Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie na życie w Aviva

Ubezpieczenie na życie w Aviva

Data aktualizacji: 2021-09-13
Szukasz atrakcyjnego ubezpieczenia na życie dla siebie i swojej rodziny. Warto sprawdzić co ma do zaoferowania Aviva - firma która wyrosła w Polsce na ubezpieczeniach życiowych.

Kolejną firmą, jaką rozpatrujemy w naszym cyklu o ubezpieczeniach na życie jest Aviva. Pomijając polisy stricte inwestycyjne, ma ona w swojej ofercie dwa produkty, które prezentujemy poniżej. Warto zwrócić uwagę, że zostały one zaprojektowane pod kątem osób w średnim wieku, które chcą zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich. Podstawowy wariant jest dostępny dopiero powyżej 40-go roku życia. A przecież przezorność powinna być ponadczasowa…

Spis treści:

 1. Oferta ubezpieczenia na życie Aviva
 2. Ogólne zasady ubezpieczenia na życie Aviva
 3. Zakres ochrony ubezpieczenia na życie Aviva
 4. Wysokość świadczeń ubezpieczenia na życie Aviva
 5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia na życie Aviva
 6. Podsumowanie

Oferta ubezpieczenia na życie Aviva

Przyjrzyjmy się jednak szczegółom obydwu polis, by móc ocenić, co tak naprawdę mają do zaoferowania:

Ojciec z dziećmi na spacerze 1) Dla Najbliższych

2) Opiekun VIP

Ogólne zasady ubezpieczenia na życie Aviva

1) Dla Najbliższych

 • brak konieczności wykonania badań lekarskich i odpowiedzi na pytania o stan zdrowia
 • można zawrzeć umowę na cudzy rachunek, ale tylko u agenta (przez telefon i internet można ubezpieczyć wyłącznie siebie)

2) Opiekun VIP

 • konieczne jest udzielenie towarzystwu ubezpieczeniowemu pełnomocnictwa do wglądu w dane medyczne ubezpieczonych (z wyjątkiem badań genetycznych)
 • ubezpieczyciel może (na swój koszt) zażądać poddania się badaniom lekarskim i diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych oraz udostępnienia wszelkiej dokumentacji medycznej niezbędnej do oceny ryzyka

##Opłacanie składki## 1) Dla Najbliższych

 • składka w stałej wysokości
 • brak konieczności opłacania składek po 85-tym roku życia (suma ubezpieczenia również pozostaje na niezmiennym poziomie)

2) Opiekun VIP

 • ochrona ubezpieczeniowa zaczyna obowiązywać - poza dopełnieniem formalności - gdy zostaną uiszczone:
  • dwie pierwsze składki z tytułu ubezpieczenia każdego z uczestników – przy miesięcznej częstotliwości opłacania składek
  • pierwsza składka z tytułu ubezpieczenia każdego z uczestników – przy innej częstotliwości opłacania składek
 • składka może być opłacana z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną

Porównanie składek na ubezpieczenie na życie znajdziesz w naszym kalkulatorze ubezpieczeń życiowych

Zakres ochrony ubezpieczenia na życie Aviva

 • śmierć ubezpieczonego
 • ochrona rozpoczyna się z dniem wskazanym w polisie (nie wcześniej niż na następny dzień po opłaceniu pierwszej składki)

1) Dla Najbliższych

 • przystąpić do ubezpieczenia można w wieku od 40 do 76 lat
 • do dwóch lat od podpisania umowy ubezpieczona jest śmierć wyłącznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku (jeśli przyczyny były inne, ubezpieczyciel jedynie zwraca sumę wpłaconych składek); powyżej dwóch lat niezależnie od przyczyny śmierci wypłacana jest cała suma ubezpieczenia (powiększona o ewentualne premie)

2) Opiekun VIP

 • ochroną można objąć współmałżonka, o ile jest aktywny zawodowo – wygasa ona jednak w przypadku ustania stosunku prawnego, np. rozwodu
 • ochrona ubezpieczeniowa wygasa, gdy uczestnik ukończy 65 lat (wyjątkiem od dwóch powyższych sytuacji jest polisa rozszerzona o klauzulę kapitałową – ubezpieczenie jest wtedy przekształcane na bezskładkowe, a wartość rachunku jest wypłacana uposażonym po śmierci ubezpieczonego; pobierana jest opłata za prowadzenie rachunku)
 • sumę ubezpieczenia i zakres ochrony można zmienić (może to zrobić również ubezpieczyciel w każdą rocznicę podpisania umowy)
 • możliwość rozszerzenia o 10 ubezpieczeń dodatkowych chroniących przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania czy leczenia szpitalnego
 • możliwość dodatkowej tzw. klauzuli kapitałowej – opcjonalna funkcja inwestycyjna; ubezpieczony ma prawo wyboru funduszy, w których będą „pracowały” pieniądze (13 funduszy kapitałowych)

Wysokość świadczeń ubezpieczenia na życie Aviva

1) Dla Najbliższych

 • co 5 lat suma ubezpieczenia jest podwyższana o 10% (nie wpływa to na wysokość składki) – tzw. premia
 • wypłata świadczenia w ciągu 48 godzin w przypadku dostarczenia niezbędnych dokumentów mailem lub faksem i braku konieczności dodatkowego wyjaśnienia przyczyn zdarzenia; w innym przypadku wypłata następuje do 14 dni od momentu zawiadomienia ubezpieczyciela
 • warianty sumy ubezpieczenia:
  • 5 tys. zł, 10 tys. zł lub 15 tys. zł – przy zakupie przez telefon
  • 5 tys. zł, 10 tys. zł, 20 tys. zł lub 30 tys. zł – przy zakupie u doradcy Avivy (nie można zmienić sumy ubezpieczenia, jest ona jedynie podwyższana co 5 lat o 10%)

2) Opiekun VIP

 • suma ubezpieczenia od 300 tys. zł
 • świadczenie wypłacane jest do 30 dni od momentu zgłoszenia zdarzenia (jeśli nie wystąpiły żadne niejasności utrudniające ustalenie przebiegu zajścia)

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia na życie Aviva

 • samobójstwo lub pośredni rezultat próby samobójczej w ciągu pierwszych dwóch lat od podpisania umowy (w przypadku wariantu Opiekun VIP – w ciągu pierwszych 20 miesięcy)
 • działania wojenne, zbrojne lub zamieszki
 • bezpośredni lub pośredni rezultat świadomego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy (z wyjątkiem czynności służbowych, wyższej konieczności lub obrony koniecznej)
 • umyślne podanie nieprawdziwych informacji o czynnikach, które ostatecznie miały wpływ na śmierć ubezpieczonego (dotyczy pierwszych 3 lat od podpisania umowy)

Podsumowanie

Potencjalnemu klientowi ciężko będzie podjąć decyzję. Opcja Dla Najbliższych to ubezpieczenie dla osób mniej wymagających lub o słabszym stanie zdrowia. Ubezpieczyciel nie wymaga badań lekarskich, polisę można kupić również zdalnie, a ochrona nie wygasa po osiągnięciu przez ubezpieczonego konkretnego wieku. Co więcej – obowiązuje do końca życia, a po 85 urodzinach nie trzeba już płacić składek. Minusem są konkretne widełki ograniczające wiek dla podpisania umowy i stosunkowo niskie świadczenia – od 5 tys. do 30 tys. zł. Z kolei Opiekun VIP „może więcej”: suma ubezpieczenia zaczyna się od 300 tys. zł, nie ma określonego minimalnego wieku dla podpisania umowy, a dzięki dodatkowym opcjom można dopasować zakres ochrony do własnych potrzeb (nawet tych inwestycyjnych). Nie można go jednak kupić zdalnie, umowa wygasa po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku 65 lat, a ubezpieczyciel ma prawo prześwietlić nasz stan zdrowia na wylot. Ostatecznie jednak w większości przypadków czynnikiem decydującym będzie koszt polisy. To, co szyte na miarę, nigdy nie jest tanie.

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Windsurfing, kitesurfing i inne sporty wodne - jakie ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę?

Zakłady ubezpieczeń różnie traktują sporty wodne. Sprawdziliśmy, w których towarzystwach takie sporty jak np. windsurfing wymagają dopłaty do składki.

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2021-09-24

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dziecka. Czy warto je wykupić?

Stan polskiej publicznej służby zdrowia sprawia, że coraz więcej osób decyduje się kupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Czy warto kupić taką polisę dla swojego dziecka?

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2021-09-24

Długoterminowe ubezpieczenia na życie: ranking polis

Ubezpieczenie na życie jest jednym z najbardziej kompleksowych produktów wśród polis. Ostateczna wysokość składki jest uzależniona od wielu indywidualnych czynników, takich jak wiek oraz stan...

Czytaj więcej
Komentarze