Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenia na życie WARTA i PZU - porównanie

Data publikacji: 2019-10-02

Firmy Warta oraz PZU mają mocną pozycję również na rynku ubezpieczeń „życiowych”. Postanowiliśmy wziąć pod lupę ubezpieczenia na życie oferowane przez tych rynkowych liderów.

Mijają kolejne lata na polskim rynku ubezpieczeniowym, a jedna kwestia nie ulega zmianie. Chodzi o duże znaczenie dwóch liderów rynkowych, czyli firm Warta oraz PZU. Wspomniani ubezpieczyciele, pomimo działań konkurentów, wciąż utrzymują najwyższy łączny przypis składki przez swoje spółki prowadzające działalność w dziale I ubezpieczeń (polisy na życie) oraz dziale II (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe ubezpieczenia osobowe).

Jeżeli chodzi o polisy na życie, to zdecydowanym liderem rynkowym jest firma z Grupy PZU (PZU Życie). Dane Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że od stycznia do czerwca 2019 r. spółka PZU Życie miała udział w rynku polis na życie wynoszący aż 40,2%.

Warto sprawdzić, czy oferta Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta (TUnŻ Warta) była konkurencyjna względem propozycji rynkowego lidera.

Firma PZU może zaoferować trzy polisy na życie

Ubezpieczenie na życie daje bezpieczeństwo rodzinie Naszą analizę ubezpieczeń na życie warto rozpocząć od oferty spółki PZU Życie. Tak jak już wspomnieliśmy jest ona rynkowym liderem. Jak przystało na krajowego potentata PZU Życie posiada bogatą ofertę polis z działu I. Jeżeli chodzi o typowe ubezpieczenia na życie z PZU, to ich wybór jest następujący (według stanu z końca września 2019 r.):

 • PZU Ochrona Każdego Dnia (Ochrona życia - ubezpieczenie terminowe)
 • PZU Wsparcie Najbliższych (Ochrona na całe życie)
 • PZU Spokój na Każdy Dzień (Ochrona życia - ubezpieczenie na określony czas wynoszący od 5 lat do 30 lat)

PZU Życie proponuje oczywiście również inne polisy z działu pierwszego (np. ubezpieczenia na dożycie z funkcją oszczędnościową i ubezpieczenia posagowe).

Ochrona z PZU może być niezależna od składki

Pierwsze z wymienionych powyżej ubezpieczeń (PZU Ochrona Każdego Dnia) to typowa polisa na życie, która zapewnia zwolnienie wypłat z podatku od spadków i darowizn.

Warto dodać, że ubezpieczenie PZU Ochrona Każdego Dnia obejmuje osoby w wieku 18 - 65 lat. W zależności od decyzji klienta umowa ubezpieczenia trwa od 5 do 30 lat. Umowa będzie jednak aktywna najpóźniej do roku, w którym klient ukończył 70 lat - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jeżeli natomiast chodzi o ubezpieczenie PZU Wsparcie Najbliższych to jego ważną cechą (oprócz wspomnianego wcześniej zwolnienia podatkowego) jest ochrona ubezpieczeniowa trwająca przez całe życie. Można nią objąć nawet osoby w wieku 80 lat. Taka ochrona oferowana w ramach polisy PZU Wsparcie Najbliższych trwa nawet po zakończeniu okresu opłacania składek.

Co ważne, klient może zmienić częstotliwość płacenia składek albo nawet zamienić polisę PZU Wsparcie Najbliższych w ubezpieczenie bezskładkowe - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź nasze porównanie ofert ubezpieczeń OC PZU i AXA

Co wyróżnia ubezpieczenie PZU Spokój na Każdy Dzień?

Ubezpieczenie PZU Spokój na Każdy Dzień wyróżnia się nie tylko określonym czasem trwania umowy (od 5 do 30 lat). Wspomniana polisa cechuje się także niezmienną składką, która może wynosić nawet tylko 1 zł dziennie.

Osoba wybierająca wyższą sumę ubezpieczenia nie będzie mogła oczywiście liczyć na składkę wynoszącą tylko 365 zł rocznie. Warto zaznaczyć, że ochrona w ramach opisywanej polisy trwa nawet do 70 roku życia klienta - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Warta proponuje dwa pakiety „życiowe”

Po sprawdzeniu „życiowej” oferty drugiego z opisywanych zakładów ubezpieczeń (Warty) okazuje się, że jego klienci będą mieli do wyboru dwie typowe polisy na życie. Mowa o ubezpieczeniach sprzedawanych pod nazwami:

 • „Dla Ciebie i Rodziny”
 • „Warta Ochrona”.

Pierwsza z wymienionych polis pełni funkcję typowo ochronną i gwarantuje wypłatę środków w razie wypadku, choroby lub śmierci osoby ubezpieczonej. Dokładny zakres ochrony zależy jednak od wybranego wariantu.

Warto podkreślić, że niezależnie od wariantu ubezpieczenie Dla Ciebie i Rodziny zawiera komponent zdrowotny. Mowa o pakiecie medycznym, który zapewnia między innymi:

 • możliwość skorzystania z pomocy lekarza - specjalisty,
 • wizytę pielęgniarki,
 • opiekę domową po hospitalizacji
 • wizytę położnej po porodzie.

Charakterystycznym elementem opisywanej polisy jest wypłata świadczeń w razie zdarzeń, które dotychczas były uwzględniane głównie przez polisy grupowe (np. urodzenia się dziecka albo śmierci rodziców/teściów) - wymienia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, jak działa grupowe ubezpieczenie na życie

Co wyróżnia ubezpieczenie Warta Ochrona?

Ciekawie przedstawia się także ubezpieczenie Warta Ochrona. TUnŻ Warta wyjaśnia, że ta polisa jest kompleksowym ubezpieczeniem życia oraz zdrowia całej rodziny. Charakterystycznym elementem polisy Warta Ochrona wydaje się wypłata ustalonej kwoty (nawet 600 000 zł) w razie poważnej choroby klienta (np. nowotworu, zawału serca albo udaru mózgu).

Osoba doświadczająca nagłych problemów ze zdrowiem może również skorzystać z usług zapewnianych przez assistance medyczny. Przykład stanowi wizyta lekarza, opieka pielęgniarki oraz transport medyczny.

Warto także podkreślić, że osobne pakiety ochrony w ramach opisywanego ubezpieczenia mogą dotyczyć każdego członka najbliższej rodziny. Co ważne, ubezpieczenie Warta Ochrona jest dostępne bez konieczności wykonywania badań medycznych - zaznacza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Eksperci Ubea.pl zwracają uwagę, że spory nacisk na ochronę zdrowia jest tym elementem, który najbardziej odróżnia „życiową” ofertę Warty od propozycji PZU.

Osoba szukająca typowego ubezpieczenia na życie wybierze raczej ofertę PZU - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Tagi:

Komentarze