Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Ubezpieczenie na życie w Aviva

Data publikacji: 2014-12-17

Szukasz atrakcyjnego ubezpieczenia na życie dla siebie i swojej rodziny. Warto sprawdzić co ma do zaoferowania Aviva - firma która wyrosła w Polsce na ubezpieczeniach życiowych.

Kolejną firmą, jaką rozpatrujemy w naszym cyklu o ubezpieczeniach na życie jest Aviva. Pomijając polisy stricte inwestycyjne, ma ona w swojej ofercie dwa produkty, które prezentujemy poniżej. Warto zwrócić uwagę, że zostały one zaprojektowane pod kątem osób w średnim wieku, które chcą zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich. Podstawowy wariant jest dostępny dopiero powyżej 40-go roku życia. A przecież przezorność powinna być ponadczasowa…

Oferta ubezpieczenia na życie Aviva

Przyjrzyjmy się jednak szczegółom obydwu polis, by móc ocenić, co tak naprawdę mają do zaoferowania:

Ojciec z dziećmi na spacerze 1) Dla Najbliższych

2) Opiekun VIP

Ogólne zasady ubezpieczenia na życie Aviva

1) Dla Najbliższych

 • brak konieczności wykonania badań lekarskich i odpowiedzi na pytania o stan zdrowia
 • można zawrzeć umowę na cudzy rachunek, ale tylko u agenta (przez telefon i internet można ubezpieczyć wyłącznie siebie)

2) Opiekun VIP

 • konieczne jest udzielenie towarzystwu ubezpieczeniowemu pełnomocnictwa do wglądu w dane medyczne ubezpieczonych (z wyjątkiem badań genetycznych)
 • ubezpieczyciel może (na swój koszt) zażądać poddania się badaniom lekarskim i diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych oraz udostępnienia wszelkiej dokumentacji medycznej niezbędnej do oceny ryzyka

##Opłacanie składki## 1) Dla Najbliższych

 • składka w stałej wysokości
 • brak konieczności opłacania składek po 85-tym roku życia (suma ubezpieczenia również pozostaje na niezmiennym poziomie)

2) Opiekun VIP

 • ochrona ubezpieczeniowa zaczyna obowiązywać - poza dopełnieniem formalności - gdy zostaną uiszczone:
  • dwie pierwsze składki z tytułu ubezpieczenia każdego z uczestników – przy miesięcznej częstotliwości opłacania składek
  • pierwsza składka z tytułu ubezpieczenia każdego z uczestników – przy innej częstotliwości opłacania składek
 • składka może być opłacana z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną

Porównanie składek na ubezpieczenie na życie znajdziesz w naszym kalkulatorze ubezpieczeń życiowych

Zakres ochrony ubezpieczenia na życie Aviva

 • śmierć ubezpieczonego
 • ochrona rozpoczyna się z dniem wskazanym w polisie (nie wcześniej niż na następny dzień po opłaceniu pierwszej składki)

1) Dla Najbliższych

 • przystąpić do ubezpieczenia można w wieku od 40 do 76 lat
 • do dwóch lat od podpisania umowy ubezpieczona jest śmierć wyłącznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku (jeśli przyczyny były inne, ubezpieczyciel jedynie zwraca sumę wpłaconych składek); powyżej dwóch lat niezależnie od przyczyny śmierci wypłacana jest cała suma ubezpieczenia (powiększona o ewentualne premie)

2) Opiekun VIP

 • ochroną można objąć współmałżonka, o ile jest aktywny zawodowo – wygasa ona jednak w przypadku ustania stosunku prawnego, np. rozwodu
 • ochrona ubezpieczeniowa wygasa, gdy uczestnik ukończy 65 lat (wyjątkiem od dwóch powyższych sytuacji jest polisa rozszerzona o klauzulę kapitałową – ubezpieczenie jest wtedy przekształcane na bezskładkowe, a wartość rachunku jest wypłacana uposażonym po śmierci ubezpieczonego; pobierana jest opłata za prowadzenie rachunku)
 • sumę ubezpieczenia i zakres ochrony można zmienić (może to zrobić również ubezpieczyciel w każdą rocznicę podpisania umowy)
 • możliwość rozszerzenia o 10 ubezpieczeń dodatkowych chroniących przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania czy leczenia szpitalnego
 • możliwość dodatkowej tzw. klauzuli kapitałowej – opcjonalna funkcja inwestycyjna; ubezpieczony ma prawo wyboru funduszy, w których będą „pracowały” pieniądze (13 funduszy kapitałowych)

Wysokość świadczeń ubezpieczenia na życie Aviva

1) Dla Najbliższych

 • co 5 lat suma ubezpieczenia jest podwyższana o 10% (nie wpływa to na wysokość składki) – tzw. premia
 • wypłata świadczenia w ciągu 48 godzin w przypadku dostarczenia niezbędnych dokumentów mailem lub faksem i braku konieczności dodatkowego wyjaśnienia przyczyn zdarzenia; w innym przypadku wypłata następuje do 14 dni od momentu zawiadomienia ubezpieczyciela
 • warianty sumy ubezpieczenia:
  • 5 tys. zł, 10 tys. zł lub 15 tys. zł – przy zakupie przez telefon
  • 5 tys. zł, 10 tys. zł, 20 tys. zł lub 30 tys. zł – przy zakupie u doradcy Avivy (nie można zmienić sumy ubezpieczenia, jest ona jedynie podwyższana co 5 lat o 10%)

2) Opiekun VIP

 • suma ubezpieczenia od 300 tys. zł
 • świadczenie wypłacane jest do 30 dni od momentu zgłoszenia zdarzenia (jeśli nie wystąpiły żadne niejasności utrudniające ustalenie przebiegu zajścia)

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia na życie Aviva

 • samobójstwo lub pośredni rezultat próby samobójczej w ciągu pierwszych dwóch lat od podpisania umowy (w przypadku wariantu Opiekun VIP – w ciągu pierwszych 20 miesięcy)
 • działania wojenne, zbrojne lub zamieszki
 • bezpośredni lub pośredni rezultat świadomego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy (z wyjątkiem czynności służbowych, wyższej konieczności lub obrony koniecznej)
 • umyślne podanie nieprawdziwych informacji o czynnikach, które ostatecznie miały wpływ na śmierć ubezpieczonego (dotyczy pierwszych 3 lat od podpisania umowy)

Podsumowanie

Potencjalnemu klientowi ciężko będzie podjąć decyzję. Opcja Dla Najbliższych to ubezpieczenie dla osób mniej wymagających lub o słabszym stanie zdrowia. Ubezpieczyciel nie wymaga badań lekarskich, polisę można kupić również zdalnie, a ochrona nie wygasa po osiągnięciu przez ubezpieczonego konkretnego wieku. Co więcej – obowiązuje do końca życia, a po 85 urodzinach nie trzeba już płacić składek. Minusem są konkretne widełki ograniczające wiek dla podpisania umowy i stosunkowo niskie świadczenia – od 5 tys. do 30 tys. zł. Z kolei Opiekun VIP „może więcej”: suma ubezpieczenia zaczyna się od 300 tys. zł, nie ma określonego minimalnego wieku dla podpisania umowy, a dzięki dodatkowym opcjom można dopasować zakres ochrony do własnych potrzeb (nawet tych inwestycyjnych). Nie można go jednak kupić zdalnie, umowa wygasa po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku 65 lat, a ubezpieczyciel ma prawo prześwietlić nasz stan zdrowia na wylot. Ostatecznie jednak w większości przypadków czynnikiem decydującym będzie koszt polisy. To, co szyte na miarę, nigdy nie jest tanie.

Inne oferty ubezpieczeń na życie

Tagi:

Komentarze