Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Raport ze skarg klientów Hestii za II kwartał 2012

Ostatnia aktualizacja: 2013-12-20

Klienci Ergo Hestii najczęściej skarżą się na niesłuszne wznowienie polisy OC, opóźnienia w rozliczeniu ubezpieczenia po sprzedaży samochodu oraz długi czas obsługi odwołań dotyczących wysokości wypłaconego odszkodowania. Hestia się jednak nie poddaje. Wręcz przeciwnie!

Wykres

Zgodnie z tegorocznym postanowieniem Ergo Hestia publikuje kwartalny raport "Skargi i Odwołania" zawierający informacje o tym, na co najczęściej skarżą się klienci i jakie kroki podejmuje ubezpieczyciel, aby problemy redukować.

W maju tego roku opublikowaliśmy artykuł pt. "Oto jak Hestia poprawia jakość obsługi", w którym dokładnie opisujemy dwa wskaźniki (skarg i odwołań) stanowiące podstawę raportu kwartalnego.

W II kwartale 2012 roku dominowały zgłoszenia problemów dotyczących obsługi polis - dotyczyły aż 38% wyjaśnianych spraw zgłoszonych w ramach skarg. To, z czego klienci byli najmniej zadowoleni, to niesłuszne wznowienie polisy OC oraz opóźnienia w rozliczeniu ubezpieczenia po sprzedaży pojazdu.

15% skarg zgłaszanych przez klientów Ergo Hestii było związanych z procesem likwidacji szkód, a konkretnie do czasu obsługi odwołania. Tylko co dziewiąta skarga dotyczyła windykacji. W odwołaniach klienci najczęściej nie zgadzają się z wysokością wypłaconego odszkodowania (aż 2/3 pism z odwołań dotyczy wartości odszkodowania).

Jak na problemy reaguje Ergo Hestia?

  1. W związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wprowadza zmiany systemowe uszczelniające proces wznawiania polis oraz nowe wymagania raportowe, które z dużym wyprzedzeniem poinformują nas o statusie polisy. Nasi klienci będą informowani o kończącym się ubezpieczeniu obowiązkowym na 14 dni przed zakończeniem ochrony na polisie.

  2. Rozszerza tematykę rozmów konsultantów infolinii - zweryfikowaliśmy dotychczasową tematykę rozmów i rozszerzyliśmy ją o nowe punkty, w tym rejestrujemy kolejny kontakt klienta w tej samej sprawie lub szczegóły dot. tematów zgłaszanych reklamacji. Monitorujemy również tematy związane z odwołaniem klienta od decyzji likwidacyjnej. Po analizach tematów rozmów podejmiemy działania, które wyprzedzą lub wyeliminują pytania klientów.

  3. Skraca czas odwołań - analiza danych spowodowała, że natychmiast mogliśmy podjąć działania prewencyjne, w wyniku których w okresie od marca br. do czerwca udało nam się skrócić czas obsługi odwołań o ponad 30%.

Tagi:

Komentarze