Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Utrata zniżek OC po kolizji

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-05

Kierowca, który w ostatnim czasie spowodował wypadek lub kolizję, musi liczyć się z wyraźnym wzrostem składki za OC. Jaką część zniżek OC utraci się po stłuczce?

Spowodowanie kolizji przez kierowcę to sygnał dla ubezpieczyciela świadczący o wzroście ryzyka kolejnych takich zdarzeń. Nie można się zatem dziwić, że skutkiem wypadku jest także utrata części zniżek OC.

Zwyżki OC po kolizji mogą być bardzo bolesne i co ważne dotykają zarówno młodych, jak i doświadczonych kierowców. Spowodowanie wypadku skutkuje wzrostem kosztów wymaganej polisy nawet o 30% - 40%.

Spis treści:

 1. Czy zwyżka OC nastąpi od razu po wypadku?
 2. Utrata zniżek OC za bezszkodową jazdę bywa bardzo bolesna
 3. Ile zniżek OC utraci się po kolizji?
 4. Czy po kolizji współwłaściciel też utraci zniżki OC?

Czy zwyżka OC nastąpi od razu po wypadku?

Po kolizji trzeba liczyć się z utratą zniżek Przepisy kodeksu cywilnego dają ubezpieczycielowi prawo do rekalkulowania (przeliczenia) składki, jeśli firma uzna, że znacząco zmieniło się ryzyko wypadku ubezpieczeniowego (patrz art. 816 kodeksu cywilnego). Na szczęście dla kierowców wspomniana zasada dotyczy jedynie dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych i nie ma zastosowania do obowiązkowego OC. W przypadku OC rekalkulacja jest możliwa tylko w ściśle określonych sytuacjach, a spowodowanie kolizji lub wypadku nie jest jedną z nich.

W przypadku przymusowej polisy dla kierowców rekalkulacja składki przed zakończeniem rocznego okresu ochrony jest możliwa jedynie wtedy, kiedy:

 • na skutek sprzedaży lub darowizny pojazdu doszło do zmiany jego właściciela, a nowy użytkownik zamierza kontynuować ochronę w ramach dotychczasowego OC,
 • po opłaceniu składki za OC wyszły na jaw okoliczności, których kierowca mimo obowiązku nie ujawnił ubezpieczycielowi (na przykład właściciel auta zataił jego wykorzystywanie w ramach działalności gospodarczej).

Dowiedz się więcej:

Jaka jest kara za kłamstwo w ubezpieczeniu OC

Utrata zniżek OC za bezszkodową jazdę bywa bardzo bolesna

Kierowca nie musi zatem obawiać się wzrostu kosztów aktualnej polisy OC zaraz po spowodowaniu wypadku. Podwyżka składki będzie jednak odczuwalna po zakończeniu bieżącego okresu ochrony.

Wypadek w swoich kalkulacjach uwzględni nie tylko ubezpieczyciel, który dotychczas zapewniał ochronę z tytułu obowiązkowego OC. Dzięki powszechnemu dostępowi do bazy szkód komunikacyjnych inne zakłady ubezpieczeń też będą mogły odpowiednio skorygować składkę dla kierowcy, który niedawno spowodował wypadek. Zresztą sam właściciel auta powinien przy zakupie ubezpieczenia OC podać informację o kolizji, której był sprawcą.

Ile zniżek OC utraci się po kolizji?

Warto wiedzieć, że krajowe zakłady ubezpieczeń w uporządkowany sposób ustalają zmiany składki polis OC związane z wypadkiem drogowym. Każdy ubezpieczyciel posiada swoją tabelę bonus - malus uwzględniająca zniżki (tzw. bonusy) i zwyżki (tzw. malusy) wyrażane procentowo w stosunku do podstawowej stawki ubezpieczenia. Taka tabela jest jednak inna dla każdego towarzystwa, więc po kolizji najlepiej policzyć cenę OC na kalkulatorze ubezpieczeń, by przekonać się, który ubezpieczyciel potraktuje Cię najłagodniej.

Przykładowa tabela bonus-malus dotycząca ubezpieczenia OC dla kierowców została przedstawiona poniżej. Na podstawie tego zestawienia możemy np. sprawdzić, jak po wypadku zmieni się składka kierowcy, który przy zakupie poprzedniej polisy OC u danego ubezpieczyciela otrzymał zniżkę wynoszącą 40% (za pięcioletni okres bezszkodowej jazdy). Po spowodowanym wypadku kierowca zostanie przeniesiony z klasy 8 (zniżka 40%) do klasy 6 (zniżka 25%). Taka zmiana oznacza, że spowodowanie kolizji będzie skutkowało wzrostem kosztu nowego ubezpieczenia OC o 25% (w stosunku do składki, którą zaproponowano by temu samemu kierowcy bez niedawnej szkody na koncie).

Warto zwrócić uwagę, że w skrajnych przypadkach szkodowość może skutkować znacznie większym wzrostem kosztów ubezpieczenia OC niż 25%. Przykładowa tabela wskazuje, że kierowca z dotychczasową zniżka 20%, po spowodowaniu dwóch wypadków w jednym okresie ubezpieczenia, musi się liczyć ze zwyżką wynoszącą 30%. Wzrost kosztów obowiązkowego OC wyniesie zatem 63% podstawowej stawki ((130% podstawowej składki/80% podstawowej składki)-1).

Przykład tabeli bonus - malus dotyczącej ubezpieczenia OC dla kierowców

Klasa ↓ Wysokość zniżki / zwyżki Okres bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia / stawka Przemieszczenie w klasach po każdej szkodzie
1B +100% IV stawka zaostrzona 1B
1A +50% III stawka zaostrzona 1B
1 +30% II stawka zaostrzona 1B
2 +15% I stawka zaostrzona 1A
3 0% stawka podstawowa 1
4 -10% 1 rok 2
5 -20% 2 lata 3
6 -25% 3 lata 4
7 -30% 4 lata 5
8 -40% 5 lat 6
9 -50% 6 lat 7
10 -55% 7 lat 8
11 -60% 8 lat 9


Uwaga: po 12 miesiącach bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia następuje przemieszczenie o jedną klasę w dół tabeli.
Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie PZU.pl

Czy po kolizji współwłaściciel też utraci zniżki OC?

O wyższej składce OC powinni pamiętać również kierowcy, którzy są współwłaścicielami auta razem ze sprawcą niedawnego wypadku. W takiej sytuacji osoba, która nie była winowajcą kolizji, również odczuje wzrost kosztów kolejnego ubezpieczenia OC. Właśnie dlatego trzeba dobrze zastanowić się przed wspólną rejestracją samochodu, która obniża koszt ubezpieczenia OC dla młodego kierowcy. Współwłasność auta ma bowiem same zalety, dopóki mniej doświadczony kierujący nie spowoduje wypadku.

Wpływ kolizji spowodowanej przez współwłaściciela na koszt OC może złagodzić tylko dodatkowo płatne ubezpieczenie od skutków utraty zniżek. Takie dobrowolne ubezpieczenie mogą wykupić również osoby nie posiadające współwłaściciela pojazdu.

Tagi:

Komentarze

2021-09-07 23:53

Rebeliant176.221.x.x

Spowodowałem stłuczkę na OC ojca. Na pewno ma maksymalną zniżkę, czyli - jak rozumiem: -60%. Pytanie, na co zmieni się to -60%? Na 0%? Na -30%? A może na +15%? I na ile lat będzie ta zmiana? Przypuszczam, że różnie to bywa u różnych firm, ale próbuję wstępnie oszacować, czy lepiej dogadać się poza konkursem, czy lepsza jednak utrata zniżek. Do tego potrzebne są jednak dane, których nie mam. Dziękuję.

2021-09-08 08:10

Ubea.pl77.253.x.x

Dzień dobry, dawniej było tak, że jedna szkoda oznaczała spadek uzbieranych zniżek o ok. 10 punktów procentowych. Jeżeli więc ktoś miał zniżki 60%, to po jednej szkodzie spadał na poziom zniżek wynoszący ok. 50%. Obecnie jednak każdy ubezpieczyciel prowadzi bardzo indywidualną politykę cenową i trudno podać choćby w przybliżeniu, o ile zmniejszą się zniżki po jednej szkodzie. Z pewnością jednak jedna szkoda nie spowoduje, że Pana ojciec utraci wszystkie uzbierane zniżki. W kwestii lat, przez które szkoda będzie brana pod uwagę, to sprawa wygląda podobnie. Niektórzy ubezpieczyciele sprawdzają historię ubezpieczeniową do 3 lat wstecz, a inni patrzą na ostatnie 7 lat. Aby przekonać się, który ubezpieczyciel potraktuje najłagodniej doświadczonego kierowcę po jednej szkodzie, najlepiej wejść na kalkulator OC i przeprowadzić testowe kalkulacje: https://kalkulator.ubea.pl

2021-04-18 15:45

Krzycho91.204.x.x

Spowodowałem stłuczkę niewielkie szkody OC mam na dwa auta czy zniżki będą zabrane z obydwóch ubezpieczeń.

2021-05-10 08:27

Ubea.pl78.8.x.x

Niestety tak. Ubezpieczyciel, wyliczając OC, patrzy na całą historię ubezpieczeniową danego właściciela samochodu. Bierze więc pod uwagę wszelkie szkody tej osoby z ostatnich lat. Warto jednak pamiętać, że niektórzy ubezpieczyciele podchodzą nieco łagodniej do szkodowych kierowców. Zachęcamy więc do skorzystania z kalkulatora OC, dzięki któremu znajdzie Pan szybko najkorzystniejszą ofertę: https://kalkulator.ubea.pl

2020-12-14 15:56

Sebastian176.99.x.x

Witam Jakiś czas temu miałem stłuczkę pożyczonym autem ubezpieczyciel właścicielowi auta zabrała zniżki jak i mi czy tak może być dodam że nie byłem współwłaścicielem

2020-12-15 08:27

Ubea.pl83.3.x.x

Tak, po stłuczce część zniżek może utracić zarówno właściciel auta, jak i osoba kierująca pojazdem w chwili zdarzenia. Warto jednak pamiętać, że poszczególni ubezpieczyciele w różnym stopniu podnoszą składkę po szkodzie. Kiedy więc będzie Pan szukał kolejnej polisy, zachęcamy do sprawdzenia na kalkulatorze OC: https://kalkulator.ubea.pl kto zaproponuje Panu najkorzystniejszą propozycję.

2020-10-19 17:22

Yaro185.135.x.x

Szkoda grudzień 2015 dalej mam zwyżkę . Kiedy kasuje się szkoda

2020-10-20 07:38

Ubea.pl78.9.x.x

Każdy ubezpieczyciel nieco inaczej podchodzi do sprawdzania historii ubezpieczeniowej. Jeden sprawdza szkody nawet 7 lat wstecz, inny będzie zainteresowany jedynie ostatnimi trzema latami. Dlatego najlepiej zawsze sprawdzać cenę na kalkulatorze OC: https://kalkulator.ubea.pl W ten sposób można się szybko przekonać, kto ma najlepszą polisę dla konkretnego samochodu.

2019-10-29 17:49

Mateusz77.65.x.x

Czy osoba będąca właścicielem w razie wypadku spowodowanego przez współwłaściciela traci tyle samo zniżek co w sytuacji gdyby była współwłaścicielem a właściciel spowodował by wypadek ?

2019-10-30 08:06

Ubea.pl81.190.x.x

W obu tych przypadkach w historii ubezpieczeniowej znajdzie się jedna szkoda. Ubezpieczyciel odbierze więc taki sam procent zniżek. Należy jedynie zauważyć, że poszczególni ubezpieczyciele podnoszą cenę OC za jedną szkodę o różny procent. Najlepiej więc sprawdzić w kalkulatorze OC, które towarzystwo potraktuje kierowcę w takiej sytuacji najłagodniej.

2019-08-13 23:04

witciu88.156.x.x

niedawno wjezdzajac na rondo za kobieta auto jej zgaslo i uderzylem ruszajac bo wzrok skierowany na rondo a ta ruszyla i auto zgaslo i teraz moje pytanie,,juz5 lat bezwypadkowej jazdy i takie cos przez babe!! na rok placilem 563 zl w mtu o ile bede placil wiecej ?

2019-08-20 12:53

Ubea.pl81.190.x.x

Nie jesteśmy w stanie określić, ile dokładnie wyniesie podwyżka, ponieważ każdy ubezpieczyciel ustala inywidualnie tabelę zniżek i zwyżek. Jeszcze kilka lat temu jedna szkoda oznaczała zwykle zwyżkę na poziomio ok. 10%, ale obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe potrafią znacznie bardziej podnosić cenę. Kiedy więc będzie zbliżał się termin zapłaty kolejnego OC, zapraszamy na stronę kalkulatora OC https://kalkulator.ubea.pl Umożliwia on bezpłatne sprawdzenie, jaką składkę zaproponują poszczególni ubezpieczyciele. Szybko dowie się więc Pan, który ubezpieczyciel potraktuje Pana najłagodniej.

2021-05-10 06:41

seb188.146.x.x

Nie przez "babę", bo sam w nią przydzwonileś.

2019-03-19 08:30

Wojtek 56193.243.x.x

Mam dwa samochody, każdy ubezpieczony w innym towarzystwie. Jednym z nich córka miała drobną stłuczkę (obtarcie). Czy tracę zniżki w obydwu towarzystwach ubezpieczeniowych?

2019-03-19 15:45

Ubea.pl81.190.x.x

Rozumiem, że jest Pan wpisany jako właściciel w dowodach rejestracyjnych obu samochodów? W takim przypadku straci Pan część zniżek w obydwu towarzystwach (pod warunkiem oczywiście że obtarcie zostało zgłoszone do ubezpieczyciela).

2018-04-28 06:14

Cezary B.176.221.x.x

Mam na dwóch samochodach współwłasność z żoną. Obydwa pojazdy miały w ostatnich trzech latach kolizję (jeden w 2015 i 2016 a drugi w 2017 ). Teraz kupiłem kolejne auto i nie przysługują mi już podobno zniżki chociaż na tamte wcześniejsze samochody dokupowałem tę ochronę zniżek. Jak więc to jest z tą ochroną? Czy to dotyczy tylko konkretnego auta?

2019-03-19 15:44

Ubea.pl81.190.x.x

Jako że ochrona zniżek to dobrowolne ubezpieczenie, to każdy ubezpieczyciel ustala samodzielnie dokładne warunki. Generalnie jest jednak tak, że ochrona zniżek działa jedynie w tym towarzystwie, w którym się ją wykupiło. Jeśli więc dla przykładu ma się OC w PZU i wykupi się ochronę zniżek, to po jednej szkodzie w ciągu roku w PZU nadal będzie miało się tyle samo zniżek. Inne towarzystwa uwzględnią jednak tę szkodę, wyliczając OC.

2018-03-08 21:20

Arek91.230.x.x

Jeśli jestem młodym kierowcą i mam na kącie 1 szkodę kupiłem nowe auto i będę chciał wziąć brata jako współwłaściciela aby mieć zniżki i niefartownym losem zrobię stłuczkę i pójdą mu zniżki na moje auto tylko czy ogólnie na jego też ?

2018-03-09 08:22

Ubea.pl81.190.x.x

Jeśli auto ma dwóch współwłaścicieli i jeden z nich spowoduje szkodę, to oboje współwłaściciele tracą część uzbieranych dotąd zniżek. I będzie to niestety brane pod uwagę przy każdym ubezpieczeniu OC kupowanym przez jednego z tych współwłaścicieli. Rozwiązaniem jest wykupienie ochrony zniżek. Taką klauzulę oferują niektórzy ubezpieczyciele. Wtedy wybaczają jedną szkodę w ciągu roku. Więcej informacji o współwłasności auta można znaleźć tutaj https://ubea.pl/Wspolwlasnosc-auta-bez-tajemnic%2Cartykul%2C1059/

2018-02-22 09:40

Jagoda193.22.x.x

Witam. W zeszłym roku mieliśmy dwie szkody, auto było ubezpieczone na męża przez co OC automatycznie poszło diametralnie w górę.. Jeżeli w tym roku chciałabym ubezpieczyć auto tylko na siebie a mąż zrobiłby sobie 2 letnią przerwę od płacenia za ubezpieczenie to czy skasuje mu się ta historia?

2018-02-22 15:51

Ubea.pl81.190.x.x

Ubezpieczyciele pytają zwykle o szkody do 7 lat wstecz. Zrobienie dwuletniej przerwy w ubezpieczeniu nie sprawi więc, że ta historia zostanie skasowana. A nie kupując ubezpieczenia, mąż nie będzie budował nowej dobrej historii ubezpieczenia.

2018-02-10 12:32

Nikodem37.47.x.x

A co jesli jestem mlodym kierowcą, nie mam znizek i niedawno wydarzyła się kolizja. Jak zmieni się wówczas ubezpieczenie?

2018-02-12 08:32

Ubea.pl81.190.x.x

Niestety musi Pan liczyć się z wyraźną podwyżką OC. Ubezpieczyciel ma teraz dwa powody do podwyżki ubezpieczenia: krótka historia za kółkiem i szkoda. Każde towarzystwo stosuje jednak nieco inny system zwyżek, dlatego najlepiej sprawdzić w kalkulatorze OC https://kalkulator.ubea.pl, która firma potraktuje Pana najłagodniej. Wykonanie kalkulacji jest darmowe. Jeśli będzie chciał Pan jeszcze obniżyć składkę, warto zastanowić się, czy wśród Pana bliskich nie ma jakiegoś doświadczonego kierowcy, który zgodziłby się na współwłasność pojazdu.

2017-12-17 18:53

Józef Rejentiuk46.77.x.x

Proszę wyjasnić ile lat pobierane są składki po dwóch kolizjach w jednym roku.

2017-12-17 19:07

Józef Rejentiuk46.77.x.x

Jestem ubezpieczony wHDI i wyliczono mi 596 zl.za kwartał czy to jest zgodne po dwuch niewielkich stłuczkach w ciągu jednego roku co daje rocznie 2500 zł.

2017-12-18 08:30

Ubea.pl81.190.x.x

Każdy ubezpieczyciel stosuje nieco inną tabelę zniżek i zwyżek, jednak zazwyczaj towarzystwa zwracają uwagę na historię OC w ostatnich 7 latach. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że inny ubezpieczyciel wyliczy Panu nieco niższą składkę, dlatego najlepiej sprawdzić na kalkulatorze OC, co zaproponują Panu inne firmy: https://kalkulator.ubea.pl

2018-04-10 18:35

hty5r95.129.x.x

Trochę dużo, ale dwa piwa i jest ok.