Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie na życie PZU

Ubezpieczenie na życie PZU

Data aktualizacji: 2021-09-13
Pod lupę wzięliśmy ofertę największego polskiego ubezpieczyciela - PZU. Czy jego oferta ubezpieczenia na życie jest godna pozycji rynkowej PZU? Sprawdźmy.

Mówienie o konieczności posiadania ubezpieczenia na życie jest już traktowane jak truizm. Jednak przyznajmy szczerze – wiedza wiedzą, ale praktyka pokazuje, że zazwyczaj są ważniejsze wydatki. O ubezpieczeniu naszego zdrowia i życia myślimy w sytuacjach wyjątkowych, a wtedy może już być za późno. Zakup takiej polisy rozważają zazwyczaj osoby, które są jedynymi żywicielami rodziny lub wykonują zawód obarczony pewnym ryzykiem. Jednak tak naprawdę ubezpieczenie na życie powinien mieć każdy, komu zależy na bezpieczeństwie bliskich.
Rozpoczynamy cykl artykułów będący przeglądem aktualnych ofert większych ubezpieczycieli. Pod uwagę zostały wzięte podstawowe polisy na życie, wyłączając opcje grupowe, dodatkowe oraz inwestycyjne.

Spis treści

 1. Oferta PZU Życie
 2. Ogólne zasady PZU Życie
 3. Opłacanie składki PZU Życie
 4. Zakres ochrony PZU Życie
 5. Wysokość świadczeń PZU Życie
 6. Wyłączenia odpowiedzialności PZU Życie
 7. Podsumowanie

Oferta PZU Życie

PZU Życie ma w swojej ofercie dwie główne opcje ubezpieczenia na życie, które prezentujemy poniżej.

Mama z dzieckiem na plaży 1) Ochrona Życia - dla osób, które poszukują ochrony dożywotniej.

2) Twoja Ochrona - dla osób, które szukają ochrony na określony okres czasu (np. na czas spłaty kredytu).

Obydwa warianty ochrony obowiązują na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Ogólne zasady PZU Życie

 • możliwość podwyższania sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacji (zniwelowanie wpływu inflacji na rzeczywistą wartość świadczenia)
 • ubezpieczenie można zawrzeć na cudzy rachunek
 • ochrona tymczasowa obowiązuje już na drugi dzień od podpisania umowy aż do określonego w niej początku obowiązywania polisy (nie dłużej niż 90 dni) lub do momentu ewentualnego odrzucenia wniosku; opłata za ochronę tymczasową jest zaliczana na poczet pierwszej składki głównego ubezpieczenia
 • PZU pokrywa koszty zleconych przez siebie badań lekarskich i ocen ryzyka

Opłacanie składki PZU Życie

 • składka musi być opłacona z góry w pełnej ustalonej kwocie (częstotliwość i termin opłacania ustalane są w umowie ubezpieczenia)

Dodatkowo w wariancie Ochrona Życia:

 • składki opłaca się przez określony czas, ale ubezpieczenie działa do końca życia
 • istnieje możliwość jednoczesnego opłacenia wszystkich składek
 • obowiązek opłacania składek ustaje:
  • z chwilą opłacenia wszystkich składek jednorazowo
  • z końcem obowiązywania danej składki, jeśli ubezpieczony zmarł
  • po zamianie na ubezpieczenie bezskładkowe (działanie nieodwracalne, wpływa na obniżenie świadczenia)
  • w rocznicę umowy przypadającą:
W roku ukończenia Gdy wiek na początku polisy wynosił
65 roku życia poniżej 45 lat
70 roku życia 46-55 lat
75 roku życia 56-60 lat
80 roku życia 61-65 lat
 • jeżeli ubezpieczony w chwili zawarcia umowy miał 66 lat lub więcej, obowiązek opłacania składek trwa 10 kolejnych lat

Porównywarkę ubezpieczeń na życie znajdziesz w naszym kalkulatorze ubezpieczeń życiowych

Zakres ochrony PZU Życie

 • śmierć ubezpieczonego

1) W wariancie Ochrona Życia

 • ochroną może zostać objęta osoba w wieku od 13-go do 80-go roku życia
 • umowa jest zawierana na czas nieokreślony
 • umowę można wypowiedzieć w każdym momencie (z 30-dniowym okresem wypowiedzenia dla osób indywidualnych oraz 7-dniowym dla przedsiębiorców); w przypadku pierwszych dwóch lat ubezpieczyciel nie zwraca żadnych kwot, a powyżej 2 lat – odpowiednią wartość wykupu

2) W wariancie Twoja Ochrona:

 • umowa może być zawarta na okres od 5 do 30 lat (nie dłużej jednak niż do ukończenia przez ubezpieczonego 70 lat)
 • ochroną może zostać objęta osoba w wieku od 18-go do 65-go roku życia

Zakres ochrony można odpłatnie zwiększyć, by objęła:

 • leczenie szpitalne
 • ciężkie choroby
 • operacje chirurgiczne
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku (w tym komunikacyjnego)
 • złamanie kości lub inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

Wysokość świadczeń PZU Życie

 • wysokość aktualnej sumy ubezpieczenia i składki ustalana jest co roku w oparciu o wskaźnik indeksacji
 • po ustaniu obowiązku opłacania składek (w wariancie Ochrona Życia) suma ubezpieczenia jest podwyższana co roku o maksymalny wskaźnik indeksacji

Wyłączenia odpowiedzialności PZU Życie

 • łączne spełnienie warunków:
  • celowe podanie we wniosku nieprawdziwych danych, które wpływały na ocenę ryzyka
  • śmierć ubezpieczonego nastąpiła w okresie 3 lat od zawarcia umowy
  • przyczyną zdarzenia były okoliczności zatajone lub nieprawdziwe
 • umyślne zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji
 • samobójstwo ubezpieczonego w przeciągu 2 lat od zawarcia umowy (dla wariantu Twoja Ochrona: w przypadku opłacenia wszystkich składek jednorazowo z góry, w powyższych sytuacjach wypłacana jest wartość wykupu)
 • działania wojenne, czynny udział w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych
 • umyślne popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa (dla wariantu Twoja Ochrona: w dwóch powyższych sytuacjach: przed upływem dwóch lat – zwrot składki w przypadku okresowego opłacania lub zwrot wartości wykupu w przypadku jednorazowego opłacenia składek; po upływie dwóch lat – wypłata wartości wykupu)
 • świadczenie nie przysługuje osobie, która przyczyniła się do śmierci ubezpieczonego

Podsumowanie

Jak można łatwo zauważyć na podstawie powyższej analizy, obydwa warianty różnią się nie tylko czasem opłacania składek i długością ochrony ubezpieczeniowej, ale również zakresem wiekowym ubezpieczonych. Ochrona Życia, jako wariant długoterminowy pozwala na pełniejsze zabezpieczenie osób dużo młodszych i starszych niż Twoja Ochrona, przewidziana głównie jako zaplecze na czas spłaty zobowiązań finansowych. Niezależnie od wybranego wariantu wysokość składki określa się biorąc pod uwagę: częstotliwość opłacania składek, wiek polisowy na początku ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, wysokość sumy ubezpieczenia i wyniki oceny ryzyka. W ostatecznym rozrachunku Ochrona Życia może się okazać dużo większym wydatkiem, niż względnie krótkoterminowa Twoja Ochrona. Stanowi ona jednak budowane po kawałku zaplecze na całą dalszą przyszłość.

Podobne artykuły
zycie
Ubezpieczenie na życie
2020-10-01

Ubezpieczenia na życie WARTA i PZU - porównanie

Firmy Warta oraz PZU mają mocną pozycję również na rynku ubezpieczeń „życiowych”. Postanowiliśmy wziąć pod lupę ubezpieczenia na życie oferowane przez tych rynkowych liderów.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Windsurfing, kitesurfing i inne sporty wodne - jakie ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę?

Zakłady ubezpieczeń różnie traktują sporty wodne. Sprawdziliśmy, w których towarzystwach takie sporty jak np. windsurfing wymagają dopłaty do składki.

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2020-10-05

Ubezpieczenie na życie bez karencji – czy to możliwe?

Nieupłynięcie okresu karencji jest jednym z częstszych powodów odmowy wypłaty świadczenia w przypadku ubezpieczeń na życie i zdrowotnych. Dlaczego ubezpieczyciele stosują karencję? Czy można...

Czytaj więcej
Komentarze
Ewa
2018-12-28 17:36
IP: 188.147.x.x
W styczniu mam mieć robiona operacje na kręgosłup dysk l 1 S5.place 50 zł. Miesięcznie.czy należy mi się odszkodowanie z PZU
odpowiedz
Ubea.pl
2019-01-02 09:04
IP: 81.190.x.x
Wszystko zależy od dokładnych warunków Pani ubezpieczenia. Proszę spojrzeć w Ogólne Warunki Ubezpieczenia (szczególnie w zakres ochrony) i sprawdzić, czy jest tam mowa o odszkodowaniu za operację / pobyt w szpitalu.
odpowiedz