Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki AXA w I kwartale 2011 roku

Wyniki AXA w I kwartale 2011 roku

Data publikacji: 2011-06-06
W I kwartale AXA w Polsce odnotowała znaczny wzrost liczby klientów w OFE, konsekwentny wzrost sprzedaży w AXA Życie TU S.A. i AXA TUiR S.A. oraz świetne wyniki inwestycyjne w AXA TFI S.A.

AXA OFE – wzrost liczby Klientów i stabilne wyniki inwestycyjne

W I kwartale 2011 roku padł kolejny rekord transferów przychodzących do AXA OFE – w ramach sesji lutowej przystąpiło do nas 37 tys. osób, transferując aktywa o wartości 532 mln zł. Był to najlepszy wynik w historii Funduszu. Łączna liczba członków na koniec marca 2011 roku wyniosła ponad 1 060 tys. w stosunku do 850 tys. na koniec analogicznego okresu 2010.

Tak duży wzrost liczby klientów przełożył się na dynamiczny wzrost wartości aktywów Funduszu. Na koniec I kwartału br. wynosiły one ponad 13,7 miliardów złotych i były o 7% wyższe niż na koniec 2010 r.

Inwestycja sukces Wyniki inwestycyjne AXA OFE były stabilne, a roczna stopa zwrotu wyniosła 6,82%. W perspektywie trzyletniej (31.03.2008 do 31.03.2011) wyniki AXA kształtują się znacznie powyżej średniej – stopa zwrotu za ten okres na poziomie 15,81%, uplasowała AXA OFE na trzecim miejscu (średnia ważona stopa zwrotu dla całego rynku wyniosła 15,18%).

"Pierwszy kwartał 2011 przyniósł dobre stopy zwrotu – wzrosły zarówno ceny akcji spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, jak i obligacji skarbowych. Podobnie jak w 2010 roku najwięcej można było zarobić inwestując w spółki wrażliwe na globalny wzrost gospodarczy – kopalnie, rafinerie oraz chemiczne. Z drugiej strony w pierwszym kwartale stosunkowo słabiej zachowywały się spółki budowlane, w przypadku których inwestorzy oczekują słabszego wzrostu w 2012 roku w związku z wyczerpywaniem się środków z UE oraz zakończeniem przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Zarządzając funduszem emerytalnym AXA staraliśmy się zachować jak największe bezpieczeństwo środków i jednocześnie wypracować stopę zwrotu lepszą od średniej pozostałych funduszy" – powiedział Adam Kurowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami AXA PTE.

Wyniki finansowe AXA PTE S.A. przedstawiają się zgodnie z założeniami i wynoszą odpowiednio: ujemny wynik finansowy netto na poziomie -21,0 mln zł według polskich standardów rachunkowości i zysk netto w wysokości 10,6 mln zł, według międzynarodowych standardów rachunkowości.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – konsekwentny wzrost sprzedaży

W I kwartale br. AXA wypracowała przypis składki na poziomie 249,6 mln zł, to o 46% więcej niż w pierwszym kwartale roku 2010, natomiast składka przeliczeniowa dla pozyskanego biznesu (tzw. APE*) wyniosła w pierwszym kwartale 2011 roku 66,6 mln zł i wzrosła o 56% (w analogicznym okresie 2010 APE wyniosła 42,6 mln zł).

Towarzystwo wyraźnie odczuło poprawę atmosfery na rynkach kapitałowych. Wzrost indeksów giełdowych zwiększył zainteresowanie ofertą AXA, zwłaszcza w zakresie produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (typu unit-linked). Podobnie jak w 2010 roku, pierwszy kwartał cechuje się dużą dynamiką wzrostu tego typu produktów (wzrost przypisu składki o 63%). Produkty typu unit-linked miały również największy udział w strukturze sprzedaży Towarzystwa, przynosząc 73% przypisu składki.

"Kontynuujemy dynamiczny wzrost i realizujemy plan na 2011 r. Mocno rośnie sprzedaż naszego flagowego produktu unit-linked – Planu Inwestycyjnego AXA, a już wkrótce wprowadzimy na rynek nowe ubezpieczenie zdrowotne" – powiedział Jarosław Bartkiewicz, Prezes Zarządu AXA Życie.

W I kwartale 2011, zgodnie z planem, Towarzystwo odnotowało ujemny wynik finansowy netto na poziomie -9,8 mln zł według polskich standardów rachunkowości oraz ujemny wynik finansowy netto według międzynarodowych standardów rachunkowości w wysokości -13,0 mln zł (wynik skonsolidowany, obejmujący wyniki spółek AXA Polska S.A. i AXA TFI S.A.).

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – doskonały wzrost sprzedaży

AXA TUiR kontynuuje trend wzrostowy w sprzedaży z 2010 roku. W I kwartale br. Towarzystwo wypracowało przypis składki na poziomie 44,4 mln zł – to wzrost o 260% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 r. Na ten wynik duży wpływ miał rozwój wszystkich linii biznesowych, m. in. dzięki wprowadzeniu i rozwojowi nowych produktów.

Wynik finansowy netto AXA TUiR S.A. za pierwszy kwartał 2011 roku według polskich standardów rachunkowości zamknął się stratą w wysokości -5,4 mln zł.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – bardzo dobre wyniki inwestycyjne i znaczący wzrost sprzedaży

Pierwszy kwartał 2011 roku był kontynuacją doskonałych wyników inwestycyjnych osiąganych przez subfundusze AXA FIO, plasując je na czołowych miejscach w rankingach funduszy inwestycyjnych.

Dzięki pracy zespołów sprzedaży i operacji AXA TFI kontynuuje pozyskiwanie dużych klientów, co pozwoliło zgromadzić aktywa w AXA FIO przekraczające 375 mln złotych (stan na 31 marca 2011 r.).

"Pierwsze miesiące 2011 roku zaliczamy do bardzo udanych. Cały czas odnotowujemy wzrost aktywów zarządzanych w ramach AXA FIO – w pierwszym kwartale wyniósł on w stosunku do ostatniego kwartału 2010 roku ponad 25%. Stale rozbudowujemy sieć dystrybucji oraz mamy bardzo dobre wyniki naszych subfunduszy. W pierwszym kwartale nasz subfundusz AXA Akcji Big Players został funduszem stycznia, a subfundusz AXA Equity AAA funduszem marca, w zestawieniach funduszy prowadzonych przez Puls Biznesu." – powiedziała Aneta Debriat, Prezes Zarządu AXA TFI.

Źródło: AXA Polska

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-04-07

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - marzec 2015

Analitycy porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl po raz kolejny sprawdzili, które polisy OC dla kierowców są „najtańsze”. Marcowy ranking Ubea.pl, podobnie jak dwa poprzednie zestawienia opiera...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-03-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - luty 2015

W styczniowym rankingu porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl pierwsze miejsce zajęła firma Link4. Miesiąc później eksperci Ubea.pl znów sprawdzili wyniki 150 000 pojedynczych kalkulacji.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-02-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - styczeń 2015

Co miesiąc ponad 150 000 użytkowników porównywarki Ubea sprawdza składki ubezpieczeń OC dla kierowców. Wyniki tych wszystkich kalkulacji posłużyły do stworzenia największego i najbardziej wiarygodnego...

Czytaj więcej
Komentarze