Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Wyniki AXA w I kwartale 2011 roku

Data publikacji: 2011-06-06

W I kwartale AXA w Polsce odnotowała znaczny wzrost liczby klientów w OFE, konsekwentny wzrost sprzedaży w AXA Życie TU S.A. i AXA TUiR S.A. oraz świetne wyniki inwestycyjne w AXA TFI S.A.

AXA OFE – wzrost liczby Klientów i stabilne wyniki inwestycyjne

W I kwartale 2011 roku padł kolejny rekord transferów przychodzących do AXA OFE – w ramach sesji lutowej przystąpiło do nas 37 tys. osób, transferując aktywa o wartości 532 mln zł. Był to najlepszy wynik w historii Funduszu. Łączna liczba członków na koniec marca 2011 roku wyniosła ponad 1 060 tys. w stosunku do 850 tys. na koniec analogicznego okresu 2010.

Tak duży wzrost liczby klientów przełożył się na dynamiczny wzrost wartości aktywów Funduszu. Na koniec I kwartału br. wynosiły one ponad 13,7 miliardów złotych i były o 7% wyższe niż na koniec 2010 r.

Inwestycja sukces Wyniki inwestycyjne AXA OFE były stabilne, a roczna stopa zwrotu wyniosła 6,82%. W perspektywie trzyletniej (31.03.2008 do 31.03.2011) wyniki AXA kształtują się znacznie powyżej średniej – stopa zwrotu za ten okres na poziomie 15,81%, uplasowała AXA OFE na trzecim miejscu (średnia ważona stopa zwrotu dla całego rynku wyniosła 15,18%).

"Pierwszy kwartał 2011 przyniósł dobre stopy zwrotu – wzrosły zarówno ceny akcji spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, jak i obligacji skarbowych. Podobnie jak w 2010 roku najwięcej można było zarobić inwestując w spółki wrażliwe na globalny wzrost gospodarczy – kopalnie, rafinerie oraz chemiczne. Z drugiej strony w pierwszym kwartale stosunkowo słabiej zachowywały się spółki budowlane, w przypadku których inwestorzy oczekują słabszego wzrostu w 2012 roku w związku z wyczerpywaniem się środków z UE oraz zakończeniem przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Zarządzając funduszem emerytalnym AXA staraliśmy się zachować jak największe bezpieczeństwo środków i jednocześnie wypracować stopę zwrotu lepszą od średniej pozostałych funduszy" – powiedział Adam Kurowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami AXA PTE.

Wyniki finansowe AXA PTE S.A. przedstawiają się zgodnie z założeniami i wynoszą odpowiednio: ujemny wynik finansowy netto na poziomie -21,0 mln zł według polskich standardów rachunkowości i zysk netto w wysokości 10,6 mln zł, według międzynarodowych standardów rachunkowości.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – konsekwentny wzrost sprzedaży

W I kwartale br. AXA wypracowała przypis składki na poziomie 249,6 mln zł, to o 46% więcej niż w pierwszym kwartale roku 2010, natomiast składka przeliczeniowa dla pozyskanego biznesu (tzw. APE*) wyniosła w pierwszym kwartale 2011 roku 66,6 mln zł i wzrosła o 56% (w analogicznym okresie 2010 APE wyniosła 42,6 mln zł).

Towarzystwo wyraźnie odczuło poprawę atmosfery na rynkach kapitałowych. Wzrost indeksów giełdowych zwiększył zainteresowanie ofertą AXA, zwłaszcza w zakresie produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (typu unit-linked). Podobnie jak w 2010 roku, pierwszy kwartał cechuje się dużą dynamiką wzrostu tego typu produktów (wzrost przypisu składki o 63%). Produkty typu unit-linked miały również największy udział w strukturze sprzedaży Towarzystwa, przynosząc 73% przypisu składki.

"Kontynuujemy dynamiczny wzrost i realizujemy plan na 2011 r. Mocno rośnie sprzedaż naszego flagowego produktu unit-linked – Planu Inwestycyjnego AXA, a już wkrótce wprowadzimy na rynek nowe ubezpieczenie zdrowotne" – powiedział Jarosław Bartkiewicz, Prezes Zarządu AXA Życie.

W I kwartale 2011, zgodnie z planem, Towarzystwo odnotowało ujemny wynik finansowy netto na poziomie -9,8 mln zł według polskich standardów rachunkowości oraz ujemny wynik finansowy netto według międzynarodowych standardów rachunkowości w wysokości -13,0 mln zł (wynik skonsolidowany, obejmujący wyniki spółek AXA Polska S.A. i AXA TFI S.A.).

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – doskonały wzrost sprzedaży

AXA TUiR kontynuuje trend wzrostowy w sprzedaży z 2010 roku. W I kwartale br. Towarzystwo wypracowało przypis składki na poziomie 44,4 mln zł – to wzrost o 260% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 r. Na ten wynik duży wpływ miał rozwój wszystkich linii biznesowych, m. in. dzięki wprowadzeniu i rozwojowi nowych produktów.

Wynik finansowy netto AXA TUiR S.A. za pierwszy kwartał 2011 roku według polskich standardów rachunkowości zamknął się stratą w wysokości -5,4 mln zł.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – bardzo dobre wyniki inwestycyjne i znaczący wzrost sprzedaży

Pierwszy kwartał 2011 roku był kontynuacją doskonałych wyników inwestycyjnych osiąganych przez subfundusze AXA FIO, plasując je na czołowych miejscach w rankingach funduszy inwestycyjnych.

Dzięki pracy zespołów sprzedaży i operacji AXA TFI kontynuuje pozyskiwanie dużych klientów, co pozwoliło zgromadzić aktywa w AXA FIO przekraczające 375 mln złotych (stan na 31 marca 2011 r.).

"Pierwsze miesiące 2011 roku zaliczamy do bardzo udanych. Cały czas odnotowujemy wzrost aktywów zarządzanych w ramach AXA FIO – w pierwszym kwartale wyniósł on w stosunku do ostatniego kwartału 2010 roku ponad 25%. Stale rozbudowujemy sieć dystrybucji oraz mamy bardzo dobre wyniki naszych subfunduszy. W pierwszym kwartale nasz subfundusz AXA Akcji Big Players został funduszem stycznia, a subfundusz AXA Equity AAA funduszem marca, w zestawieniach funduszy prowadzonych przez Puls Biznesu." – powiedziała Aneta Debriat, Prezes Zarządu AXA TFI.

Źródło: AXA Polska

Tagi:

Komentarze