Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Ubezpieczenia Aviva notują szybszy wzrost niż konkurencja

Data publikacji: 2011-03-08

Aviva w podsumowaniu działalności w 2010 roku raportuje o zwiększeniu udziałów w rynku ubezpieczeń na życie i majątkowych, wyższych wypłatach świadczenia dla klientów, a także coraz bliższym progiem rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych i platformy direct.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

W ubiegłym roku Aviva wypłaciła klientom ponad 56 tys. świadczeń z indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie na łączną kwotę blisko 205 mln zł. Rekordowe świadczenie po śmierci osoby ubezpieczonej wyniosło 2,7 mln zł z kilku polis. Najwyższe świadczenie z umowy dodatkowej to ponad 500 tys. zł z tytułu kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku. "Wypłaty pomagają ubezpieczonym i ich najbliższym w razie śmierci, wypadku, choroby lub niezdolności do pracy. Wymiernym efektem naszych starań nad doskonaleniem obsługi klientów jest fakt, że 80 proc. wypłat z ubezpieczeń na życie realizujemy w ciągu 6 dni od zgłoszenia" – podkreśla Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce.

Konkurencja Potwierdzeniem najwyższych standardów w zakresie kontaktów z klientami była nagroda od Rzecznika Ubezpieczonych „za zasługi dla konsumentów ubezpieczeniowych” dla Avivy w kategorii ubezpieczeń na życie. Nagroda została przyznana po raz pierwszy z okazji 15-lecia działalności Rzecznika. "Jest tym cenniejsza, że przyznała ją instytucja reprezentująca interesy klientów" – podkreśla Maciej Jankowski.

W 2010 roku Aviva umocniła pozycję na rynku ubezpieczeń na życie, zwiększając składkę brutto o 14 proc. do poziomu ponad 1,9 mld zł. Wzrost był znacznie wyższy niż przeciętna dynamika rynku, która po trzech kwartałach 2010 roku wyniosła 4,1 proc. "Zwiększyliśmy składkę z indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych, nie oferując polisolokat. Wiele innych firm poszło w nasze ślady i wycofało się z oferowania polisolokat, co przywraca czytelność udziałów w rynku" – mówi Maciej Jankowski. Wyższe były wpływy z ubezpieczeń ze składką regularną, a w IV kwartale 2010 roku wzrosło również zainteresowanie polisami inwestycyjnymi. Aviva rozszerzyła też ofertę ubezpieczeń zdrowotnych o Pakiet Medyczny Bądź Zdrów, umożliwiający dostęp do lekarzy specjalistów i diagnostyki w sieci prywatnych przychodni.

Bardzo dobre wyniki finansowe potwierdzają silną pozycję rynkową i kapitałową, co szczególnie istotne, gdy branża przygotowuje się do wejścia w życie wymogów kapitałowych Solvency II. Innym miernikiem pozycji Avivy na rynku jest pierwsze miejsce pod względem wartości środków klientów zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

W trudnym roku dla branży ubezpieczeń majątkowych Aviva zwiększyła udział w rynku. Składka brutto wzrosła o 29 proc. do 259 mln zł dzięki wzrostowi sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych i ubezpieczeń dla firm.

Składka brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych, sprzedawanych głównie przez telefon i internet, wzrosła z 86,5 mln zł w 2009 roku do 145,9 mln zł w 2010, czyli o blisko 70 proc. "Znacznie poprawiliśmy wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych. Jesteśmy coraz bliżej progu rentowności tej linii biznesowej i platformy direct, w którą sporo inwestujemy w ostatnich latach. Przez telefon i internet, obok polis komunikacyjnych, sprzedajemy również ubezpieczenia mieszkaniowe i turystyczne" – podkreśla Maciej Jankowski.

Wzrost odszkodowań i świadczeń wynika zarówno z rozwoju skali działalności, jak i skumulowania w 2010 roku klęsk żywiołowych. Te same powody, czyli inwestycje w rozwój biznesu oraz wyższe odszkodowania, wyjaśniają ujemny wynik finansowy. "Odszkodowania, jakie wypłacaliśmy poszkodowanym przez klęski żywiołowe, były wyższe niż przeciętnie w branży ze względu na to, że nasze ubezpieczenia mieszkań i domów mają zwykle szerszy zakres i wyższe sumy ubezpieczenia" – podkreśla prezes Jankowski.

Tagi:

Komentarze