Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie na życie pod choinkę

Ubezpieczenie na życie pod choinkę

Data publikacji: 2014-12-09
Ubezpieczenie na życie nie jest typowym prezentem. Osoby związane z branżą ubezpieczeniową potwierdzają jednak, że w okresie przedświątecznym wzrasta zainteresowanie jednym rodzajem polis - posagowych.

Ubezpieczenia posagowe chronią dzieci przed konsekwencjami śmierci rodziców i pozwalają na sfinansowanie startu w dorosłe życie. Polisy posagowe nie zastąpią typowych prezentów świątecznych. Mogą być jednak uzupełnieniem dla tradycyjnych podarunków.

Ubezpieczenie posagowe łączy ochronę oraz inwestycję

Ubezpieczenia posagowe nie są nowym produktem na polskim rynku. Takie polisy już 30 - 40 lat temu były oferowane przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Ich posiadacze nie zostali zabezpieczeni przed skutkami bardzo wysokiej inflacji. To sprawiło, że na początku lat 90-tych zgromadzone środki zupełnie się zdewaluowały. Po opisywanym wydarzeniu polisy posagowe zyskały niezbyt dobrą opinię.

Prezent pod choinkę W przypadku aktualnie oferowanych ubezpieczeń obawy o utratę środków nie są uzasadnione. Nowoczesne polisy nie mają nic wspólnego z wadliwymi produktami, które w latach 70-tych i 80-tych proponował państwowy monopolista. Obecnie ochrona klienta przed skutkami inflacji jest już czymś zupełnie oczywistym.

Bezpieczne polisy posagowe można znaleźć w ofercie czterech wiodących firm (patrz poniższa tabela). Opisywane produkty ubezpieczenia na życie łączą w sobie dwie funkcje: ochronną i oszczędnościowo - inwestycyjną. Pierwsza z tych funkcji jest realizowana po śmierci osoby ubezpieczonej (np. rodzica lub dziadka). W takiej sytuacji ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek płacenia składek. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej dziecko otrzyma przewidzianą sumę po osiągnięciu określonego wieku (od 18 lat do 25 - 26 lat). Świadczenie o ustalonej wartości zostanie wypłacone również wtedy, gdy ubezpieczony dożył do końca umowy i regularnie przekazywał składki.

Prócz długookresowej ochrony, która pochłania część wpłaconych środków, ubezpieczyciel realizuje również funkcję oszczędnościowo - inwestycyjną. W PZU środki są lokowane przy wykorzystaniu najbardziej bezpiecznych instrumentów finansowych (np. obligacji skarbowych). Klienci trzech innych ubezpieczycieli mają do wyboru oferty różnych funduszy inwestycyjnych. Wśród propozycji można znaleźć fundusze, które charakteryzują się niskim poziomem ryzyka finansowego (np. fundusze rynku pieniężnego). Niezależnie od wybranego sposobu lokowania środków zyski osiągnięte dzięki polisie posagowej podlegają zwolnieniu z podatku Belki.

Warto nadmienić, że ubezpieczyciele w ramach polis posagowych oferują również dodatkowe pakiety ochrony. Przykładem może być ubezpieczenie zapewniające wypłatę renty po śmierci rodzica. Takie wsparcie finansowe zabezpiecza sytuację finansową dziecka do momentu przekazania środków zagwarantowanych w ramach głównej umowy.

Wiodące firmy ubezpieczeniowe: prezentacja oferty polis posagowych

Nazwa ubezpieczyciela/Nazwa polisy Okres, na który jest podpisywana umowa Sposób lokowania środków Dodatkowe informacje
Allianz/Specjalnie dla dziecka Okres trwania umowy od 5 lat do momentu ukończenia przez ubezpieczonego 65 roku życia (dodatkowy limit trwania umowy: 25 lat). Umowa obowiązuje do ukończenia przez dziecko 26 roku życia Klient ma do wyboru 9 funduszy inwestycyjnych Firma może ubezpieczyć życie obojga rodziców
Aviva /Ubezpieczenie Absolwent Minimalny okres trwania umowy to 10 lat. Umowa obowiązuje do ukończenia przez dziecko 25 roku życia Klient ma do wyboru 14 funduszy inwestycyjnych Klient może wykupić ochronę od niezdolności do opłacania składki
PZU/Przyszłość Dziecka Okres trwania umowy od 5 lat do momentu ukończenia przez ubezpieczonego 75 roku życia (dodatkowy limit trwania umowy: 25 lat). Umowa obowiązuje do ukończenia przez dziecko 25 roku życia Środki są lokowane w sposób maksymalnie ograniczający ryzyko (lokaty, papiery skarbowe) Osoby, które ukończyły 55 lat muszą zapłacić składkę jednorazowo
Warta/Kolorowa Przyszłość Okres trwania umowy od 5 lat do momentu ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia. Umowa obowiązuje do ukończenia przez dziecko 25 roku życia Klient ma do wyboru ponad 40 funduszy inwestycyjnych W przypadku jednorazowej składki limit wieku klienta (na koniec umowy) jest podnoszony do 80 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ubea.pl i stron ubezpieczycieli

Zasady wykupu polisy na życie i podziału składki zasługują na uwagę

Ubezpieczenia posagowe są bardziej skomplikowane niż tradycyjne polisy na życie. Wiele osób tylko pozornie rozumie zasady funkcjonowania takich produktów. Dlatego przed zawarciem umowy trzeba dokładnie przestudiować Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Informacje zebrane po przeczytaniu tego dokumentu warto potwierdzić w rozmowie z pracownikiem firmy ubezpieczeniowej. Na szczególną uwagę zasługują kwestie związane z wcześniejszym wykupem ubezpieczenia i podziałem składki między ochronę oraz inwestycje.

Niezależnie od dalszych decyzji osoba zainteresowana ubezpieczeniem posagowym powinna uświadomić sobie, że ta polisa nie jest klasyczną inwestycją. Spora część wpłaconych środków stanowi wynagrodzenie za ochronę zapewnianą przez ubezpieczyciela. W tym kontekście warto pamiętać, że firma ubezpieczeniowa bierze na siebie ryzyko szybkiej śmierci klienta. W takiej sytuacji kwota zabezpieczająca przyszłość dziecka również musi zostać wypłacona.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-03-07

Darmowe OC - kto może na nie liczyć?

Niedawno pojawiły się informacje, że zakłady ubezpieczeniowe proponują bezpłatne ubezpieczenia graniczne dla Ukraińców. Wyjaśniamy na czym polega taka pomoc.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-04-24

Na których ubezpieczycieli rzadko się skarżymy?

Wiemy już, ile skarg na ubezpieczycieli Rzecznik Finansowy otrzymał w 2018 r. Warto porównać te wyniki z udziałem rynkowym poszczególnych zakładów ubezpieczeń.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Ubezpieczenie turystyczne na majówkę – ile kosztuje? Jak wybrać dobrą polisę?

Wybierasz się na majówkę za granicę, a nie masz jeszcze ubezpieczenia turystycznego? Nic straconego. Dzięki Internetowi wybór i zakup polisy zajmą Ci tylko kilka minut.

Czytaj więcej
Komentarze