Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki Grupy Generali w I kwartale 2011 roku

Wyniki Grupy Generali w I kwartale 2011 roku

Data publikacji: 2011-06-02
I kwartał br. był dla Grupy Generali Polska okresem stabilnego rozwoju. Składka przypisana brutto Grupy Generali wzrosła rok do roku o 15 % do 482,7 mln zł. Wynik ten jest doskonale obrazuje skalę możliwości do dalszego rozwoju firmy w kolejnych kwartałach 2011 roku. OFE Generali zanotował ponad 4-krotnie szybsze niż średnia rynkowa tempo przyrostu aktywnych rachunków emerytalnych i prowadzi ich już 842 tysiące.

„I kwartał br. był bardzo udany dla spółek Grupy Generali. Udaje się nam przełamywać wszelkie negatywne trendy rynkowe. Na uwagę zasługuje fakt bardzo znaczącego rozwoju na rynku ubezpieczeń majątkowych, które to linia biznesu w ubiegłym roku doświadczona została w tym czasie przez klęski żywiołowe związane z ciężką zimą i roztopami. Cieszy mnie przede wszystkim systematyczna poprawa rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych, co przyczyni się także do poprawy sytuacji na całym rynku w tej linii biznesu. Efektem naszych działań strategicznych jest również wysoka dynamika wzrostu w obszarze ubezpieczeń życiowych ze składką regularną, obserwowana zarówno w ubezpieczeniach indywidualnych, jak i grupowych. W biznesie emerytalnym najbliższe miesiące upłyną pod hasłem wdrażania rozwiązań zmierzających do limitowania negatywnego efektu zmiany systemu emerytalnego i dostosowywania się do nowych realiów rynkowych.” - mówi Artur Olech, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

Poprawa rentowności w ubezpieczeniach majątkowych

Stabilny rozwój Generali W I kwartale 2011 r. przypis składki brutto działającej na rynku ubezpieczeń majątkowych spółki Generali T.U. S.A. wzrósł do 252 mln zł, tj. rok do roku o 24%.

Pomimo sporej konkurencji na polskim rynku, w ostatnich miesiącach widać było pozytywne efekty przyjętej przez spółkę strategii związanej z poprawą rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ubezpieczenia korporacyjne, które od początku roku rozwijały się najprężniej wykazały 28% wzrost, natomiast ubezpieczenia masowe nie-komunikacyjne, które także były dynamicznie rozwijającą się linią biznesu zanotowały 21% wzrost. Generali w tej linii produktowej tj. ubezpieczeń masowych nie-komunikacyjnych oraz korporacyjnych udało się zanotować 26% wzrost do 111 mln zł.

Ubezpieczenia Generali masowe nie-komunikacyjne - mieszkaniowe, MSP, turystyczne i NNW oraz ubezpieczenia korporacyjne stanowiły tak jak i w 2010 roku 44% sprzedaży ubezpieczeń majątkowych Generali T.U.

Składki regularne motorem rozwoju ubezpieczeń na życie

Spółka Generali Życie T.U. S.A., mimo trudnych realiów rynkowych, kontynuowała w I kwartale br. silny trend wzrostowy zapoczątkowany już w roku ubiegłym. Generali Życie T.U. zwiększyła na koniec marca 2011 r. przypis składki o 6,4%, do 230,8 mln zł.

Na rynku ubezpieczeń na życie firma wciąż osiąga szczególne wyniki w segmencie produktów ze składką regularną, które stanowią fundament działalności stricte ubezpieczeniowej towarzystw życiowych. Wzrost na tym polu wyniósł 28,1% do 131,4 mln zł, w momencie gdy – wg najświeższych dostępnych danych z ubiegłego roku rynek ten w Polsce urósł o zaledwie 8,3%.

Tak dobre rezultaty spółka zawdzięcza przede wszystkim doskonałym wynikom w pozyskiwaniu nowych klientów, osiągając w I kw. br. 22, 7% wzrost w tym obszarze.

Sprzedaż produktów ze składką jednorazową wyniosła na koniec I kw. br. 99,4 mln zł, co oznacza 13% spadek. Wynik ten jest przede wszystkim rezultatem spadku przypisu składki z tzw. „polisolokat” zawieranych we współpracy z bankami.

Wzrost liczby rachunków wartości aktywów w Generali OFE szybszy od rynku

Na koniec I kwartału 2011 r. OFE Generali prowadził 842 tys. aktywnych rachunków emerytalnych, czyli o 19% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oznacza to niemal 4-krotnie szybsze tempo rozwoju, w porównaniu ze średnią rynku, na którym liczba aktywnych rachunków wzrosła w ciągu roku o 4,9%. Generali OFE zarządzał na koniec marca 2011 r. aktywami w wysokości 10,98 mld zł, tj. o 29,7% więcej niż przed rokiem. W tym samym okresie aktywa wszystkich funduszy emerytalnych wzrosły o 19,3%.

Długoterminowe wyniki inwestycyjne potwierdzają słuszność kontynuowanej strategii bazującej na dwóch fundamentalnych elementach: długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym oraz bezpieczeństwie.

Zgodnie z wdrożonym w 2011 roku nowym formatem kwartalnych publikacji finansowych Grupy Generali Polska, kontynuowany jest cokwartalny zwyczaj publikacji danych finansowych, w którym to publikacje z wynikami po I oraz po III kwartale roku zawierają m.in. dane w zakresie składki przypisanej brutto w najważniejszych liniach biznesu, natomiast publikacje z wynikami półrocznymi i rocznymi uzupełniane są dodatkowo o wybrane pozycje bilansu firmy, w tym o skonsolidowany zysk netto. W związku z tym najnowsze informacje nt. zysków netto spółek Grupy Generali Polska dostępne będą wraz z wynikami za I półrocze br.

Źródło: Grupa Generali

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-04-07

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - marzec 2015

Analitycy porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl po raz kolejny sprawdzili, które polisy OC dla kierowców są „najtańsze”. Marcowy ranking Ubea.pl, podobnie jak dwa poprzednie zestawienia opiera...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-03-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - luty 2015

W styczniowym rankingu porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl pierwsze miejsce zajęła firma Link4. Miesiąc później eksperci Ubea.pl znów sprawdzili wyniki 150 000 pojedynczych kalkulacji.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-02-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - styczeń 2015

Co miesiąc ponad 150 000 użytkowników porównywarki Ubea sprawdza składki ubezpieczeń OC dla kierowców. Wyniki tych wszystkich kalkulacji posłużyły do stworzenia największego i najbardziej wiarygodnego...

Czytaj więcej
Komentarze