Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Specyfika ubezpieczenia Ochrony Prawnej

Data publikacji: 2011-05-26

W połowie maja odbyła się konferencja pt. "Ubezpieczenie ochrony prawnej - prawnik dla przezornego Polaka" zorganizowana przez Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Naczelna Rada Adwokacka. Uczestnicy spotkania odpowiadali na pytania, czy i na jaką pomoc mogą liczyć Polacy w walce o swoje prawa na etapie czynności przedsądowych i podczas procesu.

Czym jest ubezpieczenie Ochrony Prawnej?

Polisa Ochrony Prawnej gwarantuje ochronę przed ryzykiem ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem w sądzie cywilnych sporów prawnych i pracowniczych. Ułatwia również obronę praw ubezpieczonego w procesach karnych i o wykroczenie poprzez przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe kosztów związanych z założeniem i prowadzeniem sprawy sądowej.

Przykładowe koszty, które pokrywa ubezpieczyciel, to m.in. opłacenie adwokata lub radcy prawnego, kosztów sądowych, wpłata poręczeń majątkowych związanych z uniknięciem aresztu na czas prowadzenia śledztwa, itp. Ochrona Prawna zapewnia również wsparcie przed ryzykiem poniesienia kosztów również w przypadku przegranego procesu.

Prawo do życia w bezpieczeństwie prawnym

Jednym z podstawowych praw i wolności obywatelskich, które podlega ochronie, to prawo do życia w bezpieczeństwie. Zapewnieniem bezpieczeństwa obywatela powinno zajmować się państwo, jednak istniejące w tym obszarze luki wypełniają zarówno organizacje samorządowe, jak i towarzystwa ubezpieczeniowe.

"Klient ma prawo dochodzić swoich roszczeń samodzielnie. I zwykle tak robi, ku swojemu późniejszemu rozczarowaniu, jako że samodzielne próby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych często kończą się tak, jak samodzielne próby leczenia" – trafnie zauważył Krzysztof Boszko, Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Profesjonalny prawnik pojawia się w sprawie ubezpieczeniowej zazwyczaj dopiero po etapie sądowym. Powinien to zrobić dużo wcześniej. Im dalszy etap likwidacji szkody, tym większe koszty.

"Podstawowym zadaniem ubezpieczeń ochrony prawnej jest zapewnienie obywatelowi poczucia bezpieczeństwa" – wyjaśnia Krzysztof Boszko. "Wtedy nie musi się on zastanawiać nad tym, co będzie, gdy stanie się nieszczęście i wyzbywać się połowy majątku, kiedy już się stanie. Nie martwi się, że nie będzie miał z czego zapłacić Skarbowi Państwa czy profesjonalnemu pełnomocnikowi. To jest właśnie prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa prawnego."

Ubezpieczenie od ubezpieczenia

Podmiotami, przeciwko którym ubezpieczeni najczęściej wytaczaliby sprawy w sądzie są towarzystwa ubezpieczeniowe. Czy zatem ubezpieczenie Ochrony Prawnej jest narzędziem klienta do walki z samym ubezpieczycielem?

Na polskim rynku zazwyczaj Ochrona Prawna jest sprzedawana w pakiecie z innymi produktami ubezpieczeniowymi lub usługami finansowymi, a klienci nie są do końca świadomi zastosowania dodatkowego ubezpieczenia.

"Są zakłady ubezpieczeń, które zastrzegają sobie, że nie będzie można przeciwko nim użyć broni, którą to one dają do ręki klienta" – podkreślił podczas debaty dr Marcin Orlicki z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. "Czyli „żadnych procesów przeciwko mnie za moje pieniądze”. Niewątpliwie jest to produkt ubezpieczeniowy gorszej jakości."

W dalszej części konferencji doktor Marcin Orlicki wyjaśniał, jak w praktyce wygląda wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do sporów między nim a jego klientem. Dla przykładu wykupiliśmy ubezpieczenie AC i polisę Ochrony Prawnej. W momencie, gdy towarzystwo nie chce nam wypłacić odszkodowania z Autocasco, nie będziemy mogli pozwać go do sądu z ubezpieczenia OP. Tego typu problemów można jednak uniknąć zawierając ubezpieczenie Ochrony Prawnej w wyspecjalizowanym towarzystwie prowadzącym tylko jeden rodzaj ubezpieczeń. Taką firmą jest np. D.A.S., który prowadzi sprzedaż wyłącznie ubezpieczeń Ochrony Prawnej.

"Nie można propagować ubezpieczenia ochrony prawnej w oparciu o tzw. nieświadomych klientów, którzy nie wiedzą, co kupili i jak z tego korzystać" – mówi Mariusz Olszewski, Prezes D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. "Jest to nie tylko wbrew samej idei ochrony prawnej i jej założeń (równość szans wobec prawa, chronienie słabszego podmiotu), ale także szkodliwe dla dalszego rozwoju tej grupy ubezpieczeń. Poprzez ograniczenie zakresu ubezpieczeniowego lub poprzez dołączanie ubezpieczenia ochrony prawnej do innych produktów osłabia się bowiem skuteczność oferowanej ochrony ubezpieczeniowej i niemal wyklucza świadomość jej posiadania."

W ubiegłym roku polisę OP zakupioną w pakiecie z innym ubezpieczeniem bądź nie, posiadał 1 mln osób. W tej grupie 41 ty. osób stanowili klienci D.A.S. W tym okresie ze swojej polisy skorzystało tylko 3,5 tys. osób, wśród których było 2,6 tys. ubezpieczonych w D.A.S.

Źródło: D.A.S.

Tagi:

Komentarze