczowe czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w 2010 roku

  • zmiany w strukturze przypisu składki w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
  • utrzymanie trendu wzrostowego w ubezpieczeniach na życie, zarówno w ubezpieczeniach grupowych jak i indywidualnych,
  • wpływ anomalii pogodowych,
  • dobre wyniki z działalności inwestycyjnej, mimo znaczącego obniżenia bazy lokat w związku z wypłaconymi dywidendami,
  • konsekwentna realizacja strategii Grupy PZU w zakresie utrzymania dominującej pozycji na rynku grupowych ubezpieczeń na życie, przebudowy jakości portfela w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych oraz prowadzenia procesów restrukturyzacyjnych zmierzających do ograniczenia kosztów administracyjnych.

Składki

Składki przypisane brutto za 2010 roku wyniosły 14.544 mln zł. Wzrost o 181 mln zł (+1,3%) był rezultatem głównie rozwoju ubezpieczeń grupowych oraz z rosnącej sprzedaży ubezpieczeń na życie i dożycie ze składką jednorazową w kanale bancassurance. W segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych przypis składki pozostał na zbliżonym poziomie do przypisu z roku 2009 (+0,1%).

Działalność inwestycyjna

Dochód z działalności lokacyjnej w ubiegłym roku wyniósł 2.781 mln zł. Spadek przychodów netto z inwestycji o 534 mln zł spowodowany był przede wszystkim przez niższe przychody odsetkowe. Podstawowym powodem zmniejszenia tych przychodów było zmniejszenie wartości portfela dłużnych papierów wartościowych wynikające z wypłaty pod koniec listopada 2009 roku dywidendy w ramach ugody akcjonariuszy.

Odszkodowania

Wzrost odszkodowań i świadczeń netto o 862 mln zł (+9,1%) wystąpił w obu segmentach działalności. W ubezpieczeniach na życie wynikał głównie z niższego poziomu konwersji polis wieloletnich na jednoroczne oraz wzrostu wypłat (głównie na skutek wyższych kwot świadczeń w ubezpieczeniach grupowych ochronnych i w ubezpieczeniach kontynuowanych). W ubezpieczeniach majątkowych związany był ze znacznym wzrostem odszkodowań w ubezpieczeniach majątku, PZU OC ogólnego i ubezpieczeniach rolnych (intensywne opady śniegu w I kwartale 2010 roku i powódź w II kwartale ubiegłego roku).

Koszty

Koszty akwizycji w 2010 roku wzrosły o 11 mln zł (+0,6%) w stosunku do poziomu w 2009 roku. Wzrost ten był skutkiem zmian w obszarze sprzedaży w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych związanych z przebudową struktury portfela ubezpieczeń (zwiększenie udziału produktów i kanałów dystrybucji o wyższych prowizjach) oraz wdrożonymi w 2010 roku zmianami w zakresie zarządzania siecią sprzedaży.

Zmniejszenie kosztów administracyjnych o 145 mln zł (-8,1%) był w głównej mierze skutkiem działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w spółkach Grupy PZU, w tym m.in. programu restrukturyzacji zatrudnienia w Centralach PZU i PZU Życie przeprowadzonego w drugiej połowie 2009 roku. W 2010 roku Grupa PZU kontynuowała rozpoczęty rok wcześniej proces restrukturyzacji zatrudnienia w jednostkach terenowych mający na celu m.in. poprawę sprawności działania w zakresie likwidacji szkód, centralizacji obsługi bieżącej ubezpieczeń, a także stworzenia nowych standardów obsługi klienta oraz skutkujący sporym obniżeniem kosztów stałych działalności bieżącej. Dodatkowo na poziomie Grupy PZU pozytywne efekty przyniósł prowadzony od połowy roku program optymalizacji kosztów stałych, dzięki któremu obniżono wydatki w wielu obszarach, m.in. administracji, obsłudze nieruchomości, czy też IT.

Wyniki Grupy PZU

Zysk z działalności operacyjnej w zeszłym roku wyniósł 3.088mln zł i był niższy o -32,9% w stosunku do roku 2009, co wynikało głównie ze wzrostu odszkodowań i świadczeń wypłaconych netto w bieżącym roku oraz niższego rozwiązania rezerw techniczno – ubezpieczeniowych w segmencie ubezpieczeń na życie. Mniejszy zysk z działalności operacyjnej przełożył się bezpośrednio na obniżenie zysku netto o 35,2%.

Z końcem 2010 roku wskaźnik rentowności kapitałów (ROE) wyniósł 20,3%. Wskaźnik ROA osiągnął wartość 4,7%.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-04-07

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - marzec 2015

Analitycy porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl po raz kolejny sprawdzili, które polisy OC dla kierowców są „najtańsze”. Marcowy ranking Ubea.pl, podobnie jak dwa poprzednie zestawienia opiera...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-03-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - luty 2015

W styczniowym rankingu porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl pierwsze miejsce zajęła firma Link4. Miesiąc później eksperci Ubea.pl znów sprawdzili wyniki 150 000 pojedynczych kalkulacji.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-02-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - styczeń 2015

Co miesiąc ponad 150 000 użytkowników porównywarki Ubea sprawdza składki ubezpieczeń OC dla kierowców. Wyniki tych wszystkich kalkulacji posłużyły do stworzenia największego i najbardziej wiarygodnego...

Czytaj więcej
Komentarze
Były klient PZU
2011-03-17 19:40
PZU zarabia mniej bo mają drogie ubezpieczenia samochodu i słabą strategię marketingową. Na szczęście zmienili stronę internetową i ruszyli do telewizji. Mam nadzieję, że zaoferują tańsze ubezpieczenia OC i AC, bo na to Polacy zasługują.
odpowiedz