Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

TUW ubezpieczenia OC AC

Kalkulator ubezpieczeń w TUW

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Ubezpieczenia TUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych powstało w lutym 1992 roku podczas reaktywacji przedwojennej tradycji wzajemności. Współtwórcami TUW byli Fundacja Akcji Demokratycznej, Fundacja Pomocy Społecznej SOS, Fundacja Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych, Społeczna Fundacja Solidarność oraz Euresa zachodnio - europejski holding towarzystw ubezpieczeniowych.

Pierwsza polisa wystawiona przez TUW została wystawiona 16 marca 1992 roku i właśnie tę datę uznano za początek działalności Towarzystwa w dziale ubezpieczeń majątkowych.

Towarzystwo opiera się na zasadzie wzajemności i realizuje ideę "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Głównym celem TUW jest zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla Członków tworzących Towarzystwo. Aby zostać Członkiem TUW wystarczy złożyć deklarację członkowską, wpłacić wpisowe, wykupić udziały, zawrzeć umowę ubezpieczenia i opłacić składkę członkowską. Osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Towarzystwa mogą zostać wyróżnione przez Walne Zgromadzenie tytułem Członkostwa Honorowego.

Oferta ubezpieczeniowa TUW

Dla rodziny

 • W ramach ubezpieczeń TUW dla rodziny Członkowie Towarzystwa mogą ubezpieczyć dom i mieszkanie, ruchomości, OC w życiu prywatnym, OP, NNW, szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia, domki letniskowe, budowle i małą architekturę oraz dom w budowie.

Dla rolnika

 • Ubezpieczenia TUW dla rolników obejmują budynki gospodarstwa rolnego, OC rolnika, kompleksowe ubezpieczenie "Bezpieczna Zagroda", uprawy i zwierzęta (w tym z dopłatami), mienie w gospodarstwie rolnym, drób oraz maszyny i sprzęt rolniczy (agrocasco).

Dla firm

 • Oferta TUW dla firm gwarantuje kompleksowe ubezpieczenia w ramach polisy "Bezpieczna firma w TUW-ie". Można również zawrzeć poszczególne ubezpieczenia majątkowe, techniczne, OC, osobowe i transportowe.

Dla innych podmiotów

 • TUW oferuje również ubezpieczenia dla szkoły, gminy, wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej.

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • W ramach ubezpieczeń samochodowych TUW oferuje ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego, autocasco, NNW, zieloną kartę oraz Assistance.

Kontakt z TUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
ul. H. Raabego 13
02-793 Warszawa

tel. 22 649 73 87
fax. 22 649 73 89

Infolinia:

801 001 003 - ogólne informacje o Towarzystwie i ubezpieczeniach
22 894 47 72 - przyjmowanie informacji o szkodach

Strona internetowa: www.tuw.pl