Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Ubezpieczenie domu w budowie w kredycie

Data publikacji: 2015-01-21

Nie wszystkie osoby planujące zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiedzą, że ubezpieczenie nowego mieszkania lub domu jest wymagane jeszcze przed ukończeniem prac budowlanych. Już niebawem kredytobiorcy będą mogli samodzielnie wybrać firmę, która ubezpieczy ich powstające lokum

W Polsce ubezpieczenia mieszkaniowe wciąż nie są zbyt popularne. Sprzedaż takich polis wzrasta głównie ze względu na wymagania banków.

Ubezpieczyciele proponują nie tylko grupowe polisy

Zakłady ubezpieczeniowe blisko współpracują z kredytodawcami w ramach tzw. bancassurance. Dlatego osoby zaciągające kredyt hipoteczny podczas wizyty w banku mogą ubezpieczyć powstający dom lub mieszkanie. Kredytobiorca niekiedy ma możliwość wyboru ubezpieczyciela, który nie współpracuje z danym bankiem. Dlatego towarzystwa prócz grupowych polis proponują indywidualne ubezpieczenia budowanych domów i mieszkań. Informacje na temat pięciu takich produktów znajdują się w poniższej tabeli.

Porównywane ubezpieczenia zapewniają dość zbliżoną ochronę. W ramach podstawowej oferty klient może zabezpieczyć powstające lokum przed skutkami zdarzeń losowych (np. pożaru lub uderzenia pioruna). Najszerszym zakresem ochrony cechują się polisy proponowane przez PZU i Wartę. Wspomniani ubezpieczyciele prócz budowanych domów i lokali dodatkowo chronią również zgromadzone materiały budowlane (patrz poniżej).

Zobacz, jak ubezpieczyć dom przed skutkami żywiołów

Polisy indywidualne są nieco droższe od swoich grupowych odpowiedników. Mimo tego osoba kupująca ubezpieczenie domu lub mieszkania w budowie, nie musi obawiać się bardzo wysokich kosztów. Przykładowo, w Warcie roczna ochrona budowanego lokalu o wartości 300 000 zł i powierzchni 50 mkw. kosztuje 210 zł (bez dodatkowych opcji).

Indywidualne polisy, które chronią powstające lokum już niebawem powinny zyskać większą popularność. Przyczynią się do tego zapisy Rekomendacji U. Wspomniany pakiet zaleceń KNF-u ułatwia kredytobiorcom wybór alternatywnych ubezpieczeń. Od końca marca b.r. banki nie będą już mogły łatwo zmusić klienta do zakupu polisy oferowanej przez współpracującego ubezpieczyciela. Rekomendacja U wywoła też inne zmiany. Jej zapisy zniechęcają banki do sprzedaży ubezpieczeń grupowych. W związku z tym kredytodawcy na pewno zaoferują więcej polis indywidualnych (również mieszkaniowych).

Oferty wiodących ubezpieczycieli chroniące dom lub mieszkanie w budowie

Nazwa ubezpieczyciela Zakres ubezpieczenia Dodatkowe informacje
Allianz Direct Ochrona ścian, tynków, stropów, schodów, tarasów, loggii oraz instalacji powstającego lokalu przed skutkami pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, silnego wiatru i gradu. Polisa dostępna przez Internet. Stawka jest ustalana na podstawie kosztorysowej wartości lokalu w budowie. Roczny koszt najtańszego ubezpieczenia powstającego lokalu o wartości 300 000 zł i powierzchni 50 mkw. to 224 zł*.
AVIVA Ochrona mieszkań i domów jednorodzinnych wraz ze stałymi elementami od skutków pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, silnego wiatru lub uderzenia pojazdu lądowego. Za dopłatą ochronę można rozszerzyć na sprzęt budowlany oraz pozostałe elementy posesji (np. garaże i budynki gospodarcze). Ubezpieczyciel oferuje także możliwość ochrony domu lub lokalu przed skutkami zalania.
ERGO Hestia Ochrona domów jednorodzinnych wraz ze stałymi elementami od skutków pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, spływu wód po zboczach, gradu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny oraz katastrofy budowlanej. Za dopłatą ochronę można rozszerzyć na mienie ruchome oraz pozostałe elementy posesji (np. garaże i budynki gospodarcze). Ubezpieczyciel oferuje także możliwość ochrony domu przed skutkami powodzi.
PZU Ochrona mieszkań i domów jednorodzinnych wraz z materiałami budowlanymi od skutków pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, silnego wiatru, uderzenia pojazdu lądowego, przepięcia oraz wielu innych ryzyk. Ubezpieczyciel oferuje także możliwość ochrony domu lub lokalu przed skutkami zalania.
Warta Direct Ochrona mieszkań i domów jednorodzinnych przed zdarzeniami losowymi (formuła all – risk). W przypadku powstających domów ochrona obejmuje też ogrodzenie i zgromadzone materiały budowlane. Polisa dostępna przez Internet. Roczny koszt najtańszego ubezpieczenia powstającego lokalu o wartości 300 000 zł i powierzchni 50 mkw. to 210 zł*.

*- Uwzględniono koszt rocznej polisy z cesją na bank i brakiem zniżek dla stałych klientów. Ochrona ubezpieczeniowa ma obowiązywać od 1 lutego 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ubea.pl

Uwaga: kredytowa polisa chroni tylko interesy banku

Wszystkie osoby, które w ramach kredytu hipotecznego ubezpieczają powstające lokum, są zobowiązane do wykonania cesji praw z polisy na bank. Taki obowiązek ma bardzo ważne konsekwencje. Kredytobiorca powinien zdawać sobie sprawę, że po wykonaniu cesji kupione ubezpieczenie chroni tylko interes banku. Kredytodawca otrzyma odszkodowanie, jeżeli jakieś zdarzenie (np. pożar) zmniejszy wartość budowanego lokum.

Obowiązek wykupienia polisy mieszkaniowej nie wygasa po sfinalizowaniu budowy domu lub lokalu. Osoba zaciągająca kredyt hipoteczny, do zakończenia okresu spłaty musi zapewnić ochronę ubezpieczeniową z cesją na bank. Warto pamiętać o faktycznych kosztach tego obowiązku przed pożyczeniem środków na 25 lub 30 lat.

Tagi:

Komentarze